Poboljšati program presađivanja organa

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Zaštitnik je primijetio da nema dokaza da je Konzilijum preduzimao bilo kakve radnje po zahtjevima pacijenata u cilju donošenja konzilijarnog predloga za njihovo upućivanje na liječenje u inostranstvo

1474 pregleda 0 komentar(a)
Dvije pacijentkinje obavile transplantaciju u Bjelorusiji, a jedna u Turskoj (ilustracija), Foto: Shutterstock
Dvije pacijentkinje obavile transplantaciju u Bjelorusiji, a jedna u Turskoj (ilustracija), Foto: Shutterstock

Crna Gora je dužna da ispuni sve kriterijume koji se tiču kvaliteta i bezbjednosti procesa transplantacije organa i broja realizovanih operacija, poručila je institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

”Pred Crnom Gorom je važan zadatak da kroz usvajanje relevantne legislative, uspostavljanje nacionalne strategije i obezbjeđenje budžetskih sredstava poboljša kvalitet transplantacionog programa liječenja pacijenata, kako u nacionalnim okvirima, tako i u inostranstvu i u tom pogledu ostvari rezultate vrijedne pažnje kako bi postala ravnopravna članica EU”, ukazala je zamjenica zaštitnika Snežana Armenko.

Instituciji Zaštitnika u ime pacijenata obratila se advokatica pritužbama na rad Konzilijuma nefrologa Kliničkog centra.

U pritužbama se navodi da Konzilijum krši zakonom ustanovljenu proceduru liječenja pacijenata u inostranstvu nedostavljanjem konzilijarnog izvještaja Fondu za zdravstveno osiguranje. U pritužbama se ističe da je zaključkom Vlade odlučeno da se iz sredstava Fonda finansijski podrže svi pacijenti koji budu na Nacionalnoj listi čekanja za transplantaciju bubrega koja se vodi kod Ministarstva zdravlja i koji su u mogućnosti da prezentuju dokaz da su upisani na listu čekanja za transplantaciju u inostranstvu. Do dana izrade ukazivanja zaštitnika od Ministarstva nije dostavljeno izjašnjenje.

U izjašnjenju Konzilijuma se navodi da su dvije pacijentkinje obavile transplantaciju u Bjelorusiji, a jedna u Turskoj.

“Ostale nisu pristupale sa živim srodnim davaocima, dok pacijent nikada ranije nije ispitivan za potencijalnu transplantaciju bubrega i trenutno se nalazi na pretransplantacionim pripremama u KCCG”, navodi se u izjašnjenju.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Zaštitnik je primijetio da nema dokaza da je Konzilijum preduzimao bilo kakve radnje po zahtjevima pacijenata u cilju donošenja konzilijarnog predloga za njihovo upućivanje na liječenje u inostranstvo.

Bonus video: