podržan kroz program Evropske unije

PAM CG predstavio projekat "Muzika za sve"

Koordinatorka projekta Anja Zagorac, kazala je da će se kroz projekat posebna pažnja posvetiti jačanju sposobnosti civilnog sektora, da učestvuje u procesima vezanim za EU integracije Crne Gore iz oblasti zaštite prava autora muzike

2576 pregleda 4 komentar(a)
Foto: PAM CG
Foto: PAM CG

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG predstavila je projekat "Muzika za sve! - Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori".

Projekat je podržan kroz program Evropske unije pod nazivom "OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE" koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža.

Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

"Podršku EU vidim kao rezultat prepoznavanja činjenice da kulturni razvoj zajednice u mnogome zavisi od razvoja autorskog i srodnih prava, stoga sam uvjeren da ćemo kroz realizaciju projekta podići svijest javnosti o značaju pravne tekovine EU iz oblasti pregovaračkog poglavlja 7 u pristupnim pregovorima - Prava intelektualne svojine", kazao je izvršni direktor PAM-a CG Vasilije Raičević.

On se zahvalio Delegaciji EU u Crnoj Gori i Centru za građansko obrazovanje, koji su prepoznali značaj projekta.

"Projekat ćemo realizovati u saradnji sa KIC-om "Budo Tomović", NVO "STIVI MUSIC" i drugim partnerima, a što će dovesti do jačanja saradnje između povezanih organizacija civilnog društva, sve u cilju efikasnije zaštite autorskog i srodnih prava", naveo je Raičević.

Programski direktor CGO-a, Petar Đukanović, kazao je da je jedan od razloga za odabir PAM-a CG ležao u tome što je poglavlje 7 pregovaračkog procesa, pravo intelektualne svojine, prepoznato kao važna oblast kojoj se u prošlosti nije poklanjala dužna pažnja.

"Crna Gora je u toj sferi pregovaračkog procesa ostvarivala dobre rezultate, što je takođe isticano u izvještajima Evropske komisije. Nama je takođe od velike važnosti da ovim putem pružamo podršku organizacijama koje prvi put imaju priliku da sprovode kreativan i sadržajan projekat koji se finansira iz EU fondova za civilni sektor. Kroz brojne specijalizovane obuke i uspješno sprovođenje projektnih aktivnosti ćemo ojačati njihove kapacitete za dalji razvoj i buduće uspjehe", naveo je Đukanović.

Koordinatorka projekta Anja Zagorac, kazala je da će se kroz ovaj projekat posebna pažnja posvetiti jačanju sposobnosti civilnog sektora, da učestvuje u procesima vezanim za EU integracije Crne Gore iz oblasti zaštite prava autora muzike.

Kako je saopšteno, tokom realizacije projekta, PAM CG će se takođe fokusirati na unapređenje dijaloga između korisnika autorskih muzičkih djela, autora muzike, kao i državnih institucija i organizacija civilnog društva, sa ciljem snažnijeg uključivanja civilnog sektora u proces donošenja odluka i podizanja svijesti o pravu intelektualne svojine u najširem smislu.

"Projektne aktivnosti konkretno podrazumijevaju radionicu za muzičke autore članove PAM-a CG, seminar za korisnike autorskih muzičkih djela, nacionalnu konferenciju posvećenu poglavlju 7 u pristupnim pregovorima sa EU i kulturno-umjetnički događaj kao svojevrstan poklon publici Glavnog grada, a sâm projekat podstiče kreiranje okvira saradnje različitih institucija i organizacija civilnog društva. U skladu sa osnovnim ciljevima projekta, vodićemo promotivnu kampanju kako bi se javnost što bolje upoznala sa radom projektnih partnera i svih naših saradnika. U tom smislu posebno ističemo saradnju sa KIC-om “Budo Tomović”, koji će biti domaćin našeg finalnog događaja, koji je planiran u vidu novogodišnjeg muzičkog događaja uz učešće brojnih članova PAM-a CG", poručila je Zagorac.

Ivan Ivanović iz NVO STIVI MUSIC kazao je da je za njih saradnja sa PAM-om od velikog značaja.

"Trudićemo se da damo svoj doprinos posebno kada su u pitanju aktivnosti koje se odnose na organizaciju radionice za muzikče autore, kao i na promociju domaćeg muzičkog stvaralaštva pop-rok i alternativne muzičke scene“, rekao je Ivanović.

Na prezentaciji je najavljena i prva projektna aktivnost koja predstavlja organizaciju informativno-edukativne i interaktivne radionice za muzičke autore, uz domaće i predavače iz regiona.