podgorička gimnazija "slobodan škerović"

Gimnazija pričinila štetu budžetu

Mišljenje Agencije na odluku o angažovanju nezavisnog revizora, uprkos saglasnosti Ministarstva

12857 pregleda 10 komentar(a)
Foto: Luka Zekovic
Foto: Luka Zekovic

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije u postupku angažovanja nezavisnog revizora za potrebe podgoričke Gimnazije “Slobodan Škerović”. U mišljenju Agencije se navodi da to može uticati na narušavanje integriteta Gimnazije, ali i Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

U mišljenju se navodi da je Biljana Vučurović stupila na funkciju vršioca dužnosti direktorice Gimnazije sredinom jula. Na adresu Gimnazije pristizale su tužbe radi naplate duga a direktorica nije, kako se navodi, dobila spisak svih dugovanja nastalih tokom rada prethodne uprave na primopredaji dužnosti, kao ni službenu zabilješku o stanju u školi. Zatražena je pomoć od eksperata iz Ministarstva da urade reviziju finansija, ali odgovoreno je da nema mogućnosti prije marta sljedeće godine.

Nakon toga je na sastanku Školskog odbora v.d. direktorica iznijela stanje i tada je donesena odluka da se uradi nezavisna revizija za period od 2016. do 2021. godine. Za to je dobijena saglasnost Ministarstva, na čijem čelu je do skoro bila Vesna Bratić.

Komisija za izbor najpovoljnije ponude odabrala je ponudu nezavisnog stručnjaka za oblast finansija M. P., koji je ponudio najnižu cijenu – 2.000 eura. M. P. je u međuvremenu izradio Analizu poslovanja Gimnazije. Ministarstvo je u februaru zatražilo dostavu Analize poslovanja, zbog potreba vođenja sudskog postupka pred Osnovnim sudom u Podgorici po tužbi bivše direktorice Gimnazije.

Unutrašnju reviziju nad ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja vrši jedinica za unutrašnju reviziju Ministarstva prosvjete, za koju se, na osnovu dokumentacije dostavljene Agenciji, može utvrditi da je formirana i da obavlja unutrašnje revizije shodno godišnjem planu.

”Važeći propisi koji uređuju vršenje unutrašnje revizije u javnom sektoru ne daju mogućnost subjektima javnog sektora da sami angažuju nezavisne revizore, pa ni to što je resorno Ministarstvo u konkretnom slučaju dalo saglasnost za angažovanje nezavisnog revizora nije od uticaja za drugačije mišljenje Agencije, budući da se postupalo suprotno važećoj zakonskoj regulativi,” navodi se u mišljenju koje potpisuje direktorica Jelena Perović, pozivajući se na Uredbu o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru.

Ovakvo postupanje “prouzrokovalo je materijalnu štetu po budžet Crne Gore, na način što je za poslove koji su u nadležnosti jedinica za unutrašnju reviziju u javnom sektoru, u konkretnom u okviru resornog ministarstva, angažovan i isplaćen nezavisni revizor M. P., iako je u resornom ministarstvu već formirana pomenuta jedinica za vršenje unutrašnje revizije”, navodi se u mišljenju.

Perović je dala preporuku Gimnaziji da prilikom postupka sprovođenja unutrašnje revizije dosljedno poštuju sve propise na način koji ne izaziva sumnju u postojanje korupcijskih rizika i ne dovodi u pitanje integritet institucije. Preporuka Ministarstvu je da postupak sprovođenja unutrašnje revizije nad subjektom javnog sektora vrši jedinica za unutrašnju reviziju tog resora.