Ponude se podnose do 2. septembra, do 10 sati

RTCG će platiti 50.000 eura da sistematizuje radna mjesta

U toku je javni poziv RTCG za savjetodavne usluge za izradu akata, kojima Javni servis, pored ostalog, planira da riješi i pitanje tehnoloških viškova i isplate otpremnina

13609 pregleda 27 komentar(a)
Racionalizacija i reforma organizacije su neizbježni, kazao je ranije Raonić: Zgrada RTCG, Foto: BORIS PEJOVIC
Racionalizacija i reforma organizacije su neizbježni, kazao je ranije Raonić: Zgrada RTCG, Foto: BORIS PEJOVIC

Radio televizija Crne Gore (RTCG) planira da 50 hiljada eura plati za savjetodavne usluge u postupku kreiranja i izrade opštih akata, kojima se uređuje organizacija i sistematizacija radnih mjesta Javnog servisa.

To se navodi u pozivu, koji je na portalu javnih nabavki (cejn.gov.me) objavljen prije dva dana.

Savjetodavne usluge, kako piše u tekstu poziva, pored ostalog, podrazumijevaju analizu postojeće organizacione strukture i postojeće sistematizacije radnih mjesta i opisa poslova.

Savjetodavne usluge obuhvataju i identifikaciju poslovnih procesa i njihovu analizu, usklađivanje organizacione strukture i poslovnih procesa, ali i definisanje nove organizacione i menadžerske strukture, sistematizaciju novih radnih mjesta, utvrđivanje potrebnog broja izvršilaca po novoformiranim radnim mjestima i organizacionim jedinicama, izradu normativa za radna mjesta novinara u Radiju Crne Gore, Multimedijalnom centru (MMC), Televiziju, kao i izradu normativa za zaposlene u Produkciji.

Savjetodavne usluge podrazumijevaju i analizu finansijskih efekata donošenja i sprovođenja prethodno utvrđenih dokumenata, izradu i projekciju troškova potrebnih za rješavanje tehnoloških viškova u RTCG, te izradu pravnih akata kojima se uređuje pitanje isplate otpremnine zaposlenima koji budu proglašeni tehnološkim viškovima.

Generalni direktor RTCG Boris Raonić i ranije je najavljivao racionalizaciju radnih mjesta, a prema njegovom Programu rada, analiza koja bi poslužila, između ostalog, i za racionalizaciju broja zaposlenih, trebalo je da bude završena do kraja prošle godine.

”RTCG-u predstoji neizbježna racionalizacija i reforma organizacije. Navedeni proces je neophodno sprovoditi analitički, strpljivo i planski, u saradnji sa sindikatima, uz ekspertsku podršku i u skladu sa zakonom, poštujući princip socijalne pravde”, rekao je on tada. Dodao je i da su neka radna mjesta nepotrebna, da se pojavila potreba za nekim novim.

”Crnogorski javni servis, koji ima sedam medija, ima najmanje zaposlenih u regionu, a neki imaju i četiri puta više zaposlenih”, kazao je ranije Raonić.

Prema finansijskom planu za 2022, za otpremnine je namijenjeno četiri puta manje novca, nego godinu ranije. Odgovarajući na pitanje kako namjerava da smanji broj zaposlenih, generalni direktor Javnog servisa u intervjuu “Vijestima” početkom godine, kazao je da RTCG-u treba nova struktura i sistematizacija, da će ona vjerovatno dovesti do smanjenja broja zaposlenih.

“Ali je sada veoma teško predvidjeti broj radnih mjesta i vrijeme kada to može biti završeno. Tek po okončanju procesa, može se govoriti o finansijskim aspektima tog procesa. Iz tih razloga je planirana ova cifra, koja se odnosi na druge stavke”, kazao je on tada.

Procijenjena vrijednost nabavke za savjetodavne usluge za organizacija i sistematizacija radnih mjesta Javnog servisa je, kako piše u javnom pozivu, 50 hiljada eura.

Ponude se podnose do 2. septembra, do 10.00 sati, kada će biti održano i otvaranje ponuda.

U dijelu koji se odnosi na rok izvršenja ugovora piše da je dokumentaciju koja je predmet nabavke, u elektronskom i u štampanom formatu, neophodno predati u roku od 90 dana od dana zaključenja ugovora.