Kako se koristi elektronska lična karta

Neke državne institucije u međuvremenu unaprijedile ranije dostupne elektronske servise, uskoro moguće i plaćanje takse onlajn, pa će dio usluga biti moguće završiti u potpunosti na internetu. U najavi i novi e-servisi Iz resora unutrašnjih poslova i javne uprave napominju da se koverta sa pristupnim podacima za aktivaciju sertiikata sa eLK mora čuvati

56045 pregleda 130 reakcija 34 komentar(a)
Za aktivaciju sertifikata i onlajn korišćenje eLK neophodan je čitač, Foto: Damira Kalač
Za aktivaciju sertifikata i onlajn korišćenje eLK neophodan je čitač, Foto: Damira Kalač

Preko 190 hiljada građana podnijelo je u protekle dvije godine zahtjev za izdavanje nove elektronske lične karte (eLK). U međuvremenu, i neke državne institucije zaokružile su usluge koje nude putem interneta, pa ih građani i privreda sada mogu i početi i završiti u potpunosti onlajn.

U narednim danima, kako je najavljeno iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija (MJU), biće moguće i onlajn plaćanje administrativnih taksi i naknada za dio usluga na portalu e-uprava (euprava.me). Iskustvo sa građanima, međutim, ukazuje i da nisu svi svjesni i šta nova lična karta sadrži i omogućava, kao i da nisu sigurni šta sadrži, ni čemu koristi koverta koju dobijaju nakon što podignu nove lične isprave.

Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) trebalo je da 30. marta 2020. počne sa izdavanjem elektronske lične karte. To je, međutim, odloženo do ljeta iste godine, u cilju sprečavanja širenja epidemije koronavirusa.

Kad je izdavanje eLK počelo, do 13. aprila, kako su “Vijestima” rekli iz MUP-a i MJU, broj crnogorskih državljana koji su podnijeli zahtjev za zamjenu lične karte, odnosno koji su podnijeli zahtjev za izdavanje elektronske lične karte je 192.835.

Čuvati kovertu koja se dobija uz eLK

Kada građanin preuzme eLK, uz novu ličnu ispravu dobija i sigurnosnu kovertu. Ta koverta sadrži uputstvo za korišćenje, inicijalnu šifru i jedinstvene kodove.

Iz resora unutrašnjih poslova pojašnjavaju da su ti kodovi ujedno i pristupni podaci za aktivaciju sertfikata na elektronskoj ličnoj karti, zbog čega je i sadržaj dobijene koverte neophodno sačuvati.

”Bez navedenih pristupnih podataka, građanin neće moći aktivirati sertifikate koji su sadržani u elektronskoj ličnoj karti, a u cilju njihovog korišćenja”, dodaju sagovornici “Vijesti” iz resora javne uprave i unutrašnjih poslova.

Osim koverte sa pristupnim podacima, građanin prilikom preuzimanja elektronske lične karte dobija i potvrdu o određivanju identifikacionog broja. Taj broj može da se uporedi sa jedinstvenim matičnim brojem - jedinstven je za svakog građanina, određuje se samo jednom - po službenoj dužnosti ili na zahtjev građanina.

Potvrda o određivanju identifikacionog broja, kako su kazali iz resora unutrašnjih poslova, ima značaj javne isprave, služi kao dokaz o identifikacionom broju i izdaje se bez roka važenja.

”Ako dođe do otuđenja, gubitka, oštećenja ili drugog načina nestanka potvrde, lice kome je izdata potvrda će o tome obavijestiti Ministarstvo i zahtijevati izdavanje nove potvrde”, kazali su iz MUP-a.

koverta, pismo
foto: Shutterstock

Identifikacioni broj se sada nalazi na čipu elektronske lične karte, dok je JMB i dalje vidljiv i nalazi se na samom dokumentu. Iz resora unutrašnjih poslova, kazali su da je cilj da identifikacioni broj “u nekoj redovnoj proceduri zamijeni jedinstveni matični broj”.

”Kako bi se izbjegle brojne moguće zloupotrebe i kako bi jedinstveni matični broj ostao zaštićen... Imajući u vidu da sve razvijene demokratske zemlje koriste neku od varijanti identifikacionog broja, uvođenjem istog smanjuju se administrativna opterećenja za građane, a s obzirom na to da isti omogućavaju elektronsku identifikaciju za korišćenje elektronskih usluga, te samim tim sigurnije postupke u oblastima elektronskog poslovanja, elektronske trgovine, platnih sistema, trgovine i slično. Na ovaj način će istovremeno biti zaštićen jedinstveni matični broj lica, s obzirom na to da identifikacioni broj, za razliku od jedinstvenog matičnog broja, ne sadrži lične podatke vlasnika sertifikata za kvalifikovani elektronski potpis, odnosno sam po sebi ne otkriva nijedan podatak o njemu”, kazali su “Vijestima”.

Da li i zbog čega aktivirati eLK

Nakon podizanja nove elektronske lične karte, građani tu ličnu ispravu mogu da koriste kao i do sada - za identifikaciju u fizičkom svijetu. Elektronsku ličnu je, međutim, moguće i aktivirati, a tada se ona može koristiti za dokazivanje identiteta u onlajn i digitalnom prostoru, a moguće je i da građani koristeći je digitalno potpišu dokumenta.

”Za razliku od još važeće lične karte, koja sadrži lične podatke (koji su laserski ugravirani i vidljivi na ličnoj karti), biometrijske i druge podatke, nova eLK sadrži i sertifikate - sertifikat za elektronsku identifikaciju i sertifikat za kvalifikovani elektronski potpis. Namjena sertifikata za elektronsku identifikaciju jeste korišćenje ličnih identifikacionih podataka u elektronskom obliku koji jednoznačno određuju pravno lice, fizičko lice ili fizičko lice u svojstvu registrovanog subjekta, odnosno njegova primarna namjena je dokazivanje identiteta pri korišćenju dostupnih elektronskih usluga”, pojašnjavaju sagovornici “Vijesti” iz MUP-a i MJU.

U tom smislu, kako su kazali, eLK ima istu svrhu kao i vizuelna identifikacija.

”Setifikat za kvalifikovani elektronski potpis služi potpisivanju digitalnim putem i ima istu pravnu snagu kao svojeručni potpis, iz čega proizilazi da se mnoge administrativne i druge obaveze mogu obaviti digitalno, odnosno elektronski uz napomenu da kvalifikovani elektronski potpis važi isključivo u digitalnom formatu”, rekli su “Vijestima”.

Kako bi građani bili u mogućnosti da koriste sertifikat za elektronsku identifikaciju i sertifikat za kvalifikovani elektronski potpis u eLK, a samim tim i dostupne veb servise, neophodno je da nakon preuzimanja eLK aktiviraju te sertifikate.

”Aktivacija se odnosi isključivo na sertifikate koji se nalaze u ličnoj karti, a ne i na samu ličnu kartu”, pojasnili su iz MUP-a, dodajući da aktivacija eLK nije neophodna za uobičajeno korišćenje LK - dokazivanje identiteta u fizičkom svijetu, prelazak granice gdje je to predviđeno uz LK...

Da bi se lična karta, odnosno upotreba digitalnih sertifikata, aktivirala, neophodno je posjedovanje računara, čitača smart kartice (kontaktni ili bezkontaktni) i instaliran softver za korišćenje lične karte. Softver je dostupan besplatno na adresi https://ca.elk.gov.me.

Nakon instalacije softvera, korisnik može da pristupi aktivaciji sertifikata. Aktivacija se vrši umetanjem eLK u čitač pametnih kartica. Čitač može biti dio računara ili se kupuje odvojeno i povezuje sa računarom.

Nakon umetanja eLK u čitač, a uz prethodno preuzet softverski ID Protect paket sa internet stranice https://ca.elk.gov.me, korisnik unosi PIN (podatak koji je naveden u koverti, koja se dobija uz eLK).

”Time su sertifikati u elektronskoj ličnoj karti aktivirani i isti se mogu koristiti”, pojašnjavaju iz MUP-a.

Dodaju i da u cilju zaštite i bezbjednosti podataka sadržanih u koverti, službenici u filijalama MUP-a ne mogu da aktiviraju građanima sertifikate.

”Jer bi na taj način došli u posjed navedenih podataka. Službenici ovog Ministrastva pružaju sve neophodne informacije građanima, u cilju objašnjenja procedura, dok je građanima dostupan i kontakt telefon ovog Ministarstva na kom se mogu informisati i dobiti objašnjenje za sve neodumice u vezi sa aktivacijom sertifikata”, navode iz tog resora.

Građani koji žele da kupe čitač, taj uređaj mogu da nabave u trgovinama koje se bave prodajom digitalne opreme.

Iz MUP-a i MJU pojašnjavaju da uređaj nije personalizovan i da može da ga koristi više lica.

”Što znači da je jedan čitač dovoljan za jedno domaćinstvo ili kolektiv”, dodaju.

Cijena čitača u Pošti Crne Gore iznosila je oko 13 eura. Kako bi što većem broju građana omogućili čitače, MUP i MJU su, kako su kazali, pokrenuli inicijativu za dodjelu besplatnih uređaja.

”U pregovorima smo sa potencijalnim donatorima, tako da očekujemo da ćemo u narednom periodu obezbijediti i taj benefit za građane”, rekli su “Vijestima”, dodajući i da će naknadno informisati javnost o detaljima i kriterijumima dodjele besplatnih čitača.

Za fizička lica više od 50 e-usluga sa novom LK

Nova elektronska lična karta već duže od godinu koristi se i kao zdravstvena knjižica. Da bi to bilo moguće, građani koji su osigurani kod Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) eLK moraju da prijave u nekoj od filijala Fonda. Građani koji nisu aktivirali eLK u FZO, svakako i dalje mogu da koriste svoje zdravstvene knjižice. Oni koji su aktivirali eLK kao knjižicu, kada pristupaju servisu eZdravlje.me sada koriste broj nove LK.

Iz MJU su kazali da je, pored toga, u međuvremenu obezbijeđena i integracija eLK sa portalom e-uprave, pa građani sve elektronske usluge koje zahtijevaju veći nivo identifikacije na tom portalu mogu da koriste i sa novom elektronskom ličnom kartom. Time je, kako su kazali, povećan stepen sigurnog pristupa e-uslugama.

”Trenutno je dostupno 99 elektronskih usluga, od čega su 55 elektronske usluge za fizička lica koje se mogu koristiti putem nove eLK, dok će za pojedine moći i platiti administrativnu taksu/naknadu elektronskim putem”, rekli su iz tog resora.

Među uslugama koje se mogu koristiti uz eLK i za koje se, ako je predviđena, može onlajn platiti i taksa su zahtjevi za dostavljanje podataka iz prekršajne i kaznene evidencije za fizička lica, zahtjevi za prijavu polaganja stručnih ispita za rad u državnim organima, zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda, zahtjev za izdavanja potvrde o rezidentnosti u poreske svrhe, zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda (oslobođeno plaćanja), zahtjev za izdavanje uvjerenja o visini prihoda, zahtjev za izdavanje uvjerenja o visini prihoda (oslobođeno plaćanja) i zahtjev za povraćaj više plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

”U ovom trenutku, aktivno se radi na implementaciji određenih usluga u saradnji sa velikim brojem organa državne uprave i Glavnim gradom, a koje su prepoznate kao prioritetne usluge kroz projekat ‘eUsluge i digitalna infrastruktura kao mjera odgovora na kovid-19’. Naime, u fazi implementacije je registracija rođenja i registracija smrti, gdje Klinički centar automatski vrši upis rođenih i umrlih prema MUP-u. Na ovaj način skraćujemo administrativne procedure i ubrzavamo rad javne uprave. Naravno, opštine će moći da pristupe implementiranom sistemu i koriste ovaj servis kako bi i oni imali informaciju o prijavi rođenja, a sa krajnjim ciljem da roditelji ne donose potvrde u cilju ostvarivanja nadoknade za rođenje djeteta i poklon pakete”, pojasnili su iz MJU.

Nova lična i za e-servise Glavnog grada

Elektronska prijava sklapanja braka i onlajn plaćanje poreza na imovinu za Glavni grad elektronske su usluge koje se očekuju u skorije vrijeme i koje će moći da se koriste sa novom eLK, kazali su “Vijestima” iz MJU.

Dodaju i da aplikativno rješenje koje bude napravljeno za Glavni grad, u kasnijim fazama može da se iskoristi i za druge crnogorske opštine.

”Na taj način, idemo prema uniformnom rješenju i želimo da obezbijedimo kontinuirani razvoj svih opština, tako da izbjegnemo veliki disparitet kada je u pitanju digitalni razvoj na opštinskom nivou. Generalno, sve buduće e-usluge za građane će moći da se koriste sa novom eLK, dok će za određene e-usluge to biti obavezan nivo identifikacije”, rekli su “Vijestima”.

Sve o eLK na jednoj veb adresi

Sve relevantne informacije o elektronskoj ličnoj karti i linkovi vezani za aktiviranje i upotrebu nove lične karte, dostupni su i na zvaničnoj stranici koja je posebno kreirana na veb portalu Vlade Crne Gore https://ca.elk.gov.me. Nadležnima je sugerisano i da možda pojednostave tu adresu u neku oblika elk.me, licnakarta.me... kako bi bila lakša za pamćenje.

”Navedena veb stranica predstavlja centralno mjesto za kampanju promocije lične karte, jer je građanima na intuitivan način prikazan način aktiviranja lične karte, detalji o samoj eLK i njenom sadržaju, pravni okvir kojim je eLK uređena, kao i najčešće postavljena pitanja sa odgovorima na ovu temu”, pojašnjavaju iz MUP-a i MJU.

Na istoj veb lokaciji, dostupni su i linkovi prema dostupnim elektronskim uslugama koje građani mogu koristiti upotrebom aktivirane lične karte, a putem iste veb stranice građani mogu da daju povratnu informaciju o iskustvu koje su imali prilikom korišćenja nove lične isprave, aktivacije eLK i dostupnih e-usluga.

”Sa punom pažnjom ćemo razmatrati mogućnosti odgovora na upućene komentare u smislu daljeg unapređenja... jer nam je konačni cilj da su e-usluge koje kreiramo u potpunosti prilagođene potrebama građana”, kazali su iz MUP-a i MJU, dodajući da u tom smislu već rade na pojednostavljenju procesa aktivacije eLK i digitalnih sertifikata koji su njen sastavni dio.

”Ukoliko građani budu imali izvjesnih poteškoća prilikom aktivacije lične karte i preuzimanjem softverskih aplikacija, kao i prilikom upotrebe dostupnih e-usluga sa elektronskom ličnom kartom, obezbjeđena je tehnička podrška kroz Call centre sa kontakt telefonima ispred MUP-a i MJU.

Taksa za izdavanje eLK iznosi pet eura. Sertifikati na toj ličnoj ispravi su besplatni. Rok za zamjenu starih ličnih karata je do aprila 2025. godine.

Onlajn plaćanje takse za građane komfor, za državu bolja kontrola finansija

MJU će u narednim danima omogućiti građanima i privredi da za dio usluga predviđene administrativne takse i naknade plate onlajn.

Među prvim uslugama za koje će plaćanje takse bez odlaska na šalter biti moguće su usluge u nadležnosti Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava - zahtjevi za dostavljanje podataka iz kaznene evidencije i za dostavljanje podataka iz prekršajne evidencije za fizička lica.

Iz MJU su kazali da će građani biti oslobođeni plaćanja provizije, a da se, u skladu sa Uredbom o bližim uslovima i načinu plaćanja administrativnih taksi elektronskim putem, provizija isplaćuje iz državnog budžeta.

”Repliciranje ove funkcionalnosti na ostale usluge je tehnički veoma jednostavna i nadamo se da će primjena iste naići na masovan odziv kod organa javne uprave koji su vlasnici elektronskih usluga, a koje podrazumijevaju naplatu administrativnih taksi i naknada”, kazali su “Vijestima”.

