Skupština glavnog grada glasa za stavljanje van snage Odluke o proglašenju spomenika prirode

Zaštita kanjona Cijevne u rukama Opštine Tuzi

Dio kanjona Cijevne proglašen je zaštićenim prirodnm dobrom od lokalnog značaja 2017. godine, na inicijativu tadašnjeg gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stijepovića, pa je tako spomenik prirode tada svrstan u II kategoriju zaštićenog prirodnog dobra

6182 pregleda 0 komentar(a)
Rijeka Cijevna (ilustracija), Foto: Luka Zekovic
Rijeka Cijevna (ilustracija), Foto: Luka Zekovic

Odbornici u Skupštini glavnog grada na sjednici 19. maja odlučiće o stavljanju van snage Odluke o proglašenju spomenika prirode “Kanjon Cijevne”. Razlog tome, kako su iz PG biroa kazali “Vijestima”, je činjenica da se to zaštićeno područje dijelom nalazi na teritoriji Opštine Tuzi, pa je, pojasnili su, nadležnost u upravljanju tim prostorom na toj lokalnoj samoupravi.

”Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o proglašenju spomenika prirode ‘Kanjon Cijevne’ se stavlja na dnevni red naredne sjednice Skupštine glavnog grada iz razloga što se ovo zaštićeno područje nalazi na dijelu teritorije koje, nesporno, pripada Opštini Tuzi. Iz ovog razloga, Glavni grad nema nadležnosti u upravljaju ovim prostorom. Isto je na inicijativu Opštine Tuzi, a kroz zajedničku komunikaciju sa predstavnicima Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Opštine Tuzi, definisano kao prvi korak i mehanizam u prenošenju nadležnosti. Nakon toga, Opština Tuzi će preuzeti dalje neophodne korake na ostvarivanju neophodnog kontinuiteta zaštite ovog prostora i obezbjeđenja upravljanja ovim prostorom”, kazali su “Vijestima” iz PG biroa.

Dio kanjona Cijevne proglašen je zaštićenim prirodnim dobrom od lokalnog značaja 2017. godine, na inicijativu tadašnjeg gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stijepovića. Na taj način, spomenik prirode “Kanjon Cijevne” tada je svrstan u II kategoriju zaštićenog prirodnog dobra.

”Osnovni razlozi i odluke zbog kojih se prostor spomenik prirode ‘Kanjon Cijevne’ stavlja pod zaštitu je to što kanjon rijeke Cijevne nema nijedan oblik zvaničnog statusa zaštite. Kanjon rijeke Cijevne proglašava se zaštićenim prirodnim dobrom radi sprovođenja adekvatnih mjera zaštite i održivog korišćenja bioloških resursa, očuvanja i unapređivanja biološke (genetičke, specijske i ekosistemske) raznovrsnosti posebno prepoznatih endemičnih i reliktnih vrsta i njihovih staništa, očuvanja prirodnih svojstava svih segmenata životne sredine (zemljišta, vode, vazduha), sprečavanja štetnih aktivnosti koje mogu ugroziti posebne ili značajne komponente biodiverziteta; obnove i unapređivanja narušenih prirodnih staništa i održavanja populacija divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva u povoljnom statusu i uspostavljanja sistema monitoringa”, pojasnili su tada iz Glavnog grada.

Prema podacima iz Odluke koja je usvojena 2017, a o čijem stavljanju van snage se odlučuje 19. maja, spomenik prirode “Kanjon Cijevne” nalazi se na istočnom dijelu teritorije opštine Tuzi, koja je do 1. septembra 2018. bila u sastavu glavnog grada. Prema istim podacima, ukupna površina spomenika prirode iznosi 2022,2, hektara. Ukupna dužina granice spomenika prirode, kako se navodi, iznosi oko 28,97 kilometara.

Sliv rijeke Cijevne u Crnoj Gori zauzima 130 kvadratnih kilometara u geografskom području između planinskog masiva Prokletija i Zetske ravnice. Ukupna dužina rijeke je 58,8 kilometara, od čega 32,3 kilometra protiče kroz Crnu Goru.