"objekat pečaćen šest puta"

UIP: Nepostupanjem ODT Kotor dat prostor za nezakonito poslovanje hotela "Loza" u Budvi

"Odgovor na pitanje zašto je "Anton Bu2" d.o.o. ovoliko puta počinio krivično djelo i nije primjereno sankcionisan prevazilazi nadležnosti ovog organa i pitanje je za druge institucije koje su nadležne da preispitaju slučaj

16353 pregleda 3 komentar(a)
Foto: Vuk Lajović
Foto: Vuk Lajović

Uprava za inspekcijske poslove očekuje reakciju tužilaštva nakon što je pet puta nakon njihovog pečaćenja hotela “ Loza ” u Budvi, pečat uklanjan.

"U periodu od 8. juna do danas Uprava za inspekcijske poslove preduzela je sve, zakonom propisane mjere i radnje iz svoje nadležnosti, u slučaju pravnog lica "Anton BU-2" u okviru kojeg posluje hotel "Loza" u Budvi, te shodno tome donijela rješenje o zabrani rada ovom subjektu nadzora zbog neposjedovanja odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, nakon čega je objekat zapečaćen.Nakon saznanja o povredi službenog pečata, Uprava za inspekcijske poslove, posredstvom Uprave policije PJ Budva, Odjeljenja za privredni kriminalitet, podnijela je Osnovnom državnom tužilaštvu Kotor krivičnu prijavu protiv lica odgovornih za počinjeno krivično djelo i nakon izlaska krim-tehničara i sačinjavanja foto-elaborata i utvrđivanja činjeničnog stanja ponovo zapečatila objekat. Narednog dana došlo je do ponovne povrede službenog pečata, sprovedena je identična procedura koja podrazumijeva višečasovno angažovanje turističkih inspektora na spornom objektu i asistenciju Uprave policije, koji su u periodu od 10. do 14. jula čak 4 puta reagovali po prijavi povrede službenog pečata”, navode iz Uprave za inspekcijske poslove.

Kako itiču od 8 .juna do 14 jula pomenuti objekat je pečaćen ukupno šest puta od strane Uprave za inspekcijske poslove, a prijavljena lica su pet puta povrijedila pečat i time počinila krivično djelo "skidanje i povreda službenog pečata i znaka“ iz člana 381 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore u produženom trajanju shodno članu 49 Krivičnog zakonika Crne Gore.

"U procesu pečaćenja, turistički inspektori su pečatili samo prazne sobe, kuhinju i restoran, kako nijedan gost ne bi bio doveden u neprijatnu situaciju. Postupajući turistički inspektor dana 8. jula uputio je pisanu opomenu pred isključenje sa vodovodne i elektrodistributivne mreže subjektu nadzora, nakon čega je 11. jula upućena naredba "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Budva i "CEDIS" Budva za isključenje spornog subjekta nadzora sa napajanja. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Budva je istog dana obavijestio Upravu za inspekcijske poslove da se sporni objekat ne snabdijeva sa gradskog vodovoda već sa bunara, te ne mogu postupiti po naredbi, nakon čega je Uprava za inspekcijske poslove uputila Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove predlog da izvrši uzrokovanje vode za piće i pripremu hrane, u okviru svojih nadležnosti, što je Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove učinila i čeka se rezultat analize koju vrši Institut za javno zdravlje. Elektroprivreda Crne Gore i Cedis još uvijek nisu postupili po naredbi, u skladu sa članom 55 Zakona o inspekcijskom nadzoru”, piše u saopštenju.

Sve ovo vrijeme , kako dodaju, predmetni subjekat nadzora ne posjeduje odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

"Posebno ukazujemo da su u međuvremenu svi kapaciteti od 110 soba zauzeti, te da je nepreduzimanjem mjera iz nadležnosti ODT Kotor kojim bi se postigla svrha sankcionisanja, subjektu nadzora dat prostor za nezakonito poslovanje. O svemu ovome obaviješten je rukovodilac ODT Kotor, Više državno tužilaštvo, Vrhovno državno tužilaštvo, Specijalno državno tužilaštvo i Tužilački savjet. Do pribavljanja odobrenja za rad, objekat ne može da obavlja djelatnost za koju je registrovan, te će Uprava za inspekcijske poslove nastaviti da sprovodi sve zakonite radnje u okviru svojih nadležnosti u cilju sankcionisanja nezakonitog postupanja od strane subjekta nadzora "Anton Bu2". Menadžment Uprave za inspekcijske poslove želi da pošalje jedinstvenu poruku svim subjektima nadzora koji ne poštuju zakonske propise, da neće biti tolerancije u slučaju neposjedovanja odobrenja za obavljanje djelatnosti, te da će se prema svim subjektima nadzora postupati identično, bez selektivnog pristupa i izuzetaka. Odgovor na pitanje zašto je „Anton Bu2“ d.o.o. ovoliko puta počinio krivično djelo i nije primjereno sankcionisan prevazilazi nadležnosti ovog organa i pitanje je za druge institucije koje su nadležne da preispitaju slučaj, a koje su od strane Uprave za inspekcijske poslove propisno upoznate, ali nijesu još uvijek reagovale”, zaključuje se u saopštenju.