Mulj počeo da buja u još nesaniranom bazenu

Problemi na jednom od tri bazena postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Tivtu, cilj sanacije je da sva tri bazena budu na nivou iz 2016. godine

5343 pregleda 2 komentar(a)
Servisiran i neservisiran bazen postrojenja, Foto: PPOV
Servisiran i neservisiran bazen postrojenja, Foto: PPOV

U bazenu za biološko prečišćavanje postrojenja SBR2 za prečišćavanje otpadnih vida za opštine Tivat i Kotor (PPOV) došlo je do sezonske pojave bujanja mulja usljed prisustva velike količine filamentoznih bakterija koje se javljaju u toplijem periodu godine i pogoduje im nedostatak rastvorenog kiseonika tokom faze aerobnog prečišćavanja.

Prema riječima direktora PPOV Miljana Markovića, prisutno je nekoliko tipova filamentoznih bakerija, pri čemu su dominantna dva tipa, Microtrxy parvicella i Sphaerotilus.

”Prilikom bujanja mulja koje se ogleda u pojavi guste strukture na površini bazena, postoji mogućnost da dođe do povećane mutnoće u izlaznoj prerađenoj vodi tokom faze dekantacije. U saniranom bazenu SBR3 nema problema sa filamentoznim bakterijama jer je čitava površina bazena snabdjevena kiseonikom tokom faze aerobnog prečišćavanja, odnosno nema zone bez kiseonika koja pogoduje bujanju ovih bakterija”, pojasnio je Marković.

On je naveo da na PPOV u Klačini trenutno imaju rijetku situaciju da mogu izvršiti ne samo hemijsko, već i fizičko poređenje između bazena SBR3 koji je nedavno kompletno saniran i bazena SBR2 koji se nalazi odmah do njega, a na kome sanacioni radovi još nisu obavljeni i koji će biti saniran naokon završetka tog posla na bazenu SBR 1 gdje su radovi još u toku.

Ranije je saopšteno da će zamjena opreme koja se obavlja prilikom čišćenja i sanacije bazena, koštati između 16.000 i 25.000 eura po bazenu.

Aktuelno rukovodstvo PPOV koje je lani preuzelo upravljanje tim postrojenjem od prethodne DPS-uprave te zajedničke tivatsko-kotorske opštinske fime, pokrenulo je sanaciju i remontne radove na postrojenju koji su prethodno godinama izbjegavani ili odlagani.

PPOV ima ukupno tri bazena koja rade po principu sekvencijalnih šaržnih reaktora (SBR) u kojima se odvijaju svi procesi biološke prerade kanalizacionih voda prije njihovog ispuštanja u more u zalivu Trašte. Sanacija SBR bazena uključuje kompletno čišćenje bazena, servis dekantera za izbacivanje prerađene otpadne vode, kao i zamjenu i remont difuzora i njihovih membrana, koji se koriste za snabdijevanje bazena kiseonikom preko kompresora. Cilj sanacije je da sva tri bazena budu na nivou iz 2016. godine kada je postrojenje pušteno u rad, odnosno da bi se izbjegli problemi sa biologijom koji su zatekli PPOV tokom jula 2021. godine jer kompresori nisu mogli da obezbijede dovoljnu količinu rastvorenog kiseonika za preradu otpadnih voda.

Posao je završen na jednom bazenu, u toku je na drugom, dok se na trećem još nesaniranom sada pojavilo bujanje mulja.

”S obzirom na to da je struktura fekalnih voda koje ulaze u sanirani bazen SBR3 i nesanirani SBR2 identična, odnosno razlika je svega nekoliko sati, sada možemo sa sigurnošću dati odgovor da je sezonsko bujanje filamentoznih bakterija direktno povezano sa neispravnošću opreme i manjkom rastvorenog kiseonika u bezenima. Sada vidimo da je ovu sezonsku pojavu moguće spriječiti, odnosno 90 odsto umanjiti u koliko se oprema redovno održava, a samim tim je i zasićenost vode kiseonikom na zadovoljavajućem nivou”, kazao je Marković.

On je dodao da pored benefita kvalitetnije prerade otpadnih voda, s obzirom da postrojenje radi 24 sata dnevno, na servisiranom bazenu primjetna je i ušteda električne energije jer se granične vrijednosti brže dostižu.

”Benefiti na samoj opremi se ogledaju u tome da duvaljke rade na znatno nižoj frekvenciji, a postižu se bolji rezultati. Radni vijek opreme se produžava”, kazao je Marković dodajući da bi to bio slučaj i ranije da je PPOV za vrijeme prošle uprave adekvatno održavano i na vrijeme servisirano.

Bonus video: