MJU: NVO da predlože predstavnika u Radnom tijelu za pripremu Zakona o Vladi

U dokumentu se navodi da NVO, koja može da predloži svog predstavnika, mora biti upisana u registar NVO prije objavljivanja javnog poziva, kao i da u statutu mora imati utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima povezanim sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo

2548 pregleda 0 komentar(a)
Zgrada Vlade Crne Gore, Foto: Luka Zeković
Zgrada Vlade Crne Gore, Foto: Luka Zeković

Ministarstvo javne uprave (MJU) raspisalo je danas Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija (NVO) u Radnom tijelu za pripremu Predloga zakona o Vladi.

Iz Ministarstva su kazali da NVO u Radnom tijelu mogu imati jednog predstavnika ili predstavnicu.

U dokumentu se navodi da NVO, koja može da predloži svog predstavnika, mora biti upisana u registar NVO prije objavljivanja javnog poziva, kao i da u statutu mora imati utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima povezanim sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo.

Među uslovima se navodi i da je potrebno da je NVO, u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti.

Predaja prijave za prethodnu fiskalnu godinu, kao i da više od polovine članova organa upravljanja NVO nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici, takođe su kriterijumi koje NVO treba da ispuni.

U kriterijume koje treba da ispunjava predstavnik NVO ubraja se prebivalište u Crnoj Gori, kao i iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo.

U dokumentu se dodaje da predstavnik NVO ne može biti član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave i portalu e-uprave.

“Ministarstvo će u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predstavnika NVO, sa nazivima organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove”, kaže se u Javnom pozivu.

Kako se dodaje, objaviće i spisak NVO koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane uslove ili su predložile predstavnika koji ne ispunjava propisane kriterijume.

Obrazac za predlaganje predstavnika NVO sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja se pisarnici Ministarstva javne uprave neposredno, svakog radnog dana od devet do 11 i od 12 do 14 sati.

Dokumenta se mogu dostaviti i poštom, na adresu Ministarstvo javne uprave – Direktorat za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa, Rimski trg, broj 45, 81000, Podgorica, sa napomenom: “Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu za pripremu Predloga zakona o Vladi.”

“Eventualna pitanja oko postupka predlaganja mogu se dobiti putem telefona: 020/482-259”, rekli su iz Ministarstva.

Tekst Javnog poziva dostupan je OVDJE

Bonus video: