Uzeli bolovanje pa pošli u Njemačku da rade, a mi na zavodu

Mladi medicinski tehničari iz Andrijevice tvrde da ne mogu da se zaposle, iako neki u Hitnoj pomoći zloupotrebljavaju bolovanje i u stvari su radno angažovani u njemačkom zdravstvenom sistemu

38494 pregleda 20 komentar(a)
Zgrada Hitne pomoći u Andrijevici, Foto: Privatna arhiva
Zgrada Hitne pomoći u Andrijevici, Foto: Privatna arhiva
Ažurirano: 29.06.2022. 22:05h

Nezaposleni medicinski tehničari iz Andrijevice Milonja Čukić i Filip Guberinić tvrde da dvojica njihovih kolega, koji rade u Hitnoj medicinskoj pomoći (HMP) u tom gradu, zloupotrebljavaju bolovanje u toj službi, a da su u stvari radno angažovani u njemačkom zdravstvenom sistemu.

Zbog toga je njima dvojici, kako tvrde, onemogućeno da se zaposle u HMP, iako su im čelnici andrijevičke lokalne uprave to obećali, kako ne bi odlazili iz rodnog grada.

Mladići kažu da dok oni čekaju “uzaludno posao mjesecima, nekima može biti da rade i primaju platu u drugoj državi, a istovremeno zarađuju u Crnoj Gori”.

”Šta treba da se desi da omladina, koja po obrazovanju i stručnosti ispunjava uslove da radi, dobije posao i na taj način u andrijevičkom HMP-u budu konačno angažovani Andrijevčani. Dvojica tehničara HMP-a, pouzdano znamo, rade mjesecima u njemačkom zdravstvenom sistemu, a ovdje se vode kao da su na bolovanju. Dokle će to da traje? Postavlja se pitanje ko im je u Zavodu za zapošljavanje (ZZZ) napisao lažne potvrde da su na evidenciji nezaposlenih. Takođe, pitanje za državu je i u kojem Domu zdravlja i koji ljekari im daju bolovanja. Nažalost, reakcije nedležne inspekcija do sada nije bilo, iako smo smo ih upoznali sa tim slučajem i poslali incijativu da se utvrdi činjenično stanje vezano za zloupotebu bolovanja”, ispričali su Čukić i Guberinić “Vijestima”.

Oni objašnjavaju da su željeli da ostanu da žive i rade u rodnom gradu. To im je, tvrde, bila namjera i dok su se školovali. Kažu da im je iz inspekcija rada odgovoreno da nijesu nadležni, već da je provjera zakonitosti bolovanja u nadležnosti Zdravstvene inspekcije.

”Na osnovu ovlašćenja iz člana 13 i 14 Zakona o inspekcijskom nadzoru (“Sl. list RCG” broj: 39/03 i Sl. list CG” broj: 76/09, 57/11 i 18/14,11/15 i 52/16) inspektorka rada je razmotrila podnijetu inicijativu i ocijenila da nije nadležna da postupa po istoj. Naime, nadzor nad Zakonom o zdrastvenoj zaštiti je u isključivoj nadležnosti Zdravstvene inspekcije, pa je ista proslijeđena na dalju nadležnost Zdrastvenoj inspekciji koja se bavi kontrolom zakonitošću bolovanja”, oodgovorila je inspektorka rada Lidija Kovačević Andrijevčanima.

Sagovornici “Vijesti” objašnjavaju da iako je inspekcija rada proslijedila Zdravstvenoj inspekciju njihovu inicijativu, na odgovor, ali i konkretne poteze, sa te adrese još čekaju.

Iz Zavoda za HMP “Vijestima” su kazali da su pokrenuli postupak otkazivanja ugovora o radu određenim medicinskim tehničarima. Kako objašnjavaju, jedan zaposleni medicinski tehničar u timu HMP Andrijevica, koji je stalnom radnom odnosu, “koristi pravo na roditeljsko odsustvo koje mu je odobreno u skladu sa Zakonom o radu”. Druga dva stalno zaposlena medicinska tehničara u toj jedinici, tvrde u zavodu, koristila su drugi dio godišnjeg odmora za 2021. godinu, jedan do 30, a drugi do 1. maja ove godine.

”Drugi zaposleni je potom bio na privremenoj spriječenosti na rad (bolovanju) do 27. maja, nakon čega se vratio u redovan proces rada do 2. juna ove godine. Pomenuti medicinski tehničari su obavijestili odgovornog tehničara jedinice Zavoda za HMP u Andrijevici da će se nalaziti na bolovanju. Međutim, poslodavcu nijesu dostavili potvrde izabranog ljekara da su otvorili bolovanje, niti izvještaj za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (doznake) zaključno sa 17. junom ove godine. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore je u pomenutom slučaju pokrenuo postupak otkazivanja ugovora o radu”, kazali su u Zavodu za HMP.

Pojašnjavaju da su putem Pošte Crne Gore uputili na kućnu adresu sa ličnom dostavom upozorenje zaposlenima da su se stekli uslovi za otkazivanje ugovora o radu usljed nedolaska na posao tri ili više dana. Kako su kazali u Zavodu, u skladu sa Zakonom o radu zaposleni su dužni da opravdaju svoj izostanak u roku od pet radnih dana, od dana prijema upozorenja.

Iz te ustanove tvrde da je “proces rada u jedinici Zavoda za HMP u Andrijevici organizovan i obezbijeđen u skladu sa Zakonom o hitnoj medicinskoj pomoći, te medicinski timovi adekvatno obavljaju svoje radne obaveze”.