Nema elemenata za krivično gonjenje

Tužilaštvo u Pljevljima odbacilo prijavu protiv Lokalnih puteva

Prijavu je podnijela Poreska uprava zbog neobračunavanja i plaćanja PDV-a

1549 pregleda 0 komentar(a)
Pljevlja, Foto: Goran Malidžan
Pljevlja, Foto: Goran Malidžan

Osnovno tužilaštvo u Pljevljima odbacilo je prijavu protiv opštinskog preduzeća Lokalni putevi, koju je podnijela Poreska uprava zbog neobračunavanja i plaćanja PDV-a po osnovu izvršenih usluga.

U tužilaštvu kažu da je prijava odbačena jer nije bilo elemenata za krivično gonjenje, iako je vještak u svom mišljenju naveo da je preduzeće bilo dužno da u vremenu od 2015. do 2021. godine obračunava PDV na računima koje je fakturisalo lokalnoj samoupravi po osnovu održavanja opštinskih lokalnih puteva.

”U predmetu formiranom povodom informacije o kontroli DOO Lokalni putevi koja se odnosi na obračun PDV-a u periodu 2015-2021. godine od strane ovog tužilaštva ocijenjeno da ne postoje osnovi sumnje da u radnjama nekog ili nekih lica ima elemenata bića krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti”, saopšteno je “Vijestima” iz Tužilaštva.

Privredno društvo Lokalni putevi kao PDV obveznik bilo je dužno da po računima odnosno izvještajima o izvršenim uslugama održavanja lokalnih puteva koji se shodno članu 31 stav 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost mogu smatrati kao računi, obračuna i iskaže obavezu po osnovu PDV-a za period od 2015. do 2021. u iznosu od 532.892”, konstatovao je u svom nalazu vještak Vlajko Milićević iz Podgorice.

On je u svom mišljenju konstatovao da je Mišljenje koje je 2013. i 2022. dalo Ministarstvo finansija kao organ nadležan za tumačenje poreskih propisa nije bilo obavezujuće, ali da je imalo uticaja na poreskog obveznika da postupa u skladu s njihovim mišljenjem.

U oba slučaja Ministarstvo je dalo mišljenje da Lokalni putevi odnosno održavanje i zaštita puteva kao zakonski ustanovljena obaveza, ne podliježu obavezi plaćanja PDV-a.

Poreski inspektori krajem prošle godine provjeravali su poslovne knjige Lokalnih puteva za posljednjih šest godina, u kom periodu je prema njihovim procjenama, pričinjena šteta od više stotina hiljada eura.

Preduzeće je, kako su smatrali u Upravi prihoda i carina, nakon što se preregistrovalo u Društvo s ograničenom odgovornošću, bilo u obavezi da na fakturama obračunava porez na dodatu vrijednost po stopi od 21 odsto.

Umjesto toga, oni su obračunavali nultu stopu PDV-a, kako su to radili i prethodnih godina.

Preduzeće za održavanje lokalnih puteva do februara 2015. poslovalo je kao javno preduzeće i do tada nije bilo u obavezi da obračunava PDV na fakturama koje ispostavlja lokalnoj upravi, s obzirom na to da je održavanje puteva usluga od javnog interesa.

Direktor Lokalnih puteva Dragan Jovović “Vijestima” je ranije kazao da preduzeće nikada do sada nije obračunavalo PDV na fakturama koje ispostavlja lokalnoj upravi i da imaju tumačenje Ministarstva finansija iz 2013. godine i iz februara 2022. koje im to potvrđuje.

Poreski inspektori ispitivali su i da li u postupcima odgovornih u Opštini Pljevlja ima krivice, s obzirom na to da su godinama primali i plaćali fakture Lokalnim putevima bez obračunavanja PDV-a.