ZHMP traži dokaze da dva medicinska tehničara rade u Njemačkoj

Inspekcijski nadzor u ZHMP Andrijevica i provjera bolovanja dvojice zaposlenih incirali su dvojica njihovih nezaposlenih kolega i sugrađana

12330 pregleda 8 komentar(a)
Zgrada Hitne pomoći u Andrijevici, Foto: Pruivatna arhiva
Zgrada Hitne pomoći u Andrijevici, Foto: Pruivatna arhiva

Zavod za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) uputio je dopise ambasadi Njemačke u Crnoj Gori, ambasadi Crne Gore u Njemačkoj, Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, Generalnom direktoratu za konzularne poslove i dijasporu, kako bi utvrdili da li su dva medicinska tehničara, koji su formalno na bolovanju u andrijevičkoj službi ZHMP, angažovani u njemačkom zdravstvenom sistemu.

Inspekcijski nadzor u ZHMP Andrijevica i provjera bolovanja dvojice zaposlenih incirali su dvojica njihovih nezaposlenih kolega i sugrađana, o čemu su “Vijesti” u više navarata pisale.

Oni tvrde da su medicinski tehničari mjesecima na bolovanju, a da rade u Njemačkoj, te na taj način, kako su kazali, “primaju platu u Crnoj Gori, a zarađuju u drugoj državi”.

Iz Zavoda su “Vijestima” kazali da im je obavještenje o izvršenom inspekcijskom nadzoru u jedinici za HMP u Andrijevici, koji je obavio odsjek za zdravstveno sanitarnu inspekciju, dostavljeno 15. jula. Obavještenje se odnosi, kako objašnjavaju “na utvrđivanje činjenice da li zaposleni obavljaju privrednu ili drugu drugu djelatnost”. Zavod za HMP je, kažu, odmah preuzeo mjere i poslao dopise na relevantne adrese, s ciljem da se utvrdi da li dvojica medicinskih tehničara zaista rade u Njemačkoj.

U međuvremenu, zaposleni su, objašnjavaju, dostavili dokaze o bolovanju poslodavcima.

”Do 19. jula nijesu stigle informacije od Ministarstva vanjskih poslova i Zavod za HMP očekuje dostavljanje traženih podataka. Takođe, u skladu sa zakonom, Zavod je povodom pomenutog slučaja uputio dopis prema Upravi policije Crne Gore. U međuvremenu, zaposleni se nalaze na bolovanju o čemu su dostavili dokaze poslodavcu. Zavod za HMP Crne Gore je u skladu sa zakonom i u okviru sopstvenih ingerencija preduzeo sve mjere i procedure povodom pomenutog slučaja”, rekli su “Vijestima” u Zavodu.

Podsjećaju da je “dalja procedura iz nadležnosti odgovornih institucija u toku”.

Filip Guberinić, jedan od dvojice Andijevčana koji su inicirali inspekcijski nadzor u andrijevačkoj HMP, ranije je “Vijestima” kazao da da se njegove kolege “vode na bolovanju zahvaljujući činjenju određenih ljekara”.

On je najavio i mogućnost krivičnih prijava protiv svih koji su omogućili “očitu i drsku zloupotrebu prava zaposlenih”.

On i takođe nezaposleni medicinski tehničar iz Andrijevice Milonja Čukić tvrde da dvojica njihovih kolega,koji rade u Hitnoj medicinskoj pomoći (HMP) u tom gradu, zloupotrebljavaju bolovanje u toj službi, a da su u stvari radno angažovani u njemačkom zdravstvenom sistemu. Zbog toga je njima dvojici, kako tvrde, onemogućeno da se zaposle u HMP, iako su im čelnici andrijevičke lokalne uprave to obećali, kako ne bi odlazili iz rodnog grada.

Oni su ranije objasnili da su željeli da ostanu da žive i rade u rodnom gradu. To im je, tvrde, bila namjera i dok su se školovali. Kažu da im je iz inspekcija rada odgovoreno da nijesu nadležni, već da je provjera zakonitosti bolovanja u nadležnosti Zdravstvene inspekcije.

“Na osnovu ovlašćenja iz člana 13 i 14 Zakona o inspekcijskom nadzoru (“Sl.list RCG” broj: 39/03 i Sl. list CG” broj: 76/09, 57/11 i 18/14,11/15 i 52/16) inspektorka rada je razmotrila podnijetu inicijativu i ocijenila da nije nadležna da postupa po istoj.Naime, nadzor nad Zakonom o zdrastvenoj zaštiti je u isključivoj nadležnosti Zdravstvene inspekcije, pa je ista proslijeđena na dalju nadležnost Zdrastvenoj inspekciji koja se bavi kontrolom zakonitošću bolovanja”, oodgovorila je inspektorka rada Lidija Kovačević Andrijevčanima.

Sagovornici “Vijesti” objašnjavaju da iako je inspekcija rada proslijedila Zdravstvenoj inspekciju njihovu inicijativu, na odgovor, ali i konkretne poteze, sa te adrese još čekaju.

Iz Zavoda za HMP “Vijestima” su ranije kazali da su pokrenuli postupak otkazivanja ugovora o radu određenim medicinskim tehničarima. Kako objašnjavaju, jedan zaposleni medicinski tehničar u timu HMP Andrijevica,koji je stalnom radnom odnosu, “koristi pravo na roditeljsko odsustvo koje mu je odobreno u skladu sa Zakonom o radu”.

Druga dva stalno zaposlena medicinska tehničara u toj jedinici,tvrde u zavodu,koristila su drugi dio godišnjeg odmora za 2021. godinu, jedan do 30, a drugi do 1. maja ove godine.

“Drugi zaposleni je potom bio na privremenoj spriječenosti na rad (bolovanju) do 27. maja, nakon čega se vratio u redovan proces rada do 2. juna ove godine. Pomenuti medicinski tehničari su obavijestili odgovornog tehničara jedinice Zavoda za HMP u Andrijevici da će se nalaziti na bolovanju. Međutim,poslodavcu nijesu dostavili potvrde izabranog ljekara da su otvorili bolovanje, niti izvještaj za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (doznake) zaključno sa 17. junom ove godine. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore je u pomenutom slučaju pokrenuo postupak otkazivanja ugovora o radu”, kazali su ranije iz Zavoda za HMP.