Stavljeno van snage sporno mišljenje na osnovu kojeg su objavljena imena ljudi u samoizolaciji

Na osnovu datog mišljenja, NKT je istog dana donijelo odluku o objavljivanju imena lica u samoizolaciji. Takvu odluku kritikovale su gotovo sve relevantne nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava

7601 pregleda 3 komentar(a)
Foto: Savo PRELEVIC
Foto: Savo PRELEVIC

Poslije nepune dvije i po godine, Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) stavio je van snage mišljenje na osnovu kojeg su na početku pandemije koronavirusa objavljena imena i adrese hiljada lica u samoizolaciji.

”Mišljenje Savjeta od 21. marta 2020. godine će se ukoloniti sa sajta Agencije”, navodi se u zaključku sa sjednice Savjeta AZLP, koji potpisuje predsjednik ovog tijela Željko Rutović.

Pandemija koronavirusa u Crnoj Gori počele je sredinom marta 2020. godine.

Savjet Agencije je nekoliko dana kasnije po po zahtjevu Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT) donijelo mišljenje po kojem javno objavljivanje ličnog imena i mjesta boravka lica koja se nalaze u samoizolaciji, prema rješenju sanitarne inspekcije, a u cilju zaštite javnog zdravlja, nije u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Na osnovu datog mišljenja, Nacionalno koordinaciono tijelo je istog dana donijelo odluku o objavljivanju imena lica u samoizolaciji.

Odluku Vlade i NKT-a da objavi imena hiljada osoba u samoizolaciji kritikovale su gotovo sve relevantne nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Na osnovu inicijative NVO Građanska alijansa, Ustavni sud je krajem jula iste godine ukinuo ovu odluku.

Upravo je sporno mišljenje krajem prošle godine izazvalo smjenu tadašnjeg predsjednika i člana Savjeta Sretena Radonjića i Bojana Obrenovića.

Jedini koji je bio protiv mišljenja je treći član ovog tijela Muhamed Gjokaj, koji je kazao da je ono pravno neodrživo.

Skupštini je trebalo sedam mjeseci da popuni dva upražnjena mjesta u Savjetu Agencije, poslije smjene Radonjića i Obrenovića.

Njihova mjesta popunili su bivši pomoćnik ministra kulture za medije Željko Rutović i zamjenik programskog direktora Građanske alijanse Zoran Vujičić.

Konstitutivna sjednica novog Savjeta Agencije održana je 12. avgusta.

”Predsjednik i članovi Savjeta su istakli da će ustavnost i zakonitost biti osnov i načelo u njihovom daljem radu, uz zalaganje za jačenje administrativnih kapaciteta Agencije i njenom proaktivnom djelovanju,” poručeno je sa konstitutivne sjednice.

Savjet, između ostalog, imenuje direktora AZLP, donosi odluke po prigovorima, ali i utvrđuje godišnji izvještaj o radu.

Bonus video: