Građanima i privredi nezakonito naplaćivan odvoz smeća

Cjenovnik podgoričke „Deponije” pao na Ustavnom sudu

Ukinutim odredbama bilo je predviđeno da građani za uslugu prerade i zbrinjavanja komunalnog otpada na deponiji “Livade” plaćaju 0,045 eura po metru kvadratnom stambenog prostora, a pravna lica od 0,006 do 0,40 eura

12350 pregleda 17 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Luka Zekovic
Ilustracija, Foto: Luka Zekovic

Ustavni sud je poništio dio cjenovnika “Deponije Livade” Podgorica o komunalnom otpadu, a kojom se utvrđuje cijena za odvoz smeća koju plaćaju građani i privreda.

U saopštenju Ustavnog suda piše da se ukidaju odredbe članova 2 i 3 cjenovnika usluga prerade i zbrinjavanja komunalnog otpada na deponiji “Livade” u Podgorici, od 20. oktobra 2020. godine, koji je donio Odbor direktora “Deponija” i da prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke.

Članom 2 bilo je određeno da građani plaćaju za uslugu prerade i zbrinjavanja komunalnog otpada na deponiji “Livade” 0,045 eura po metru kvadratnom stambenog prostora, dok je za pravna lica taj iznos, u zavisnosti od djelatnosti, bio od od 0,006 do 0,40 eura.

Odredba 3 pomenutog cjenovnika predviđala je da se na usluge prerade i zbrinjavanja komunalnog otpada iz člana 2 obračunava porez na dodatu vrijednost po stopi od sedam odsto.

Osim te odluke, na sjednici održanoj 12. maja donijeto je rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 6 st. 2. i 3. Uredbe o bližim elementima i Metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga na teritoriji čitave Crne Gore.

Odlukom odbora direktora od 20. oktobra 2020. usluge “Deponije” su uvećane za 50 odsto, zbog čega su mogi od privrednika i građana negodovali.

Iz advokatska kancelarije “Komnenić i saradnici” krajem proše godine su predali Ustavnom sudu inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu saglasnosti sa Ustavom i zakonom pomenutog cjenovnika usluga prerade i zbrinjavanja komunalnog otpada na deponiji “Livade”.

Iz te kancelarije su istakli da cjenovnik Deponije obiluje nezakonitostima.

”U cjenovniku je izražena jedinstvena cijena usluga prerade i zbrinjavanja komunalnog otpada, iako je Uredbom o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga jasno propisano da se te cijene moraju na računu svakog korisnika posebno iskazati. Budući da te cijene nisu posebno iskazane u cjenovniku, one se ni na računu korisnika ne mogu posebno iskazati, pa korisnici ne znaju koliko plaćaju za preradu, a koliko za zbrinjavanje komunalnog otpada”, pojasnio je advokat Filip Kažić.

Ustavni sud sredinom 2020. godine pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o cijenama, ali je Odbor direktora donio novu u oktobru, koja je sada poništena.

Kažić je tada u inicijativi naveo da odluka o cijenama usluga deponovanja komunalnog otpada na deponiji “Livade” nije u skladu sa Ustavom i Zakonom o komunalnim djelatnostima i Zakonom o zaštiti potrošača.