DRI: Upravljanje sistemom otpadnih voda nije u dovoljnoj mjeri efikasno

"Neadekvatna implementacija usvojene normative u praksi, neadekvatne kanalizacione mreže za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i nepostojanje PPOV u svim opštinama, značajni problemi prilikom izgradnje i u funkcionisanju postojećih postrojenja za prečišćavanje, dovode u pitanje efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda"

2895 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Državna revizorska institucija (DRI) saopštila je da je nakon sprovedenog postupka revizije uspjeha ocijenila da upravljanje sistemom otpadnih voda u Crnoj Gori nije u dovoljnoj mjeri efikasno.

Kako se navodi u saopštenju Državna revizorska institucija izvršila je reviziju uspjeha "Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda", kojom je rukovodio nadležni Kolegijum DRI u sastavu Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i Nikola Kovačević (član Kolegijuma).

"Otvaranjem pregovaračkog poglavlja 27 - Životna sredina i klimatske promjene, Crna Gora je u obavezi da preduzme niz mjera kako u oblasti transpozicije, implementacije i primjene pravne tekovine EU u oblasti kvaliteta otpadnih voda, tako i u podizanju nivoa praćenja i izvještavanja o kvalitetu otpadnih voda na centralnom (državnom) i lokalnom nivou. Udio otpadnih voda koje se bezbjedno prečišćavaju istovremeno je indikator za šesti cilj održivog razvoja Agende 2030", piše u saopštenju.

Dodaju da je "u prethodnom periodu postignut visok stepen usklađenosti domaćih pravnih akata sa Direktivama EU u dijelu koji se odnosi na upravljanje otpadnim vodama u Crnoj Gori".

"Značajan korak u ovoj oblasti predstavlja donošenje Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori 2020-2035 i Programa izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda. Porastom broja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u periodu od 2016. godine pa do okončanja predmetne revizije, sa postojećih četiri na deset postrojenja, stvaraju se preduslovi za efikasnije upravljanje sistemom otpadnih voda", navode iz DRI.

Međutim, kako kažu, neadekvatna implementacija usvojene normative u praksi, neadekvatne kanalizacione mreže za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i nepostojanje PPOV u svim opštinama, značajni problemi prilikom izgradnje i u funkcionisanju postojećih postrojenja za prečišćavanje, dovode u pitanje efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda.

"Dodatno, nedovoljnost podataka o količini i kvalitetu otpadnih voda otežava donošenje odgovarajućih korektivnih mjera i negativno utiče na kvalitet izvještavanja o stanju ispuštanja otpadnih voda. Upitni su kapaciteti lokalnih samouprava da samostalno uspostave i održavaju efikasan sistem upravljanja otpadnim vodama, pa je u cilju rješavanja navedenih problema u narednom periodu potrebna intezivna aktivnost lokalnih samouprava i državnih organa, kao i značajna ulaganja", navode.

Kako su istakli, "i pored učinjenih poboljšanja potrebno je da nadležni organi, kako na državnom tako i na lokalnom nivou, preduzmu niz mjera kako bi se upravljanje otpadnim vodama i kanalizacionom muljem u Crnoj Gori poboljšalo".

"U skladu sa naprijed navedenim, na osnovu sprovedene revizije, a u cilju unaprjeđenja upravljanja sistemom otpadnih voda u Crnoj Gori, vrhovna državna revizija (DRI) je dala 37 preporuka. Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da karakter nalaza u predmetnoj reviziji nalaže da subjekti revizije dostave dostave DRI Akcioni plan za realizaciju preporuka i Izvještaj o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama, kao i da se Konačan izvještaj DRI dostavi Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: