MCP: Tražimo da nam se vrati ono što je oduzeto na pravno nedozvoljen način

"Crkva u Čukovićima sa neposrednom okolinom i grobljem nije predmet upravnog postupka u vezi sa kojim je Prestonica izdala saopštenje, iako se takav utisak stiče iz načina na koji je isto objavljeno"

16774 pregleda 14 komentar(a)
Cetinjski manastir, Foto: Shutterstock
Cetinjski manastir, Foto: Shutterstock

Mitropolija crnogorsko primorska (MCP) saopštila je da u slučaju groblja kod crkve Sveta Petka na Cetinju nije tražila upis svojine, već da je tražila da joj se vrati ono što joj je oduzeto na nedozvoljen način.

MCP je ragovala na saopštenje Prijestonice Cetinje, koja je navela da je Uprava za katastar i državnu imovinu odbila kao neosnovan zahtjev MCP za upis prava svojine na groblju kod Crkve Svete Petke u Čukovićima.

"Mitropolija, dakle, u ovom konkretnom slučaju, nije tražila neki novi upis prava svojine, kako se može zaključiti iz saopštenja Prijestonice, nego je tražila da joj se vrati ono što joj je oduzeto na pravno nedozvoljen način i to je zatražila u skladu sa važećim crnogorskim zakonodavstvom. Naš zahtjev je nezakonito odbijen, što ćemo dokazati u daljem postupku pred nadležnim organima, a razlozi za odbijanje nisu nađeni ni u čemu od one nerelevantne pravne argumentacije koju je Prijestonica navela u svome izjašnjenju i javnom saopštenju", piše u reagovanju MCP.

Navodi se i da "populističko ponašanje Prijestonice i svjesno obmanjivanje i organizovanje lokalnog stanovništva ne ide u prilog zakonskim oblicima ponašanja u upravnim postupcima i ne odgovara očekivanju, koje je iskazano prema javnosti i prema državnim organima".

"Što se tiče jučerašnjeg trijumfalističkog saopštenja u vezi sa zemljištem u KO Čukovići, Prijestonica se opet, nažalost, koristi neistinama i obmanama. Istina je sledeća – crkva u Čukovićima sa neposrednom okolinom i grobljem nije predmet upravnog postupka u vezi sa kojim je Prestonica izdala saopštenje, iako se takav utisak stiče iz načina na koji je isto objavljeno. Zemljište na kojem je Mitropolija upisana kao korisnik je isključivo predmet navedenog upravnog postupka i tačno je da se u bitnom radi o šumi, a nesporno je to da se do 2002. godine Mitropolija i na ovoj parceli vodila kao nosilac prava svojine, ali je diskutabilnim rješenjem cetinjskog katastra 2002. godine, na toj parceli upisano pravo svojine Države, a Mitropolija je ostala korisnik. Na susjednoj parceli, koja je takođe po kulturi šuma, Mitropolija je ostala nosilac prava svojine i nije došlo ni do kakve promjene. Kao osnov za upis prava svojine Države na predmetnoj parceli poslužio je interni nalog područnim jedinicama katastra poslat od direktora Direkcije za nekretnine da se sve šume, koje nisu privatna svojina, upišu kao državna svojina, a da dotadašnji vlasnik postane nosilac prava korišćenja, pri čemu je nejasno kako je katastar to mogao učiniti za predmetnu parcelu, ukoliko je u postupku nesporno da je predmetna šuma bila privatna svojina Mitropolije".

Dodaju da će MCP u ovom iskoristiti sva pravna sredstva i procesne mogućnosti, "vjerujući da će viši instancioni organi ispraviti očigledne i iznuđene nezakonitosti sa prvoga stepena u upravnom postupku".

"Nadamo se da ovakvi medijski (a možda i neki drugačiji) pritisci neće dalje uticati na obrađivače predmeta u cetinjskom katastru da nastave da donose rješenja, kao u slučaju KO Čukovići, koja nisu utemeljena na crnogorskim zakonima, niti u zdravoj logici", zaključuje se u saopštenju.