zaključak sa okruglog stola

Novi Zakon o upravljanju otpadom mora uključiti zainteresovane strane i proći ponovni proces javne rasprave

Na okruglom stolu u Podgorici istaknut značaj uspostavljanja kvalitetnog sistema upravljanja otpadom

2080 pregleda 2 komentar(a)
Foto: NVO Green Home
Foto: NVO Green Home

Novi Zakon o upravljanju otpadom mora uključiti zainteresovane strane i proći ponovni proces javne rasprave, zaključeno je na okruglom stolu „Upravljanje otpadom u Glavnom gradu“, kako je saopšteno iz nevladine organizacije "Grin houm".

Na okruglom stolu su govorili predstavnici te NVO, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, podgoričke „Čistoće“, „Deponije“, Sekretarijata za komunalne poslove Glavnog grada i brojnih drugih institucija i organizacija.

Istaknut je, kako je saopšteno, značaj uspostavljanja kvalitetnog sistema upravljanja otpadom, kako zbog zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, tako i zbog ispunjavanja mjerila za poglavlje 27 u okviru pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Iz "Grin houma" podsjećaju da podoblast upravljanja otpadom ima najviše obaveza (37 aktivnosti) i da se smatra jednom od najzahtjevnijih podoblasti.

Kroz diskusiju je, kako navode, naglašen nedostatak međuinstitucionalne komunikacije i saradnje, kao i brojni problemi koji zahtijevaju uključivanje aktera na svim nivoima u proces donošenja odluka.

"Na događaju je zaključeno da je neophodno u što kraćem roku završiti proceduru donošenja novog Zakona o upravljanju otpadom i relevantnih podzakonskih akata u participativnom procesu i uz ponovljenu javnu raspravu, imajući na umu da je proces donošenja zakona započet prije 5 godina a da je javna rasprava realizovana u avgustu 2018. godine, nakon čega je zakon više puta mijenjan i dorađivan. Takođe, primjetan je i nedostatak adekvatne komunikacije između zainteresovanih strana u ovoj oblasti", kazali su iz "Grin houma".

Takođe je zaključeno, dodaju, da je primarna selekcija ključna karika u procesu upravljanja otpadom, te je potreban dodatni napor u pravcu postizanja zacrtanih ciljeva odnosno stvaranja pretpostavki i omogućavanja što većem broju građana da primarno selektuju otpad u svojim domaćinstvima, čime bi se povećao procenat kvalitetnog sekundarnog materijala koji se može reciklirati.

Ocijenjeno je i da komunalna preduzeća moraju funkcionisati na način da im je primarni fokus javni, a ne komercijalni interes preduzeća, za šta moraju imati adekvatnu podršku lokalne samouprave.

Zaključeno je i da se urgentno mora pristupiti rješavanju pitanja otpadnih guma na nacionalnom nivou, a što je u nadležnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma rješavanjem otvorenih pitanja iz te oblasti.

Učesnici okruglog stola zaključili su i da se mora pojačati kaznena politika prema građanima i pravnim licima koja nepropisno odlažu otpad s obzirom na to da dosadašnja praksa nije dala željene rezultate, zaključuju iz "Grin houma".