razgovarali u cilju unapređenja saradnje tih institucija

Ombudsman i KCCG: Neophodno dalje unapređenje zakonskih rješenja u oblasti zdravstva

"Sagovornici su saglasni da je u pojedinim oblastima potrebno unaprijediti regulatorni okvir kako bi država omogućila transparentno i najbrže moguće ostvarivanje prava pacijenata, u skladu sa međunarodnim dokumentima, protokolima i praksom"

2453 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore
Foto: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore

U Crnoj Gori neophodno je dalje unapređenje zakonskih rješenja u oblasti zdravstva, kako bi pacijentima bila omogućena kompletnija zdravstvena zaštita, ocijenjeno je na sastanku predstavnika institucije Zaštitnika i Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Kako se navodi u zajedničkom saopštenju institucije Zaštitnika i KCCG, to uključuje i bolju dostupnost informacija o procedurama i mogućnostima liječenja.

Predstavnice institucije Zaštitnika, zamjenica za oblast javne uprave, pravosuđe i opštu nadležnost Snežana Armenko, glavna savjetnica Marina Perišić i savjetnica Milana Bojović razgovarale sa medicinskim direktorom KCCG-a Zoranom Terzićem, presjednicom Etičkog komiteta Marijom Krnjević i internistom-nefrologom Elvirom Mučićem.

Kako je saopšteno, razgovarali su u cilju unaprjeđenja saradnje tih institucija, približavanja djelokruga rada Zaštitnika, kao i razmjene informacija u konkretnim predmetima.

“Sagovornici su saglasni da je u pojedinim oblastima potrebno unaprijediti regulatorni okvir kako bi država omogućila transparentno i najbrže moguće ostvarivanje prava pacijenata, u skladu sa međunarodnim dokumentima, protokolima i praksom”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su doktori pojasnili da je nekada nerazumijevanje ili nezadovoljstvo pacijenata izazvano upravo zakonskim ograničenjima, koja uslovljavaju preduzimanje određenih zdravstvenih procedura u liječenju, kao što je slučaj organizovanja transplantacije bubrega od nesrodničkog donora i upućivanje pacijenata na inostrano liječenje.

"Jasan pravni put, precizne, dostupne i pravovremene informacije pacijentima neophodni su preduslovi za ostvarivanje kompletne i kvalitetne zdravstvene zaštite", kazala je Armenko.

Ona je podsjetila da transparentnost predstavlja jedan od ključnih pokazatelja kvalitetnog funkcionisanje organa javne uprave, uključujući i zdravstveni sistem.

Predstavnici KCCG-a su, kako je saopšteno, informisali Ombudsmana da je, prvi put od 2019. godine, Klinički centar samo tokom prva četiri mjeseca ove godine, na transplantacije bubrega u inostranstvu uputio šest srodničkih parova.

“Od 1. januara 2021. godine do danas, na transplataciju koštane srži upućeno je 15 osiguranika dok su na djelimičnu transplataciju jetre upućena četiri osiguranika. Ovo su istovremeno i svi pacijenti koji su bili indikovani od strane konzilijuma odgovarajućih klinika”, navodi se u saopštenju.

Armenko je kazala da institucija poslednjih godina bilježi konstantno povećanje broja obraćanja građana, što ukljućuje i podnošenje pritužbi na ostvarivanje zdravstvene zaštite, na svim nivoima.

Ona je istakla dobru saradnju sa Zaštitnikom prava pacijenata KCCG-a i ponovila konstataciju iz jedne od ranijih preporuka Zaštitnika da život i zdravlje pacijenata ne smiju biti taoci finansijskih ni zakonskih nedostataka zdravstvenog sistema.

Terzić je, kako se navodi, predstavio organizaciju rada pod pandemijom Covid-19, podsjećajući da je ta okolnost uslovila da su upravo transplantacije organe bile neke od procedura koje su na duži period zaustavljene u većini zemalja svijeta.

On je naveo da Komisija za slanje pacijenata na liječenje u inostranstvo ažurno obrađuje sve zahtjeve.

"Menadžment KCCG-a posvećeno radi na unaprjeđenju svih aspekata funkcionisanja ove zdravstvene ustanove i ostajemo otvoreni za inicijative koje će poboljšati zadovoljstvo pacijenata, uključujući i njihovo pravo na adekvatno informisanje", rekao je Terzić.

Krnjević i Mučić su pojasnili okolnosti pojedinih slučajeva koji su bili predmet interesovanja Zaštitnika i predstavili određene protokole u postupanju i procedurama liječenja.

“Sagovornici su saglasni da je neophodno nastaviti i jačanje pozicije i vrednovanje uloge zdravstvenih radnika. Iz institucije Zaštitnika ukazano je na veću vidljivost KCCG-a u javnosti i pozitivne primjere korišćenja društvenih mreža za promociju i unaprjeđenje dostupnost građanima informacija od javnog značaja”, dodaje se u saopštenju.