Hoće li Budva biti Evropska prijestonica kulture?

Projekat Evropske prijestonice kulture nije samo kulturni projekat i ne predstavlja samo osvajanje prestižne titule, već je to razvojni projekat grada, regije i države.

15858 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Opština Budva
Foto: Opština Budva

Opština Budva na čelu sa predsjednikom Milom Božovićem uveliko priprema opširnu prijavu za kandidaturu za Evropsku prijestonicu kulture 2028. godine. Ukoliko bi kandidatura Budve bila uspješna, to bi za Budvu značilo ogromna ulaganja u infrastrukturu, kulturna zdanja i institucije, privredu i kulturu uopšte, iz sredstava Evropske unije, države i same opštine. Budva je za svoju kandidaturu već dobila podršku mnogobrojnih evropskih gradova.

Evropska prijestonica kulture je naziv koji dobija jedan ili nekoliko gradova u Evropskoj uniji u razdoblju od jedne godine, u toku koje dati grad ili gradovi predstavlja svoj kulturni život i domete gradske kulture. Posljednjih godina dobijanje položaja Evropske prijestonice kulture postaje velika prestiž, ali i sredstvo za veoma brz i sveobuhvatan razvoj izabranog grada.

Kultura kao šansa za preporod

Dosadašnje prijestonice kulture iskoristile su priliku da u toku samog projekta i nakon njega razviju kulturnu infrastrukturu, omoguće širi pristup kulturi, unaprijede imidž grada, razviju turističku privredu i ojačaju kulturne i kreativne industrije. Budva bi izgradnjom Kulturnog centra sa multifunkcionalnom, pozorišnom i koncertnom halom, velikom promenadom od Avale do Zavale sa segmentima za kulturne sadržaje, ljetnjom pozornicom, malim kulturnim dvoranama na periferiji opštine stvorila pretpostavke za kontinuirani kulturni život Budvana, ali i svih drugh koji dolaze u ovaj turistički grad.

Kandidaturom za Evropsku prijestonicu kulture Budva i Boka će se pozicionirati u evropskim i svjetskim okvirima kao jedna od najznačajnijih destinacija na Jadranu i u ovom dijelu Evrope, prevazilazeći sve dosadašnje mogućnosti razvoja. Budva se u nacionalnim i regionalnim okvirima pozicionira kao predivne i perspektivne regije. Boka i sve njene opštine se podižu za nekoliko stepenica na svjetskoj mapi kulture, ekonomije i turizma. Zajedno čine dobro brendiran region, koji je ozbiljan i nezaobilazan partner države i koji predstavlja motor čitavog njenog razvoja.

Budva: milenijumi kulture i nove kulturne tendencije

Kroz vijekove, Budva je bila sinonim kulture, slobodne misli i kreativnosti, a kulturna dešavanja tokom ljetnje sezone ovaj grad i dan danas čine jednim od glavnih kulturnih centara u zemlji.. Budva predstavlja jedan od najstarijih urbanih centara na Jadranu, star preko 2.500 godina. Uticaj grčke i helenističke kulture se u gradu može hronološki pratiti do sredine II vijeka prije nove ere, kada dolazi do rimske nadmoći na istočnoj obali Jadrana. Tri mozaika sa teritorije Budve (rimski, kasnoantički i ranohrišćanski) svjedoče o bogatom i raznovrsnom životu grada iz ovih vremena. Dugo trajanje ovog grada danas najbolje svjedoči Muzej u Budvi u kojem je konstituisana bogata arheološka zbirka i koji je veću prvim godinama svog postojanja osvojio Zlatnu jabuku. Grad teatar jedna je od manifestacija po kojoj je Budva prepoznatljiva na prostorima bivše Jugoslavije i u Evropi, a osnovan je sa predstavi nove tendencije u savremenom pozorištu i poboljša turističku ponudu. Biblioteka Budve je najstarija institucija kulture, a danas je vodeća narodna biblioteka u bibliotečkoj i izdavačkoj djelatnosti i digitalizaciji.

Duž budvanske rivijere nalazi se deset manastira: Podlastva (XIV v.), Podostrog u Podmainama (XVII v.), Podmaine (XVIII v.), Stanjevići (XVIII v.), Vojnići (XV v.), Duljevo (XIV v.), Praskvica (XV v.), Rustovo (XIV v.), Reževići (XIII v.) i Gradište (XIV v.) i tri tvrđave: Đurđevac (XV v.), Kosmač (XIX v.) i Mogren (XIX v.). Sam izgled budvanskog Starog grada koji je zaštićen kao kulturno dobro najviše duguje mletačkoj epohi, periodu od XV do XVIII vijeka, što potvrđuje više reljefa sa grbom u vidu krilatog lava kao simbola Sv. Marka, zaštitnika Venecije. Ovo su samo neke od činjenica koje govore o impresivnoj kulturnoj baštini Budve.

Opština Budva
foto: Opština Budva

Zašto je važna titula Evropske prijestonice kulture?

Ova prestižna titula donosi svakom gradu i cijelom regionu promjenu na bolje. Kulturi, koja postaje vodilja daljeg razvoja grada i regiona stvarajući još jači imidž i prepoznatljivost prevazilazeći do tada poznate okvire; Socijalnoj politici, jer građani postaju još ponosniji na svoj grad i region, nasleđe ali i jedinstveni identitet koji ih još više povezuje i čini snažnijim u daljem odlučivanju o putevima razvoja grada i zajednice. Ekonomiji, jer prema najnovijim istraživanjima, na svaki uloženi euro prijestonici kulture se vraća od 8 do 15 eura dovodeći nove investitore i nove investicije.

Projekat Evropske prijestonice kulture nije samo kulturni projekat i ne predstavlja samo osvajanje prestižne titule, već je to razvojni projekat grada, regije i države. Grad i regija koji se razvijaju na temeljima kulture, razvijaju gradski i regionalni duh i identitet, te ujedinjuju građane, kulturne i političke subjekte da strateški rade na razvoju svojih gradova i uvažavanju kulturnog razvoja kao pretpostavke za prosperitet pojedinca i društva.

Opština Budva
foto: Opština Budva