Konkurs UCG za master studije krajem septembra

Konkursom je predviđeno ukupno 1.875 mjesta za upis

3058 pregleda 1 komentar(a)
Zgrada Univerziteta, Foto: Boris Pejović
Zgrada Univerziteta, Foto: Boris Pejović

Organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore raspisaće krajem septembra, nakon završetka septembarskog ispitnog roka, konkurs za upis na budžetske master studijske programe obima 120 ECTS kredita, u studijskoj 2022/23. godini. Konkursom je predviđeno ukupno 1.875 mjesta za upis.

Konkursi će biti objavljeni na internet stranicama organizacionih jedinica, kao i u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, saopšteno je iz Univerziteta.

Broj mjesta, po organizacionim jedinicama, je sljedeći: Biotehnički 85, Ekonomski 150, Elektrotehnički 300, Fakultet dramskih umjetnosti 32, Fakultet likovnih umjetnosti 27, Fakultet političkih nauka 140, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 50, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 100, Filološki fakultet 225, Filozofski fakultet 150, Građevinski fakultet 120, Mašinski fakultet 110, Medicinski 30, Metalurško-tehnološki fakultet 60, Muzička akademija 36, Pomorski fakultet 90, Pravni fakultet 80, Prirodno-matematički fakultet 90.

Prijave će se podnositi u studentskim službama. Za upis na master studijske programe kandidati su dužni da polože prijemni ispit za sve studijske programe master studija koji budu oglašeni konkursom, a koji je kao dodatni uslov za upis utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom UCG i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija UCG.

Sadržinu i strukturu prijemnog ispita utvrđuje organizaciona jedinica.

Informacija o načinu polaganja, strukturi i sadržini prijemnog ispita objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici organizacione jedinice.

Upis na master akademske i primijenjene studije se vrši na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita i prijemnom ispitu, nakon sprovedenog postupka rangiranja, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, saopšteno je iz Univerziteta.

Bonus video: