ČELNICI FAKULTETA DRŽAVNOG UNIVERZITETA

Dekanima plate i do 2.000 eura, mnogima i dodatne naknade

Prema Zakonu o sprečavanju korupcije, dekani fakulteta Univerziteta Crne Gore su javni funkcioneri

16640 pregleda 34 komentar(a)
Foto: Miodrag Zarubica
Foto: Miodrag Zarubica

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta, nekadašnji rektor Univerziteta Crne Gore (UCG) Predrag Marinović prošle godine je zarađivao uglavnom oko 1.982 eura. Od naučne djelatnosti u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti prihodovao je za godinu oko 24.000 eura, od samostalne djelatnosti 1.200 godišnje, od stučne djelatnosti na fakultetu oko 1.200, dok je u Zavodu za udžbenike i nastavna centra i u Ispitnom centru zaradio 910 za godinu. Vlasnik je tri stana i kuće.

Dekani fakulteta Univerziteta Crne Gore su javni funkcioneri prema Zakonu o sprečavanju korupcije.

Dekanica Pravnog fakulteta UCG Aneta Spaić prijavila je u imovinskom kartonu Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) da je zarađivala 1.757 eura mjesečno, dok je kao članica Tužilačkog savjeta prošle godine prihodovala dodatnih 7.164 eura. Učešćem u međunarodnim projektima zaradila je za 12 mjeseci oko 10.550 eura, dok je ostvarila prihode od po 300 eura i kao članica Samoregulatornog tijela i medijatorka Centra za alternativno rješavanje sporova.

Na sajtu ASK nisu dostupni redovni godišnji izvještaji o prihodima i imovini za 2021. za dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Steva Popovića i za dekanicu Filozofskog fakulteta Tatjanu Novović.

Dekanica Arhitektonskog fakulteta Svetlana Perović primala je godišnje oko 797 eura, a na ime uvećanja zarade do 50 odsto zbog opterećenja još po 313,56 eura mjesečno. ASK je prijavila funkcionalni dodatak u iznosu od oko 350 i nagradu za naučni rad od 883 eura.

Dekanica Biotehničkog fakulteta Božidarka Marković primala je većinom godine platu od 1.879 eura, dok je tokom tri mjeseca 2021. zarađivala po 1.658. Od redovnog rada, kako je navela u izvještaju, mjesečno je prihodovala po 432 eura.

Plata dekana Ekonomskog fakulteta UCG Mijata Jocovića uglavnom se kretala između 1.421 i 1.662 eura. Dodatnih oko 6.000 eura godišnje prihodovao je od članstva u raznim tijelima, od samostalne djelatnosti, odnosno od konsultantskih aktivnosti oko 17.400 godišnje, dok je dodatnih 15.696 eura prihodovao na ime konsultacija, članstva u radnim grupama i komisijama. Prijavio je da ima stambeni kredit od 80.000 eura, koji otplaćuje u mjesečnim ratama od 481 euro i namjenski od 20.000. Jocović posjeduje akcije u Jugopetrolu Kotor, Telekomu, Plantažama i AtlasMontu.

Dekan Medicinskog fakulteta UCG Miodrag Radunović uglavnom je prošle godine po osnovu te funkcije zarađivao 1.786,30 eura. Agenciji je prijavio da u Medicinskom odboru Kliničkog centra (KC) zarađuje 190 eura mjesečno, a godišnje oko 5.500 kao hirurg u toj zdravstvenoj ustanovi po ugovoru o dopunskom radu. Radunović je kao redovni profesor na Medicinskom fakultetu prošle godine zaradio oko 7.500 eura. Vlasnik je stana koji je stekao kupovinom i dvije naslijeđene kuće...

Dekan Elektrotehničkog fakulteta Saša Mujović primao je platu u iznosu od 1.685 eura u 2021. godini, a prijavio je i druge prihode od oko 8.700 eura na godišnjem nivou. Vlasnik je akcija u preduzećima HTP Boka, Institutu Simo Milošević, Izbor Bar, Jugooceanija Kotor, Crnogorskom elektroprenosnom sistemu...

Dekan Likovne akademije Marko Marković zarađivao je mjesečno od 1.376 do 1.643 eura, dok je od učešća na međunarodnim projektima zaradio lani 3.265 eura.

Plata Edina Jašarovića, dekana Fakulteta dramskih umjetnosti, iznosila je mjesečno 1.440 eura, dok njegovi ostali prihodi u prošloj godini iznose 2.900 eura. Agenciji je prijavio da je vlasnik tri motorna vozila i dvije livade.

Dekan Fakulteta političkih nauka Milan Marković primao je mjesečno 1.941,85 eura, a u Savjetu za visoko obrazovanje dodatnih 250. Vlasnik je dvosobnog i trosobnog stana koje je stekao kupovinom i automobila. Prijavio je i dva kredita, od kojih je jedan stambeni u iznosu od 40.000 koji otplaćuje u mjesečnim ratama od 423 eura, kao i kredit za poboljšanje uslova stanovanja UCG iz jula 2019. godine od 13.927 eura.

Dekanica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Đurđica Perović zarađivala je 1.591 euro i dodatnih 157 eura kao član Senata UCG. U izvještaju navodi da je kreditno zadužena na iznos od oko 26.000 eura.

Novoizabrani dekan Filološkog fakulteta Igor Lakić u novembru i decembru prošle godine primio je po 1.626,75 i 1.904 eura, a prijavio je i dodatne prihode u iznosu od 3.252 u 2021.

Mjesečnu platu od 1.972,53 eura prijavila je dekanica Građevinskog fakulteta Marina Rakočević, koja je dodatnih 360,53 eura mjesečno prihodovala od rada na toj organizacionoj jedinici.

Honorarno je na projektima zaradila 1.875 eura, dok je u sektorskoj komisiji za građevinarstvo i uređenje prostora u prošloj godini primila 500 eura.

Radoje Vujadinović, koji je u martu stupio na funkciju dekana Mašinskog fakulteta UCG, primao je 1.536 eura. Prijavio je da posjeduje akcije u 17 preduzeća, kao i da je vlasnik dva stana.

Dekanica Metalurško tehnološkog fakulteta Veselinka Grudić zarađivala je oko 1.500 eura, a navela je i da posjeduje akcije u Atlas Montu i Hit fondu, kao i stan od 75 kvadrata.

Plata dekana Pomorskog fakulteta Špira Ivoševića iznosila je oko 1.684 eura mjesečno, tokom devet mjeseci primao je i varijabilu od 400, a posjeduje i ušteđevinu u iznosu od 17.000 eura.