ukazali na značaj multisektorske saradnje

Vrhovni sud i CEDEM potpisali Memorandum za unapređenje transparentnosti pravosuđa

Saradnja se primarno, ali ne isključivo, ostvaruje u okviru projekta „Dijagnoza i terapija prava na slobodu izražavanja, govora mržnje i etničkih tenzija“, koji CEDEM realizuje uz podršku Delegacije EU

2620 pregleda 1 komentar(a)
Vučković i Bešić, Foto: Vrhovni sud
Vučković i Bešić, Foto: Vrhovni sud

Predstavnici Vrhovnog suda i nevladine organizacije (NVO) Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) potpisali su Memorandum u cilju unapređenja transparentnosti pravosuđa.

Iz Vrhovnog suda kazali su da je Memorandum potpisan zbog značaja multisektorske saradnje u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava, istovremeno poštujući princip nezavisnosti i nepristrasnosti crnogorskih sudova, a u skladu sa principima transparentnosti, međusobnog informisanja, uzajamnog povjerenja i uvažavanja.

Navodi se da je dokument potvrda zajedničke posvećenosti sprovođenju reforme pravosuđa i implementaciji standarda iz prakse Evropskog suda za ljudska prava, cijeneći potrebu za dodatnom otvorenošću sudskih postupaka za stručnu javnost, naglasili su potpisnici sporazuma.

Vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Vesna Vučković kazala je da je svrha Memoranduma uspostavljanje saradnje sa ciljem zajedničkog doprinosa unapređenju pravosuđa u Crnoj Gori.

“Kroz analizu potreba i jačanje principa transparentnosti pravosuđa, osnaživanje kapaciteta nosilaca pravosudnih funkcija i druge aktivnosti čije sprovođenje strane potpisnice predvide u skladu sa ovim Memorandumom”, dodala je ona.

Kako se navodi, saradnja se primarno, ali ne isključivo, ostvaruje u okviru projekta „Dijagnoza i terapija prava na slobodu izražavanja, govora mržnje i etničkih tenzija“, koji CEDEM realizuje uz podršku Delegacije Evropske unije (EU).

Izvršna direktorica CEDEM-a Milena Bešić zahvalila je Vrhovnom sudu jer je pokazao otvorenost ka saradnji pravosuđa i civilnog sektora.

Ona je dodala da je to i Evropska komisija prepoznala kao važan korak na crnogorskom putu ka EU.

“Vjerujemo da će ova saradnja doprinijeti povećanju stepena otvorenosti pravosuđa, što će u krajnjem rezultirati napretkom Crne Gore u poglavlju 23”, rekla je Bešić.

Prema njenim riječima, Memorandum je odraz saglasnosti CEDEM-a i Vrhovnog suda o tome da su potrebne reforme u bilo kojoj oblasti dostižne jedino ukoliko udruženi djeluju ka istom cilju.

CEDEM će, kako se navodi, shodno Memorandumu, redovno obavještavati Vrhovni sud o toku realizacije pomenutog Projekta i sačiniti i Vrhovnom sudu dati na uvid konačni izvještaj o sprovedenom procesu praćenja sudskih postupaka i analize sudskih odluka.

“Takođe, u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka CEDEM će čuvati sve tajne podatke koje mu Vrhovni sud, Apelacioni sud, viši sudovi, osnovni sudovi i sudovi za prekršaje stave na raspolaganje i sprovoditi obuke za jačanje kapaciteta nosilaca pravosudnih funkcija u Crnoj Gori”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da će Vrhovni sud informisati sudove o aktivnostima koje će CEDEM sprovoditi, ali i podsticati predsjednike sudova da zaposlenima u toj NVO omoguće nesmetan pristup javnim suđenjima, u skladu sa prostornim mogućnostima.