Neutrošeni novac sa računa NKT-a ide zdravstvenim ustanovama

Ministarstvo zdravlja zaduženo da, u što kraćem roku pripremi i Vladi dostavi na razmatranje i donošenje izmjene odluke o načinu i uslovima raspodjele novčanih sredstava prikupljenih donacijama radi ublažavanja i suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije Kovida-19

15481 pregleda 4 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 08.07.2022. 22:02h

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju za stavljanje na raspolaganje sredstava sa računa Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT-a).

"Kako je Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti prestalo sa radom u decembru 2020. godine, a imajući u vidu činjenicu da sredstava od donacija u iznosu od 5.160.000,00 eura stoje na računu neutrošena, zaduženo je Ministarstvo zdravlja da, u što kraćem roku pripremi i Vladi dostavi na razmatranje i donošenje izmjene Odluke o načinu i uslovima raspodjele novčanih sredstava prikupljenih donacijama radi ublažavanja i suzbijanja posledica nastalih usljed epidemije COVID-19. Neutrošenim sredstvima bi se, ovom Odlukom, promijenila namjena kako bi se ista iskoristila po prioritetu hitnosti za unapređenje i poboljšavanje potreba zdrastvenih ustanova, a po specifikaciji Ministarstva zdravlja koja je sastavni dio Informacije", saopšteno je iz Vlade.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Predlog usaglašenog teksta Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve.

Usvojena je i odluka o prestanku važenja Odluke o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera, jer, kako je ocijenjeno, ona nosi povećan rizik za nastanak korupcije.

“Posebno imajući u vidu da odredbe koje predviđaju diskreciona ovlašćenja koja prevazilaze svrsishodnost, dok nedostatak kriterijuma otvara prostora za zloupotrebe ovlašćenja i sukob interesa koji može da dovede do potencijalnih rizika od ugrožavanja javnog interesa”, rekli su iz Vlade.

Vlada je utvrdila izmjene i dopune Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, kojima se omogućava elektronsko ovjeravanje dokumenata.

Usvojene su izmjene Uredbe o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima, kojima se predviđa da ispitivači u komisijama za polaganje stručnog ispita ne moraju biti samo zaposleni u organima državne uprave.

Određen je dodatak od deset odsto osnovne zarade službenicima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) koji obavljaju specifične poslove iz nadležnosti Uprave, rade na naročito teškim i vrlo kompleksnim radnim mjestima.

Vlada je donijela Odluku o Savjetu za prava djeteta, kojom se predviđa da Savjetom za prava djeteta predsjedava predsjednik Vlade, kao i da se u sastavu Savjeta nalaze predstavnici svih resornih ministarstava koja se bave dječjim pitanjima.

Vlada je donijela odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za kulturu i Nacionalne komisije za UNESCO.

Donjeta je Strategija za zaštitu osoba sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period od ove do 2027. godine, sa Akcionim planom za ovu i narednu godinu.

Strateški cilj je obezbjeđenje ravnopravnog položaja i punog učešća lica s invaliditetom u svim sferama društvenog života, kroz unapređenje pravnog, institucionalnog, socijalnog i ekonomskog okvira za zaštitu od diskriminacije.

Vlada je donijela Strategiju saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija od ove do 2026. godine, sa Akcionim planom za period od ove do naredne godine.