Ruke su nam vezane bez zaključka Vlade

Bojana Ćirović istakla da tim pitanjem može da se bavi tužilaštvo, bez ičijeg naloga. Stručnjak za borbu protiv korupcije Drago Kos nedavno kazao da je jedan od načina da država povrati imovinu da Zaštitnik pokrene tužbe, ukoliko su funkcioneri prikazali netačne podatke

30681 pregleda 21 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković

Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore do danas nije dostavljen bilo kakav zaključak nekadašnjeg Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, ali ni Vlade Crne Gore, kako bi se pokrenuli postupci za poništaj ugovora o dodjeli stanova funkcionerima pod povoljnim uslovima.

To je za “Vijesti” kazala Zaštinica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Bojana Ćirović, istakavši da tim pitanjem može da se bavi tužilaštvo, bez ičijeg naloga.

Stručnjak za borbu protiv korupcije i nekadašnji član Grupe zemalja Savjeta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO) Drago Kos nedavno je “Vijestima” kazao da je jedan od načina da država vrati stanove i kredite date funkcionerima pod povoljnim uslovima, ukoliko su prikazali netačne podatke u aplikacijama, da Zaštitnik pokrene tužbe.

On je tada naglasio da je “zaprepašćujuće ako u ugovorima ne postoji klauzula da su ništavni”, ako funkcioneri nijesu dostavili tačne podatke u prijavama.

”Takozvani ugovori o vraćanju kredita, koje je Vlada zaključivala sa sudijama i državnim tužiocima, a koje je objavio Nacionalni savjet, nemaju elemente ugovora o kreditu i predstavljaju prividne ili fiktivne ugovore, odnosno ništavne pravne poslove”, naglašeno je u Analizi postupaka izbora, napredovanja, i utvrđivanja odgovornosti sudija u Crnoj Gori za period od 2020. do 2021. godine, koju je radila Akcija za ljudska prava (HRA).

U Analizi HRA, na čijem čelu je Tea Gorjanc-Prelević, upozoreno je i da je izvršna vlast godinama vršila neprimjeren politički uticaj na sudstvo i tužilaštvo i to kroz netransparentne odluke o dodjeli stanova ili kredita za rješavanje stambenog pitanja pod povoljnim uslovima.

Bivša članica Stručnog tima nakadašnjeg Nacionalnog savjeta Vanja Ćalović-Marković prije više od godinu ukazala je na to da je više funkcionera imalo riješeno stambeno pitanje, ali su im dodjeljivani ili stambeni krediti ili stanovi.

Takvi su slučajevi s uhapšenom, bivšom predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom, uhapšenim bivšim predsjednikom Privrednog suda Blažom Jovanićem, bivšom, penzionisanom predsjednicom Upravnog suda Brankom Lakočević,...

Zaštitnik nema samostalnu nadležnost za pokretanje postupka

Bojana Ćirović objašnjava da Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore “nema samostalnu nadležnost za pokretanje postupka poništaja ugovora o dodjeli stana javnim funkcionerima”.

”Tim prije, jer su ugovori o prodaji pod povoljnijim uslovima, koji su dostavljani Zaštitniku u smislu odredbe iz člana 61 Zakona o državnoj imovini, zaključivani na bazi rješenja i odluka Vlade Crne Gore - Komisije za stambena pitanja, koji nijesu dostavljani Zaštitniku, pa izostaje od strane Zaštitnika materijalno-pravna ocjena istih. Svakako, na donosiocu navedenih rješenja i odluka je, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, pravo da iste eventualno stavi van snage, te da nakon toga da nalog Zaštitniku kao zakonskom zastupniku za dalje postupanje”, kazala je ona.

Prema njenim riječima, nadležnosti Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa propisane su Zakonom o državnoj imovini.

”...U kojem je u odredbi člana 53 propisano da ‘Crnu Goru, njene organe i javne službe čiji je osnivač država, a nemaju svojstvo pravnog lica, pred sudovima i drugim državnim organima zastupa Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Zaštitu imovinsko-pravnih interesa opštine vrši organ koji odredi opština. U vršenju funkcija iz stava 1 i 2 ovog člana Zaštitnik, odnosno nadležni organ opštine ima položaj zakonskog zastupnika pravnog lica”, navodi ona.

Napominje i da je odredbom člana 54 istog Zakona propisano da je “Zaštitnik, odnosno nadležni organ opštine, dužan da, u slučajevima kada se radi o imovinskim sporovima od naročitog značaja za državu, odnosno lokalnu samoupravu ili o sporovima povodom stvari i drugih dobara čija je tržišna vrijednost iznad 30.000,00 eura, a treba se odreći tužbenog zahtjeva, priznati zahtjev protivne strane, zaključiti poravnanje ili odustati od pravnog lijeka, o tome, bez odlaganja, obavijestiti Vladu, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave i postupiti u skladu s njihovim stavom”.

”Odredbom člana 56 istog zakona propisano je da ‘Zaštitnik, odnosno nadležni organ opštine dužan je da organima čija imovinska prava i interese zastupa, na njihov zahtjev, da pravno mišljenje u vezi sa zaključenjem ugovora i mišljenje o drugim imovinsko-pravnim pitanjima’. Dakle, Zaštitnik zastupa pred sudovima, daje mišljenja organima koje zastupa i postupa po zaključcima Vlade Crne Gore”, naglasila je.

Državni tužioci da se prihvate posla

Ona je uputila i na odredbu člana 107 Zakona o obligacionim odnosima, koja propisuje da pravo “da zahtijeva utvrđenje ništavosti, samostalno bez naloga bilo kojeg organa, ima državni tužilac, posebno jer se takođe u smislu citirane odredbe Zakona o državnoj imovini predmetni ugovori dostavljaju i državnom tužilaštvu Crne Gore”.

”Zaštitnik takođe ukazuje da je Vlada Crne Gore formirala tijelo Nacionalni Savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou, kojem je Zaštitnik 18. marta 2021. dostavio sve ugovore ove vrste koji su zaključeni za posljednjih 10 godina, a dostavljeni Zaštitniku, nakon čijih aktivnosti bi eventualno i Zaštitnik kroz zaključak Vlade Crne Gore dobio određena zaduženja u vidu pokretanja relevantnih postupaka”, zaključila je ona, ponavljajući da institucija Zaštitnika do sada nije dobila takav zaključak.

Vladina arhiva o dodjeli stanova i stambenih kredita pod povlašćenim uslovima je “u velikoj mjeri uništena”, saopšteno je ranije tokom mandata bivšeg saziva Vladinog Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije.

Utvrđen je, pak, konačni bilans - u posljednjih desetak godina otišlo je najmanje oko 25 miliona eura i funkcionerima dodijeljeno oko 20.000 metara kvadratnih stambenog prostora.

Nova Vladina Komisija za stambena pitanja predložila je da se Odluka o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera stavi van snage i da se pristupi izradi nove, čiji bi kriterijumi bili pravičniji i jasno definisani, a rad Komisije što transparentniji.

Tri načina

Kos je nedavno “Vijestima” kazao da postoje tri načina za povraćaj imovine, a da je prvi, za koji je, kako je istakao, najmanje siguran da postoji - ograničavajuća klauzula u ugovorima s funkcionerima.

”Stvarno me čudi ako u ugovorima s funkcionerima, kojima su dodijeljeni stanovi, ne piše da se ugovori poništavaju, ako su tokom apliciranja predati netačni podaci o stambenom pitanju. Ako toga nema, to je zaprepašćujuće. Ako ta klauzula postoji, a nisam siguran da postoji, onda im je lako oduzeti tu imovinu.”

Prema njegovim riječima, drugi način je da Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore pokrene tužbe.

”Treći način su krivični postupci protiv svih koji su u prijavama naveli netačne podatke. Po tim krivičnim prijavama bi državno tužilaštvo tražilo povrat protivpravno dobijene imovinske koristi. Kad se govori o krivičnom gonjenju, i tu su dva aspekta. Krivično mogu biti gonjeni ljudi koji su dali netačne podatke o stambenom pitanju, ali i oni koji su o tome odlučivali, ako su o tome znali.”

Bonus video: