ministar razgovarao sa predstavnicima Zajednice opština

Miljanić: Korupcija traži institucionalnu reakciju

"Lokalne uprave su, nažalost, jedno od žarišta korupcije i ta činjenica ne može se zanemarivati u narednim antikorupcijskim inicijativama 43. Vlade Crne Gore"

2672 pregleda 6 komentar(a)
Foto: Gov.me/Saša Matić
Foto: Gov.me/Saša Matić

Izrada Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i pozicija lokalnih uprava kao jednog od segmenata društa koje je visokorizično za koruptivne radnje, bile su teme sastanka ministra bez portfelja Zorana Miljanića sa generalnim sekretarom Zajednice opština Refikom Bojadžićem i njegovim zamjenikom Sašom Šćekićem.

Kako je saopšteno Miljanić je kazao da korupcija, kao rasprostranjena pojava na svim nivoima i u raznim segmentima crnogorskog društva, traži institucionalnu reakciju i institucionalni okvir koji će doprinijeti efikasnom suzbijanju te pošasti.

"Očekujemo brzo konstituisanje Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije u koji će pored predstavnika institucija izvršne vlasti ući i predstavnici sudstva, tužilaštava, relevantnih NVO i privrednih asocijacija. Lokalne uprave su, nažalost, jedno od žarišta korupcije i ta činjenica ne može se zanemarivati u narednim antikorupcijskim inicijativama 43. Vlade Crne Gore. Mi moramo djelovati sinhronizovano, represivno, al i preventivno”, kazao je Miljanić.

Predstavnici Zajednice opština, navodi se u saopštenju kabineta Miljanića, informisali su ministra o modelu Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou koji je izradila ta institucija, a na osnovu kojeg su opštine donosile sopstvene akcione planove za borbu protiv korupcije i vršile izvještavanje.

"To je funkcionisalo do kraja 2018. godine, iako je važenje Strategije za borbu protiv korupcije isteklo krajem 2014. godine. Međutim, opštine su svoje aktivnosti na ovom planu bazirale na obavezama utvrđenim Pregovaračkim poglavljem 23 Pravosuđe i temeljna prava, zbog čega je Zajednica opština na osnovu te činjenice i izmijenjenih okolnosti i potreba izradila Model AP za borbu protiv korupcije za period 2017-2018.godina”, kazao je Bojadžić.

Šćekić je ukazao na važnost koordinacije u djelovanju institucija čiji će predstavnici činiti Nacionalni savjet.

"Sagovornici su se saglasili da je neophodno da u budućem Savjetu bude i predstavnik Zajednice opština", navodi se u saopštenju.