Biće podzemna garaža, ali je pitanje kad

Projekat ispod unutrašnjeg dvorišta podgoričke OŠ “Savo Pejanović” na čekanju

16152 pregleda 6 komentar(a)
Garaža će se graditi za potrebe Gradskog pozorišta, Foto: Luka Zekovic
Garaža će se graditi za potrebe Gradskog pozorišta, Foto: Luka Zekovic

Ispod unutrašnjeg školskog dvorišta podgoričke škole “Savo Pejanović” u centru Podgorice i dalje je planirana izgradnja javne podzemne garaže, ali se ne zna kada će početi realizacija te investicije.

Kako je saopšteno “Vijestima”, na urbanističkoj parceli u zahvatu važećeg plana Urbanistički projekat “Drač – Vatrogasni dom zona A”, koji je usvojen 2010. godine, planirana je izgradnja javne podzemne garaže na dva nivoa, koja zauzima prostor unutrašnjeg školskog dvorišta, ograđena sa istočne strane i južne strane podrumskom etažom objekt OŠ “Savo Pejanović” i sa zapadne strane podrumskim etažama Gradskog pozorišta.

”Planirani kapacitet podzemne garaže je 156 parking mjesta, a neto površina javne podzemne garaže je 4.621,7 metara kvadratnih. U ranijem periodu investitor objekta na UP 2 i 3 je pokrenuo inicijativu za zajedničku izgradnju ove garaže, ali nije došlo do realizacije, jer je za sada odustao od izgradnje”, navodi se u saopštenju Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice.

Nisu pojasnili o kojem je investitoru riječ.

Školski odbor OŠ “Savo Pejanović” je 2019. dobio saglasnost Vlade da se u dvorištu ove vaspitno-obrazovne ustanove izgradi javna podzemna garaža.

Garaža, kako je prije skoro tri godine saopšteno, će biti izgrađena za potrebe Gradskog pozorišta, škole, buduće stambene zgrade koju gradi firma “Industriaimport-Industriaimpeks”.

U informaciji o izgradnji podzemne garaže koju je usvojila Vlada na sjednici 30. maja, piše da se OŠ “Savo Pejanović” 26. marta 2019. obratila Ministarstvu prosvjete tražeći saglasnost za izgradnju objekta.

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice i Industriaimport-Industriaimpeks obratili su se školi za davanje saglasnosti za izgradnju garaže koja ulazi u sastav urbanističkog projekta “Drač-Vatrogasni dom -zona A”, dvorište OŠ “Savo Pejanović”.

U zahtjevu se navodi da je planskim dokumentom predviđena izgradnja podzemne dvoetažne garaže, te da se u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekta, prijava izgradnje izdaje i na osnovu dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu.

Ta katastarska parcela je u vlasništvu države.

Urbanistički projekat nalaže da se za potrebe poslovno-stambenih objekata i za potrebe Gradskog pozorišta parkiranje obezbjeđuje u podzemnoj garaži.

Uvidom u urbanistički projekat predviđena je izgradnja garaže koja zauzima prostor unutrašnjeg školskog dvorišta, koja je omeđena sa istočne strane i južne strane podrumskom etažom objekta OŠ “Savo Pejanović” i sa zapadne strane podrumskim etažama Gradskog pozorišta (bivšeg Kina Kultura).