Armenko upozorila da bi država mogla ispaštati zbog nepostupanja budvanskog katastra

Slučaj nije riješen ni poslije 14 godina

Ovaj slučaj odnosi se na knjiženje nepokretnosti u Budvi na osnovu Ugovora o zamjeni nekretnina, koji je ovjeren u kotorskom Osnovnom sudu

11111 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Armenko upozorila je budvansku jedinicu Uprave za katastar i državnu imovinu da bi zbog njenog nepostupanja u jednom slučaju mogla ispaštati država Crna Gora.

”Nastavljanje s dosadašnjom praksom nepostupanja po nalozima neposredno višeg organa i nedonošenje odluka u primjerenim zakonskim rokovima, što rezultira nerazumno dugim trajanjem postupaka, može imati za posljedicu vođenje postupaka u kojima bi se razmatrala odgovornost države... i sljedstveno tome, obavezu naknade štete”, navodi u upozorenju Armenko.

Ona je upozorenje izrekla na osnovu mišljenja da je neblagovremenim odlučivanjem i nepostupanjem po rješenjima Ministarstva finansija budvanska Uprava povrijedila podnosiocima pritužbe pravo na suđenje u razumnom roku, kao jedno od segmenata prava na pravično suđenje, zajemčeno Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Ovaj slučaj odnosi se na knjiženje nepokretnosti u Budvi na osnovu Ugovora o zamjeni nekretnina, koji je ovjeren u kotorskom Osnovnom sudu.

Zaštitnik ukazuje da je shodno praksi Evropskog suda u konkretnom slučaju spor nastao od podnošenja žalbe Ministarstvu finansija od aprila 2008. godine. S obzirom da je postupak još u toku i da je u periodu od više od 14 godina na četiri nivoa nadležnosti donijeta 31 odluka, evidentno je, navodi ona, da postupak u ovom predmetu ne ispunjava uslove razumnog trajanja iz Konvencije.

”Izjašnjenje Područne jedinice Budva u kojem se između ostalog navodi da je jedan broj službenika otišao u penziju, te da je mali broj službenika koji su angažovani/ovlašćeni da postupaju u predmetima, moglo bi se u suštini shvatiti kao opravdanje za dugo trajanje postupka u ovoj pravnoj stvari. Međutim, ono, po mišljenju Zaštitnika, ne može biti prihvatljivo za ovoliko trajanje postupka, naročito ako se uzme u obzir činjenica da je postupak pokrenut 2008. godine i da ni nakon više od 14 godina nije okončan”, navodi se u zaključcima Armenko. Dodaje se da nedostaci u organizaciji nekog organa ne smiju imati uticaja na poštovanje individualnih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom, niti se smiju pripisati pojedincu.

Zamjenica zaštitnika primjećuje i da PJ Budva uprkos jasnim uputima neposredno višeg organa kako da upotpuni postupak i otkloni utvrđene nedostatke, nije se njih u potpunosti pridržavala, zbog čega je drugostepeni organ čak 13 puta poništavao prvostepene odluke i donosio ukidna rješenja. Ocjenjuje i da ovakvo postupanje prvostepenog i drugostepenog organa u konkretnom predmetu stvara utisak kod podnositeljke pritužbe da se izbjegava utvrđivanje činjenica i okolnosti u cilju okončanja postupka, na koji način se narušava povjerenje u rad organa državne uprave.

Po pitanju složenosti, Armenko ne smatra da je ovaj predmet kompleksan s aspekta činjeničnih i pravnih pitanja da bi opravdala ovoliko dugo trajanje postupka.

U mišljenju je dala više preporuka za budvansku jedinicu, ali i Ministarstvo finansija, dok je samoj Upravi preporučila da preduzme sve raspoložive mjere i aktivnosti u cilju efikasnog i zakonitog postupanja područnih jedinica po podnijetim zahtjevima stranaka. Preporučila je Upravi i da obezbijedi jačanje kadrovskih kapaciteta i edukaciju rukovodećeg kadra u oblastima upravljanja, razvoju i edukaciji državnih službenika, što uključuje i razvoj odgovarajućih upravljačkih vještina, ključnih da bi se omogućio proces profesionalizacije.