U Evropskom glasniku objavljen patent profesora UCG, svrha suzbijanje plamenjače vinove loze

Ovaj patent je nastao kao rezultat rada na inovativnom projektu: “Ispitivanje biološke efikasnosti novosintetisanih jedinjenja i biljnog ekstrakta prema najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori”

7489 pregleda 4 komentar(a)
Željko Jaćimović, Jelena Latinović i Nedeljko Latinović, Foto: Univerzitet Crne Gore
Željko Jaćimović, Jelena Latinović i Nedeljko Latinović, Foto: Univerzitet Crne Gore

Prijava patenta profesora Univerziteta Crne Gore (UCG), čija je svrha suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze, objavljena je u septembarskog broju Evropskog glasnika broj 2022/36.

Profesori Nedeljko Latinović, Željko Jaćimović i Jelena Latinović su kod Evropskog patentnog zavoda objavili novi patent.

Patent se, kako se navodi u saopštenju Univerziteta Crne Gore, odnosi na metod ekstrakcije i primjene ekstrakta dobijenog iz drveta jasena u svrhu suzbijanja prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

Dodaju da je ovaj patent nastao kao rezultat rada na inovativnom projektu: “Ispitivanje biološke efikasnosti novosintetisanih jedinjenja i biljnog ekstrakta prema najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori” - (Bioextra).

Projekat je, kako navode podržalo Ministarstvo nauke, 2018 - 2020, a rukovodilac na njemu je bio Latinović.

"Ovaj projekat se bavio odgovorom na pitanje kako da se suzbiju bolesti vinove loze i da se dobijene metode dalje nadograđuju i koriste na sličan način i za suzbijanje drugih bolesti poljoprivrednih kultura", podsjetio je Latinović.

Dodaju da je među najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori plamenjača vinove loze.

"Mnoge bolesti biljaka uzrokuju smanjenje prinosa, a često u potpunosti mogu da unište poljoprivrednu proizvodnju. Za njihovo suzbijanje koriste se sredstva za zaštitu bilja, čija je upotreba u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji neophodna. Novi trendovi u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji sve više kreću ka uključivanju bioloških agenasa kao sredstava za zaštitu bilja, što je u skladu sa EU Direktivom o održivoj upotrebi pesticida i sprovođenja integralne zaštite bilja", kazao je Latinović.

Kroz ovaj projekat su, kako navode, dobijene aktivne supstance koje posjeduju fungicidnu aktivnost prema pomenutim prouzrokovačima bolesti vinove loze.

Takođe, uspostavljene su laboratorijske metode za sintezu hemijskih jedinjenja i izdvajanje biljnih ekstrakata, kao i za ispitivanje biološke efikasnosti hemijskih jedinjenja i biljnih ekstrakata prema biljnim patogenima.

Bonus video: