Morska voda na Crnogorskom primorju odličnog kvaliteta

Kako je saopšteno iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju

2186 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 24. do 26. maja ove godine, pokazali su da je na 91,8 odsto lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 4,5 odsto lokacija dobrog, dok je na 3,6 odsto lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Kako je saopšteno iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

"U opštini Ulcinj, od ukupno 18 lokacija na kojima se realizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta, morska voda je bila odličnog kvaliteta na njih 17 dok je na jednom ona bila dobrog kvaliteta.

Od ukupno 15 lokacija u opštini Bar, na njih 13 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na dvije lokacije ona bila dobrog kvaliteta.

Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 32 lokacije, i na svim lokacijama voda je bila odličnog kvaliteta.

U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, na svih devet lokacija voda je bila odličnog kvaliteta.

Analize su pokazale da je u Kotoru na 13 lokacija voda bila odličnog, na jednoj lokaciji dobrog i na jednoj zadovoljavajućeg kavliteta.

U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 17 ona bila odličnog, na jednom dobrog, a na tri zadovoljavajućeg kvaliteta", navode iz Morskog dobra.

"Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje na crnogorskom primorju u sezoni 2022. godine, koji realizuje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u potpunosti je usklađen sa Pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kao i sa odredbama EU Direktive o kvalitetu vode za kupanje.

Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, putem javnog tendera, izabran je Institut za biologiju mora iz Kotora, čija laboratorija posjeduje akreditaciju za metodologiju analize obaveznih mikrobioloških parametara po ISO standardima koji su propisani i nacionalnim propisima i Direktivom EU.

Programom za 2022. godinu predviđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 110 lokacija duž Crnogorskog primorja i to: 18 u opštini Ulcinj, 15 u opštini Bar, 32 u Budvi, devet u Tivtu, 15 u Kotoru, i 21 na teritoriji opštine Herceg Novi.

Predviđeno je da se tokom sezone odradi ukupno 10 analiza, svakih 15 dana u periodu od maja do oktobra mjeseca", ističu iz Javnog preduzeća.

U skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu vode za kupanje, Programom je obuhvaćeno praćenje dva obavezna mikrobiološka parametra (bakterije Escherichia coli i Intestinalne enterokoke).

Shodno članu osam Pravilnika vode za kupanje se klasifikuju kao: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše".

O rezultatima analiza, Javno preduzeće redovno obavještava nadležne opštinske komunalne i republičku vodoprivrednu inspekciju, kao i nadležne institucije i javnost.

Ukoliko rezultat uzorka prelazi dozvoljene granice (loše vode za kupanje), vrši se ponovno uzorkovanje radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj promjeni ili zagađenju.

Bonus video: