povrijeđeno je pravo na suđenje u razumnom roku

Odlaganje dovelo do povrede prava

Armenko preporučila MUP-u da ubuduće postupa po njihovim zahtjevima, dostavlja potpune, precizne odgovore

2591 pregleda 0 komentar(a)
Foto: ombudsman.co.me
Foto: ombudsman.co.me

Odugovlačenjem postupka i neblagovremenim odlučivanjem, podnosiocu pritužbe povrijeđeno je pravo na suđenje u razumnom roku, garantovano Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, utvrdila je institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Zamjenica zaštitnika Snežana Armenko dala je preporuke Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) da bez odlaganja preduzme mjere “kako bi u što kraćem roku sprovelo i okončalo postupak u predmetu utvrđivanja ocjene rada za 2014. podnosioca pritužbe i donijelo na zakonu zasnovanu odluku, koja sadrži valjano obrazloženje o utvrđenim činjenicama i okolnostima i razlozima kojima se rukovodilo pri donošenju odluke”.

Preporučila je i da MUP u budućem radu postupa po njihovim zahtjevima, dostavlja potpune, precizne i konkretne odgovore, potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom kao potvrdom pruženih informacija, jer se “drugačije postupanje tretira kao povreda zakonskih odredbi o obaveznoj saradnji sa Zaštitnikom”.

Postupak se odnosi na dugo trajanje postupka u predmetu utvrđivanja ocjene rada podnosioca pritužbe za 2014, a koji još traje. Podnosilac pritužbe je bio raspoređen na radno mjesto viši policijski komesar prve klase za kontrolu zakonitosti vršenja policijskih poslova. On je izjavio žalbu Komisiji na žalbe na ocjenu.

Upravni sud je prošlog aprila i usvojio njegovu tužbu i poništio rješenje Komisije za žalbe, navodi se među utvrđenim činjenicama institucije Zaštitnika.

”Prema spisima predmeta kojima Zaštitnik raspolaže, od tog perioda do danas donijeto je više odluka na tri nivoa nadležnosti. Naime, prvostepeni i drugostepeni organ odlučivali su po osam puta, dok je Upravni sud jedanput. Predmetni postupak još nije okončan”, ističe Armenko, dodajući da se u konkretnom slučaju ne radi o složenom predmetu.