Potrebna saradnja svih sektora društva za rješavanje nezaposlenosti mladih

Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove poručila je da mladi treba da promijene svoj odnos prema poslu. „Mladi često čekaju, a ne traže posao. To treba mijenjati“, kazala je Vuković
105 pregleda 0 komentar(a)
Znanje i vještine za posao, Foto: PR Centar
Znanje i vještine za posao, Foto: PR Centar
Ažurirano: 19.10.2017. 15:26h

U Crnoj Gori je, prema podacima Monstata, u drugom kvartalu ove godine bilo nezaposleno 28.9 odsto mladih, što predstavlja pad u odnosu na isti prošlogodišnji period, kada je 35.5 odsto mladih čekalo na zaposlenje. Nezaposlenost mladih je sistemski i kompleksan problem, koji se može riješiti samo zajedničkim djelovanjem državnog, nevladinog i privatnog sektora. Jedno od rješenja je i uvođenje prakse u obrazovni sistem i sticanje znanja i vještina koje mlade kvalitetnije pripremaju za tržište rada. Upravo takva rješenja ponudio je i projekat „Znanje i vještine za posao“, koji je u prethodnom periodu realizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO). Kroz ovaj projekat, nove vještine i znanja savladao je 61 kandidat iz cijele Crne Gore, a deset njih dobilo je zaposlenje, iako to nije bila obavezna komponentna projekta.

„Mi smo ovim projektom ponudili pristup koji može pomoći rješavanju problema nezaposlenosti. Vjerujemo da je uspjeh projekta 61 nezaposleni mladi koji je stekao nova znanja i vještine, deset njih koji su nakon prakse i dobili posao, ali i to što je više od 90 odsto učesnika projekta navelo da bi program preporučili prijateljima. Ipak, nezaposlenost mladih je zahtjevan proces kojem država mora da se posveti mnogo više i kreativnije, ali na kojem svi možemo i moramo više raditi“, rekao je Petar Đukanović koordinator programa u CGO.

Sa tim je saglasna i generalna direktorica Direktorata za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Edina Dešić. „Na cijelom društvu je odgovornost i zahvaljujem CGO-u na odgovornom pristupu ovom pitanju. Iako se nezaposlenost mladih smanjila u odnosu na prošlu godinu, čemu su doprinijele i mjere aktivne politike zapošljavanja, potrebno je uložiti dodatne napore. U tom cilju se mijenja radno zakonodavstvo i uvodi dualno obrazovanje. Vlada će nastaviti da podržava projekte koji imaju za cij povećanje zapošljivosti mladih, ali i nastaviti reforme u cilju usklađivanja ponude i tražnje na tržištu rada“, poručila je Dešić.

Ekonomski gubici, odliv mozgova, socijalna isključenost, ali i obeshrabrenost i nepovjerenje čitave generacije, ključni su negativni uticaji velikog broja nezaposlenih mladih. Evropska unija finansira program grantova kako bi podstakla zapošljavanje, a program „Znanje i vještine za posao“ finansiran je upravo na taj način. Romain Boitard, programski menadžer Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, smatra da je potrebno životno iskustvo da mladi ubijede poslodavca da potroši novac na njih, a da većina obrazovnih programa ne uključuje učenje kroz rad. „Da bi se smanjio jaz između želja poslodavaca i aspiracije mladih, uveden je koncept prakse u razne obrazovne programe u Crnoj Gori, što je dobro“, rekao je Boitard.

Iva Vujović, programska menadžerka u Direktoratu za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći pri Ministarstvu finansija, preko koje je realizovan EU grant, pohvalila je rezultate projekta i saradnju više učesnika na istom.

Nakon uvodnih izlaganja, učesnici su na prvom panelu govorili o politikama zapošljavanja mladih, iskustvima poslodavaca, kao i o tome da li obrazovna politika prati tržište rada.

Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove poručila je da mladi treba da promijene svoj odnos prema poslu. „Mladi često čekaju, a ne traže posao. To treba mijenjati“, kazala je Vuković.

Mubera Kurpejović generalna direktorka Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjetepodsjetila je na sprovedene reforme u sistemu obrazovanja. „Kroz Analizu potreba tržišta rada poslodavci su konstatovali da našim visokoškolcima nedostaju upravo komunikacijske i vještine pisanja projekata, kao i praktične i IT vještine“, navela je Kurpejović.

Sanja Rabrenović, pomoćnica direktora za sektor zapošljavanja u Zavodu za zapošljavanju Crne Gore,saopštila je: „Kao medijator između nezaposlenih i poslodavaca, raduje nas mnogo više prakse u našem obrazovnom sistemu. Sigurna sam da će nove generacije biti konkurentnije, a da će im prelazak iz obrazovnog sistema na tržište rada biti kraći i lakši“.

Ana Maraš, šefica sektora za rad sa članstvom, edukaciju i logistiku u Uniji poslodavaca Crne Gore, saglasna je da postoji kvalitativan nesklad na tržištu rada, ali i kvantitavni, jer je naša privreda uslužno orijentisana. „Akcenat treba staviti na kvalitet sistema i upisnu politiku, te imati u vidu realne potrebe privrede“, zaključila je Maraš.

Nezaposlenost mladih nije izazov sa kojim se suočava samo Crna Gora. Istraživanje Beogradske otvorene škole (BOŠ) pokazalo je da je najmanje trećina mladih u svim zemljama regiona nezaposleno. Aleksandra Đurović istraživačica na Programu za unapređivanje zapošljivosti u BOŠ-u navela je i da postoji grupa vještina ključnih za dobijanje posla. „To su prenosive, a ne stručne vještine - komunikacijske vještine, digitalne kompetencije, timski rad, analitičke vještine, kao što je rješavanje problema, preduzetničke vještine, planiranje, organizacija, kao i vještine motivacije - želja za učenjem, prilagodljivost, rad po pritiskom i radna etika“, kazala je Đurović.

Na drugom panelu iskustva iz projekta predstavili su učesnici, koji su razmijenili mišljenja o problemu i rješenju nezaposlenosti. Perko Mijatović, koji je nakon programa i dobio posao, poručio je mladima da aktivno traže posao. „Iz ličnog iskustva poručujem mladima da period kada su bez posla iskoriste za sticanje novih vještina, kako bi postali konkurentniji“, kazao je Mijatović.

Učesnica programa Nina Marković navela je da je važna proaktivnost mladih, ali i uloga poslodavaca. „Poslodavci imaju ulogu da nas motivišu kroz pružanja neophodnih znanja i šansu da ostanemo na radnom mjestu“, saopštila je Marković.

Učesnici programa su se saglasili da nedostaju praktična znanja, a da poslodavci često imaju previsoka očekivanja. Oni su sugerisali da projekat „Znanje i vještine za posao“ treba nastaviti.

Po završetku panela, polaznicima su podijeljeni sertifikati o uspješnom učešću u projektu „Znanje i vještine za posao“, čime je i završen prvi Nacionalni forum o zapošljavanju mladih u organizaciji Centra za građansko obrazovanje