mišljenje institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda

Uprava za katastar i državnu imovinu povrijedila ustavno pravo

Podnosilac pritužbe je bio onemogućen da pred Upravom za kadrove potencijalno dokaže da ispunjava uslove oglašenih radnih mjesta, navodi se u mišljenju Dobardžić

3613 pregleda 9 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Nepostupanjem i neodgovaranjem na podnijetu molbu, Uprava za katastar i državnu imovinu povrijedila je pravo na obraćanje garantovano Ustavom Crne Gore, navodi se u mišljenju institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Podnosilac pritužbe je, između ostalog, naveo da je bio onemogućen da se prijavi na oglase jer mu Uprava nije izdala potvrdu o radnom iskustvu.

”Neizdavanjem potvrde na zahtjev od 7. oktobra 2021. godine podnosilac pritužbe je bio onemogućen da pred Upravom za kadrove potencijalno dokaže da ispunjava uslove oglašenih radnih mjesta, što ga je dalje dovelo u pravnu nesigurnost u pogledu eventualnog zaposlenja”, navodi se u mišljenju koje potpisuje zamjenica zaštitnika Nerma Dobardžić.

Ona napominje da je pravo obraćanja neodvojivo od prava da građanin dobije odgovor na zakonom propisan način, što, dodaje, pretpostavlja aktivan i ažuran stav organa uprave prema obavljanju poslova iz svog djelokruga i zakonito vršenje tih poslova.

”Činjenica da je Uprava postupila po zahtjevu podnosioca pritužbe od 15. februara 2022. godine, ne može je osloboditi obaveze za nepostupanje po prethodnom/nim zahtjevima, jer su organi dužni da na zakonit način i blagovremeno postupaju po zahtjevima građana koji oni podnose radi ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza”, navodi se u dokumentu.

Zamjenica zaštitnika dala je preporuku Upravi za katastar i državnu imovinu da u svim budućim istim ili sličnim situacijama bez odlaganja postupi po svim zahtjevima podnosioca pritužbe, a radi obezbjeđenja pravne sigurnosti i efikasnog ostvarivanja prava i pravnih interesa pred drugim organima.