Vrhovni sud i CeMI potpisali Memorandum o saradnji

"Osnove Memoranduma su pružanje doprinosa daljoj demokratizaciji i podizanju nivoa primjene vladavine prava i poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori kroz kampanju zagovaranja, usmjerenu ka ključnim donosiocima odluka za zakonodavne i institucionalne izmjene u dijelu primjene krivično-pravnog sistema u Crnoj Gori"

3440 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Služba za odnose sa javnošću Vrhovnog suda Crne Gore
Foto: Služba za odnose sa javnošću Vrhovnog suda Crne Gore

Vrhovni sud Crne Gore potpisao je Memorandum o saradnji sa nevladinom organizacijom (NVO) Centar za monitoring i istraživanje (CeMI).

Kako se navodi u saopštenju Vrhovnog suda, osnove Memoranduma su pružanje doprinosa daljoj demokratizaciji i podizanju nivoa primjene vladavine prava i poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori kroz kampanju zagovaranja, usmjerenu ka ključnim donosiocima odluka za zakonodavne i institucionalne izmjene u dijelu primjene krivično-pravnog sistema u Crnoj Gori.

"NVO CeMI i Vrhovni sud razmjenjivaće informacije i zajednički raditi na realizaciji projekta „Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023 koji se realizuje uz podršku Evropske komisije (EIDHR), predviđeno je Memorandumom koji su potpisali vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Vesna Vučković i predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja Zlatko Vujović", piše u saopštenju.

Vučković je poručila da je jedan od ciljeva projekta i jačanje svijesti javnosti o najvažnijim aspektima jednakog pristupa pravdi, uključujući nove pravne mehanizme i ljudska prava, te da je cilj projekta i jačanje uloge civilnog društva u promovisanju ljudskih prava i dobrog upravljanja, posebno u oblasti vladavine prava, te pristupa pravdi.

Projektom je, kako navode, predviđeno praćenje i analiza sudskih postupaka i poštovanja ljudskih prava, sa fokusom na poštovanje procesnih prava okrivljenih lica i žrtava, i monitoring pristupa pravdi ranjivih grupa i onih koji su procesuirani zbog kršenja mjera za sprječavanje širenja virusa COVID-19.

„NVO CeMI će za potrebe monitoringa obnoviti i unaprijediti metodologiju praćenja sudskih postupaka i obezbijediti trening članovima tima koji će se baviti ovom aktivnošću. Praćenje sudskih postupaka obavljaće monitori suđenja putem prisustva odabranim ročištima i uvidom u spise pravosnažnih sudskih odluka“, kazao je Vujović, piše u saopštenju.

Projektne aktivnosti će, kako poručuju, biti praćene izdavanjem tematskih i godišnjih izvještaja o temama od značaja za zaštitu ljudskih prava u krivično-pravnom sistemu, navodi se u Memorandumu.

"NVO CeMI će realizovati aktivnosti praćenja odabranih krivičnih postupaka u svim osnovnim i višim sudovima u Crnoj Gori, uz mogućnost praćenja određenih postupaka u predmetima sudova za prekršaje, uključujući i primjenu novih instituta kao što su sporazum o priznanju krivice i odloženo krivično gonjenje, uz puno poštovanje pravosudnog sistema i zakona Crne Gore. NVO CeMI će blagovremeno obavijestiti Vrhovni sud i sudove u kojima prate sudske postupke o imenima i podacima lica koja će pratiti odabrane postupke i zajedno sa predstavnicima Vrhovnog suda Crne Gore, organizovati seminare o pravosudnom sistemu Crne Gore na koje će biti pozvane druge organizacije civilnog društva. Troškove organizacije snosiće CeMI", navodi se u saopštenju.

Takođe, CeMI će organizovati nacionalnu konferenciju na kojoj će glavnim učesnicima iz nacionalnog pravosuđa, međunarodnim partnerima i organizacijama civilnog društva biti predstavljen izvještaj o praćenju suđenja, ali i sprovoditi internet kampanju o najbitnijim aspektima reforme pravosuđa.

Vrhovni sud će, kako je saopšteno, infomisati sudove o zaključenom Memorandumu i aktivnostima koje će CeMI sprovoditi u skladu sa njim i angažovati svoje predstavnike u organizaciji seminara o pravosudnom sistemu Crne Gore koji će biti organizovan u saradnji sa CeMI.

"Vrhovni sud će podstaći predsjednike sudova da monitorima NVO CeMI omoguće nesmetan pristup javnim suđenjima, u skladu sa prostornim mogućnostima, u svrhe implementacije projekta. Vrhovni sud se Memorandumom obavezao i da će podržati aktivnosti NVO CeMI u svrhe sprovođenja projekta u pogledu pristupa spisima pravosnažno okončanih predmeta po prethodnom zahtjevu NVO CeMI i odobrenju nadležnog suda, osim onih čija je dostupnost ograničena propisima", zaključuje se u saopštenju.