Pojašnjavajući razloge da se uvede mogućnost onlajn plaćanja taksi i naknada, pored ostalog, iz MJU su kazali da su svjesni “da je najveći broj zloupotreba ostvaren u prethodnom periodu upravo sa dostavljenim kopiranim uplatnicama”.

Plaćanje taksi i naknada onlajn, kako su rekli, pomoći će u prevazilaženju nekih nedostataka i teškoća u tradicionalnom modelu naplate.

”Generalno, nedostaci dosadašnjeg režima naplate ne omogućavaju građanima ‘komfor’ koji pružaju e-usluge i otvaraju mogućnosti za zloupotrebe, usljed kojih se umanjuju redovni fiskalni prihodi države”, kazali su iz MJU.

Onlajn registracija NVO, uvid u biračko pravo, izvode...

Iz MUP-a su kazali da su u toku pripreme i za implementaciju novih e-usluga koje se, kako tvrde, mogu očekivati u toku godine. Među novim e-uslugama su registracija NVO, zapošljavanje u javnoj administraciji, obrazovanje, ePoslovanja koje bi trebalo da unaprijedi proces javnih nabavki, uređenje prostora i izgradnje objekata, ličnih dokumenata...

Kazali su i da je MUP tokom 2021. i 2022. intenzivno radio na uspostavljanju novih e-usluga koje će zahtijevati upotrebu eLK, odnosno sertfikata koji se sadržani u ličnoj karti.

Tako će upotrebom setifikata sa eLK, bez odlaska na šalter na internetu biti moguće izvršiti uvid u lične podatke koji se za punoljetne građane i njihovu maloljetnu djecu vode u registrima čije je vođenje u nadležnosti MUP-a. Građani će moći i da izvrše uvid u birački spisak, uz eLK i sertifikate na internetu će moći da podnesu zahtjev za sebe i maloljetnu djecu za promjenu adrese prebivališta, izdavanje i dostavu uvjerenja o državljanstvu, izdavanje i dostavu izvoda iz registra rođenih, uvjerenja o prebivalištu. Osim toga, biće moguće za sebe i maloljetnu djecu izvršiti pregled statusa aktivnih zahtjeva podnijetih MUP-u.

MUP će, kako su najavili, u narednom periodu raditi na poboljšanju i proširenju postojećih e-usluga, te eventualno uvođenju novih.

Nije pojašnjeno na koji način će dalje funkcionisati ranije dostupni servisi dokumenta.me (za poručivanje izvoda...) i biraci.me.

Ko izgubi PIN/PUK mora po novu ličnu

U slučaju da građanin izgubi kovertu i pristupne podatke dobijene prilikom preuzimanja eLK, a želi da koristi sertifikate koji se nalaze na novoj ličnoj, mora da MUP-u podnese zahtjev za zamjenu elektronske lične karte, kazali su iz tog resora.

”MUP ne vodi evidencije o izdatim pristupnim podacima, odnosno inicijalnim šiframa, PIN i PUK kodovima, odnosno iste ne čuva i nije u njihovom posjedu... Sa tim u vezi, nije moguće izdati, odnosno reizdati pristupne podatke, a bez prethodno podnijetog zahtjeva za zamjenu eLK”, kazali su “Vijestima”, napominjuću da se aktivacije lične karte odnosi isključivo na sertifikate koji se nalaze u ličnoj karti, a ne i na samu ličnu kartu.

Napominju i da se zahtjev za izdavanje nove eLK mora podnijeti i u slučaju da su sertifikati prethodno aktivirani, ali ih je korisnik lične isprave zaboravio/izgubio.

”Bez obzira na to da li su sertifikati prethodno aktivirani ili ne, ukoliko građanin izgubi, odnosno zaboravi pristupne podatke, mora podnijeti zahtjev za zamjenu eLK, ukoliko želi da koristi sertifikate”, pojasnili su iz MUP-a.

192.835

zahtjeva za izdavanje elektronske lične karte podnijeto je od početka primjene Zakona o novoj ličnoj karti u martu 2020.

Bonus video: