radovi u završnoj fazi

CEDIS: Uskoro puštanje rekonstruisane trafostanice "Centar" u Podgorici

Iz CEDIS-a su kazali da je proces izvođenja radova tekao fazno i zahtijevao složenu organizaciju, jer se ugrađivala polovina novog postrojenja, dok je polovina postojećeg pod naponom

1713 pregleda 0 komentar(a)
Foto: CEDIS
Foto: CEDIS

Rekonstrukcija 10 kV postrojenja u trafostanici 35/10kV “Centar” u Podgorici, ulazi u završnu fazu, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS). Očekuju da objekat tokom maja bude u punom pogonu.

"Realizacijom ovog projekta značajno se doprinosi sigurnijem napajanju i kvalitetnijoj isporuci električne energije za preko 10 hiljada korisnika na području užeg centra Glavnog grada, dijela preko Morače, Bloka 5, Bloka 6, Brijega Morače, Drača i Pobrežja, kao i za određene objekate od državnog značaja (zgrada Vlade CG, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Klinički centar CG, Dejčija bolnica, Ambasada SAD...). Takođe, ovom investicijom, omogućeno je priključenje novih izvoda 10 kV, čime se postiže prihvatanje rasta potrošnje ovog dijela podgoričkog konzuma. Puštanjem objekta u pogon CEDIS će u perspektivi ostvarivati i uštede zbog smanjenja troškova preventivnog i korektivnog održavanja ovog elektroenergetskog objekta", naveli su iz CEDIS-a.

„Izvedena rekonstrukcija 10 kilovoltnog postrojenja ne povećava postojeću snagu, koja za sada ostaje 3x8 MVA, ali će u novom postrojenju biti 44 ćelije, što je značajno povećanje u odnosu na prethodno stanje. Pored ostalog, po prvi put se ugrađuje otpornik za uzemljenje neutralne tačke, što će omogućiti rad 10 kV mreže koja se napaja sa ove trafostanice kao uzemljene u zavisnosti od potreba upravljanja i parametara mreže“, istakao je Vanja Maksimović, menadžer projekta.

Radove na rekonstrukciji izvodio je „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, uz ugradnju najsavremenije opreme kompanije „ABB“, dodaju iz CEDIS-a.

Kazali su da je proces izvođenja radova tekao fazno i zahtijevao složenu organizaciju, jer se ugrađivala polovina novog postrojenja, dok je polovina postojećeg pod naponom. "Način organizacije aktivnosti, uz značajnu podršku Sektora za upravljanje i Sektora za održavanje u CEDIS-u, omogućio je svođenje beznaponskih pauza na nužni minimum, što je posebno važno imajući u vidu 'osjetljivost' konzuma koji se napaja sa trafostanice 'Centar'", navode iz kompanije.

Podsjećaju da je 1977. godine, kada je i puštena u pogon, trafostanica „Centar“ bila ključna tačka napajanja konzuma tadašnjeg Titograda.

"U periodu prije rekonstrukcije, na ovom objektu su ugrađena dva napojna kablovska voda 35 kV. Takođe su opremljene i dvije ćelije 35 kV, kao i jedna ćelija 10kV. Kroz preventivno održavanje rađena je redovna i periodična revizija opreme, kao i zamjena malouljnih prekidača vakuumskim u jednom broju ćelija", zaključuje se u saopštenju.