Izvorište je ranije koristila fabrika za flaširanje vode, koja je u stečaju već četiri godine

Voda u Lipovu se prosipa već godinama

Godinu i po nakon uvođenja stečaja, stečajni upravnik Dragan Milić bezuspješno oglasio je prvu javnu prodaju imovine ukupne vrijednosti 47,4 hiljade eura. Riječ je o sedam vozila i tri viljuškara. Ostale imovine nema, jer je godinu prije stečaja prenijeta na Atlas banku kao izmirenje kredita Jadranskog sajma

8988 pregleda 5 komentar(a)
Foto: Dragana Šćepanović
Foto: Dragana Šćepanović

Gotovo cijela voda izvora Ropušica, pored puta od Lipova ka planini Sinjavini, prosipa se bez ikakve namjene, tvde mještani.

To izvorište koristila je fabrika za flaširanje vode “Lipovo”. Fabrika, koja je bila vlasništvo kompanije Atlas invest iz Atlas grupacije biznismena Duška Kneževića i firma Mega Gulf Investments Holding iz Dubaija, u stečaju je već četiri godine.

U selu tvrde da se od tada voda sa Ropušice niti komercijalizuje niti koristi.

”Najvažnije, mi u Lipovu nijesmo nikad dobili dio kolača od eksploatacije te vode. Sada se ona urniše, to jest, ide cijevima, kao kad je fabrika radila i prosipa se u potok bez ikakve namjene. Mi smo ostali bez prirodnog dobra i te kako cijenjenog i sve traženijeg, ali bez ikakve nadoknade ili koristi. U krajnjem, ne zanima me da li se komercijalizuje ili prosipa, pravedno je bilo da nam se na neki način nadoknadi to, to jest da Mjesna zajednica ima nešto od toga”, kazao je “Vijestima” Ljubiša Tripković.

On je ranije slično zapažanje iznio i na Građanskom satu sa predsjednicom Opštine Martom Šćepanović. Tripković podsjeća da je izvor Ropušica važan i za katun Vratlo i za cijeli taj kraj. Tvrdi da se na izvoru hvata više vode, nego što je to regulisano ugovorom između bivšeg vlasnika fabrike i države.

Prema onome što su “Vijestima” saopštili u Upravi za vode, ugovor o prenošenju prava korišćenja vode sa fabrikom vode “Lipovo” važiće do 2027. godine.

”Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i preduzeće ‘Fin invest’ d.o.o. iz Podgorice zaključili su Ugovor o prenošenju prava korišćenja voda sa izvorišta Ropušica u Gornjem Lipovu kod Kolašina od 8. maja. 2002. godine, Anex I ugovora od 9. 12. 2002. godine i Anex II ugovora od 11. 7. 2003. godine. Zatim je osnovano novo preduzeće za poslove flaširanja vode pod nazivom Fabrika vode ‘Lipovo’n. Aneksom I ugovora definisano je da korisnik koristi vodu 20 godina od 25. aprila 2007, kada je izdata vodoprivredna dozvola”, rekla je “Vijestima” Nataša Rakočević, samostalna savjetnica u Upravi za vode.

Ona podsjeća da je ugovorom prenijeto pravo korišćenja voda sa izvorišta Ropušica na korisnika radi flaširanja vode u komercijalne svrhe. Za ovu namjenu dato je korišćenje vode u količini oko 0,5 litara u sekundi u hidrološkom minimumu, na parceli kojom gazduje JP Crna Gora šume - Pljevlja, pored puta Sinjavina-Lipovo. Promjer cijevi, tvrdi, nije definisan ugovorom, ali jeste dozvoljena količina vode.

”Infrastruktura obuhvata kaptažu na izvoru, cjevovod, trafo-stanicu i proizvodni objekat. Kaptaža izvora Ropušica sadrži građevinu na koti 1.374 metara nadmorske visine, objekat za mjernu opremu i prihvatanje vode iz preliva. Cjevovod za transport vode od izvorišta do fabrike dugačak je 12,4 kilometara uz visinsku razliku od oko 400 metara. Što se tiče promjera cijevi on nije definisan ugovorom ali jeste dozvoljena količina vode koja ne smije biti veća od 0,5 litara u sekundi u hidrološkom mimimumu”, objašnjava Rakočević i podsjeća da su otvranjem stečaja sva prava prešla na stečajnog upravnika.

Stečaj u toj kolašinskoj fabrici inicirala Poreska uprava zbog 431.800 eura duga, a prijavljeno je 2,3 miliona eura potraživanja. Zaposlenima se duguje oko 202.000 eura, dok 1,5 miliona potražuju povezane kompanije. Raniji pokušaj reorganizacije ove fabrike nije uspio, jer većina povjerilaca nije prihvatila plan osnivača Atlas investa da 100.000 eura deponuje u Atlas banku radi ponovnog pokretanja proizvodnje, koja bi Lipovu besplatno ustupila nekadašnju opremu.