Pravnici otkaz nakon prijave mutnih radnji

Dugogodišnja službenica Agencije za civilno vazduhoplovstvo ostala bez posla nakon što je prijavila navodne nezakonitosti prilikom transporta opasnih materija sa podgoričkog aerodroma... Iz Agencije nijesu željeli da detaljnije komentarišu optužbe, istakli da je transport obavljen “uz svakako neophodne stroge tehničke instrukcije i propisane uslove”, te “da nije došlo do povrede materijalnih propisa”...

49218 pregleda 28 komentar(a)
Jordanski vojni transporter “C-130 Hercules”, Foto: Shutterstock
Jordanski vojni transporter “C-130 Hercules”, Foto: Shutterstock

Dugogodišnja službenica Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore (ACV) Gordana Šoškić tvrdi da je ostala bez posla jer je savjesno radila i prijavila navodno nepropisno postupanje službenika i direktora Zorana Maksimovića u vezi sa odobravanjem transporta opasnih materija koje su iz Crne Gore izvožene vazdušnim putem.

Riječ je o avionskom transportu piropatrona, koje proizvodi mojkovačka fabrika naoružanja i vojne opreme “Tara Aerospace & Defence”, kupcima u istočnoj Africi, a za koji je ACV na osnovu Zakona o prevozu opasnih materija prvo 2.marta ove godine izdala “Rješenje o izdavanju izuzeća od zabrane prevoza opasnih materija u vazduhu”, a onda ga istog dana i ukinula.

Tog dana na podgorički aerodrom sletio je transportni avion “Locheed C-130H Hercules” Ratnog vazduhoplovstva Jordana, a u koji je, prema sadržaju prijave i druge dokumentacije koju je “Vijestima” proslijedila Gordana Šoškić, ukrcana pošiljka težine 103 kilograma iz kompanije “Tara Aerospace & Defence”, koju su činili raketni motori URM-1.

Pošiljka koju je jordanski vojni transportni avion prevezao do aerodroma u Adis Abebi, u Etiopiji, bila je namijenjena Ministarstvu odbrane te istočnoafričke džave.

Iz ACV-a nisu željeli da detaljnije komenarišu njene navode i optužbe, istakavši da je transport obavljen “uz svakako neophodne stroge tehničke instrukcije i propisane uslove”, te “da nije došlo do povrede materijalnih propisa”...

”Ništa od navedenog nije razlog njenog otkaza, a kako je, vezano za njene pritužbe, u toku postupak pred Inspekcijom rada, Ombudsmanom i sudskim organima, isti u ovom trenutku ne možemo komentarisati. Savjet Agencije je postupao po prijavama gospođe Šoškić, ali je prekinuo postupanje, kad su predmeti predati gore navedenim organima”, rečeno je “Vijestima”.

Raketni motor
Raketni motorfoto: Tara Aerospace & Defence

”Tara Aerospace& Defence” obratila se ACV-u 2. marta ove godine zahtjevom za izdavanje izuzeća od zabrane prevoza opasnih materija, pa je istog dana direktor Maksimović donio “Rješenje o izdavanju izuzeća od zabrane prevoza opasnih materija u vazduhu” kojim je mojkovačkoj fabrici odobreno izuzeće kako bi pošiljku raketnih mortora prebacila do Etiopije.

Rješenje “suprotno zakonu”

Međutim, kako tvrdi Gordana Šoškić koja je tada obavljala dužnost samostalne savjetnice za pravne poslove u ACV-u, Rješenje je donijeto suprotno Zakonu o prevozu opasnih materija koji, pored ostaloga, propisuju da se odredbe Zakona “ne primjenjuju na prevoz opasnih materija prevoznim sredstvima Vojske Crne Gore, kao i vojnih snaga drugih država i organizacija koje, u skladu sa posebnim međunariodnim ugovorima, koriste saobraćajnu infrastrukturu u Crnoj Gori”.

Ona navodi da je Maksimović ovo Rješenje donio i suporotno “Odluci o utvrđivanju unutrašnje provedure za usklađivanje akata iz nadležnosti ACV” i da prije nego što direktor potpiše ovakav akt, on za njega mora dobiti tzv. izjavu usaglašenosti koja potvrđuje da je pripremljen i usaglašen sa domaćim i međunarodnim zakonodavstvom, standardima i zahtjevima.

Izjavu usaglašenosti potpisuju menadžer sistrema za praćenje usaglašenosti u ACV-u, samostalni savjetnik za pravne poslove i pomoćnik direktora.

”Toga, u slučaju izdavanja ovog Rješenja kompaniji ‘Tara Aerospoace & Defence’, nije bilo. O izdavanju ovog Rješenja nije obaviješten direktor Sektora za sigurnost vazdušnog saobraćaja čija je saglasnost obavezna za donošenje rješenja koje potpisuje direktor ACV-a za sva akta iz nadležnosti Sektora za sigurnost vazdupnog saobraćaja, kao ni Služba za pravne poslove Agencije čija je saglasnost obavezna za sve akte iz nadležnosti ACV-a, koje potpisuje direktor. Direktor Agencije je potpisao navedeno Rješenje, iako mu je moralo biti poznato da bez neophodnih potpisa u izjavi o usaglašenosti akata, odnosno suprotno proceduri internog usalašavanja akata u Agenciji, on ne može potpisati Rješenje ako nema svih potpisa u izjavi o usaglašenosti, pa mu je ono najvjerovatnije podmetnuto na potpis”, navodi Gordana Šoškić.

Prijavila sumnju na nepravilnost ili prevaru

Ona je o, kako tvrdi prekršaju, u skladu sa procedurom, podnijela zvaničnu “Prijavu sumnji na nepravilnost ili prevaru” menadžmentu ACV-a u kojoj je navela i da je o izdatom Rješenju direktor Sekrora za sigurnost vazdušnog saobraćaja ACV-a tek naknadno obaviještem od šefa Službe prihvata i otpreme na aerodromu Podgorica Vlada Ječmenice.

Nakon toga, po ubrzanoj proceduri, donosi se novo “Rješenje o ukidanju Rješenja o izdavanju izuzeća od zabrane prevoza opasnih materija u vazduhu” kojim se, pored ostaloga, polijetanje jordanskog “Herculesa” sa spornim tovarom izmješta sa civilne na vojnu platformu aerodroma Podgorica, i konstatuje da se na prevoz opasnih materija stranim vojnim vazduhoplovima ne primjenjuju odredbe Zakona o prevozu opasnih materija, pa stoga nije ni trebalo izdavati ukinuto Rješenje o izuzimanju.

U ukidnom aktu izdatom takođe 2. marta, navodi se da je prvo Rješenje o izuzeću od zabrane prevoza opasnih materija u vazduhu “izdato na osnovu očigledne povrede materijalnog propisa”. I to ukidno rješenje je potpisao direktror Maksimović.

Gordana Šoškić naglašava da su direktor Sektora za sigurnost vazdušnog saobraćaja i samostalni savjetnik za pravne poslove sačinili službenu zabilješku “o ovoj nepravilnosti ili prevari, koja može da ima i elemente sumnje na korupciju” i dostavili je Maksimoviću smatrajući da u svemu ima i teže povredne radne obaveze od nekih zaposlenih koji su nesavjesno, neblagovremenio ili nemarno obavljali radne obeveze.

”U vezi sa činjenicama i okolnostima navedenim u Službenoj zabilješci, direktor Maksimović nije preduzeo propisane mjere i radnje, već se maltene izvinjavao zaposlenom koji je zadužen za prevoz opasnih materija”, navodi ona.

Dopuna prijave

Ona je kasnije i dopunila prijavu, ustvrdivši da je prvobitno Rješenje o izuzeću od zabrane datirano 2. marta već dan ranije bilo dostavljeno operateru podgoričkog aerodroma - kompaniji Aerpdromi Crne Gore, kao i da je nadzornik za prevoz opasnih materija u ACV-u Milan Kuč predložio da se o Rješenju obavijesti MUP, iako po važećim propisima sve saglasnosti na trgovinu naoružanjem i tzv. robom dvostruke namjene ne daje MUP, već Ministarstvo odbrane, Ministarstvo ekonomije i Ministartsvo vanjskih poslova.

Navodi da je dopis kojeg je pripremio Kuč “priložen s namjerom da se simulira preduzimanje nekih radnji”, kao i da je Kuč dao pisanu saglasnost na donošenje nezakonitog Rješenja o izuzeću “čija obrada spada u njegovu nadležnost, iako je kao obrađivač predmeta naveden drugi zaposleni”.

”Postupak i radnje u vezi sa donošenjem navedenog nezakonitog Rješenja... na osnovu naknadnih zasnanja ukazuju na postojanje radnji koje treba detaljno ispitati. Nezakonito rješenje Agencije donijeto je 01. 03. 2022. godine i istog dana dostavljeno AD Aerodromi CG, iako je datum donošenja rješenja 02. 03. 2022. godine, što ukazuje na ozbiljne protivpravne radnje koje spadaju u nadležnost za to zaduženih državnih organa, jer je u postupku donošenja ovog Rješenja isuviše nelogičnosti, navodnih slučajnosti i neuvjerljivih obrazloženja. Zašto se isti dan kad je podnijet zahtjev pripremilo Rješenje i dalo na potpis direktoru, bez Izjave o usaglašenosti, i odmah 01. 03. 2022. godine dostavilo AD Aerodromi CG, a bez ijednog akta i dokumenta ministarstava u čijoj je nadležnosti prevoz ove vrste tereta i to vojnim vazduhoplovom stranih vojnih snaga, a isporučilac oružja Tara Aeriapace & Defence... Sve ukazuje da je Nadzornik I, koji je nadležan za prevoz opasnih materija, ‘proslijedio’ drugoj organizacionoj jedinici donošenje nezakonitog Rješenja, iako je znao da je nezakonito i da spada u njegovu nadležnost”, stoji u dopunjenoj prijavi.

U dopunjenoj prijavi ona podsjeća na Kučeve navode da je “dokument... samo jedan u nizu i izdat je da se ne bi čekalo na Agenciju ukoliko se pribave ostali”, odnosno njegove navode iz mejla poslatog 1. marta:

”Iznio sam moje sumnje da neko nešto muti, ali da nije na meni da to utvrđujem, za to postoje druge instance”.

”Montirani napadi”

Gordana Šoškić tvrdi da Maksimović, uprskos svemu, nije ništa preduzeo protiv Kuča koji je “oslobođen od svih odgovornosti u vezi sa već utvrđenim nezakonitostima u njegovom radu”.

Podsjeća da je Kučev neposredno nadređeni u više navrata upozoravao na njegovo navodno nezakonito i neodgovorno postupanje i da je Kuču donešeno Rješenja o oduzimanju inspektorskog ovlašćenja koje je Maksimović kasnije ukinuo “jer se naknadno sjetio da je nadzornik i za prevoz opasnih materija (Kuč) zaštićen od državnog sekretara Ministarstva kapitalnih investicija” (MKI).

U to vrijeme, državni sekrerar MKI bio je Zoran Radunović.

Gordana Šoškić ističe da po njenim prijavama nije učinjeno ništa, ali da je nakon toga ona bila predmet “monitranih napada i naručenih prijava za mobing”, što je rezultiralo time da je ubrzo, 7. aprila, dobila otkaz nakon 13 godina rada.

”Koja je vjerovatnoća da se troje zaposlenih ‘sjeti’ istog dana, dana 6. aprila 2022. godine, da sam ih ja punu deceniju navodno ponižavala i istog tog dana da svo troje podnesu prijave za mobing protiv mene i to odmah nakon što sam ja podnijela Pritužbu na neetičko ponašanje direktora (zbog verbalnog napada i najprizemnijeg vrijeđanja sa ciljem da povučem prijave sumnji na nepravilnost u njegovom radu) i jedne od podnositeljki prijave za mobing. Već sljedećeg dana, 7. aprila, se donosi rješenje o otkazu mog Ugovora o radu zbog nasilničkog ponašanja, naravno bez sprovođenja postupka saslušanja strana u sporu, koji je obavezno sprovesti u skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu”, navela je Gordana Šoškić koja je “Vijestima” proslijedila i dokumentaciju kojom potkrjepljuje tvrdnje o navodnim nezakonitostima i nesavjesnom radu u ACV-u tokom direktorovanja Maksimovića.

Direktor po partijskom ključu

Ona ističe da je Maksimović na čelo ACV početkom godine doveden po partijskom ključu, kao kadar SNP-a, a da je jedan od troje zaposlenih koji su je optužili za navodni mobing - Milan Kuč, na čije je nesavjesno ponašanje i sumnjiv rad ukazala u prijavi koju je podnijela rukovodstvu ACV-a zbog slučaja transporat vojne opreme za Etiopiju.

”Nakon mog otkaza uslijedile su kazne licima koja su se profesionalno odnijela prema mojim prijavama i utvrdili da je direktor učinio sve nezakonitosti na koje je u prijavama ukazivano. Takođe je nezavisni advokat, kojeg je angažovao Savjet ACV, utvrdio i konstatovao u izvještaju, koji je dostavio Savjetu ACV, da su učinjene sve nezakonitosti koje su prijavljene. Međutim, Savjet ACV, iako je bio dužan, nije preduzeo mjere za pokretanje odgovornosti direktora i njegovo razrješenje u skladu sa odredbama Zakona o vazdušnom saobraćaju, jer ga je štitila partijska trgovina i pripadnost partiji, koja je participirala u manjinskoj Vladi. Dakle, član si partije koja je u vlasti i možeš da činiš krivična djela i zaštićen si od odgovornosti za protivzakonito postupanje i nesprovođenje utvrđenih procedura i protokola i još bahato dijeliš nezakonite otkaze licima koja su se usudila da ukažu na nezakonitosti”.

Za Etiopiju pošli raketni motori za katapultiranje pilota

Raketni motor - piropatrona URM-1 koristi se na izbacivim pilotskim sjedištima VS-1 BRI kojima su opremljeni školsko borbeni avioni “L-39 albatros” češke proizvodnje.

U slučaju kvara ili oštećenja letjelice koje onemogućava njeno sigurno prizemljenje, pilot aktivira piropatrone koje ga, zajedno sa sjedištem, izbacuju iz kokpita aviona, nakon čega se aktivira padobran i pilot sigurno spušta na zemlju.

U RV Etiopije leti ukupno 10 aviona “L-39 albatros”, a sudeći prema ukupnoj težini pošiljke koja je 2. marta upućena jordanskim avionom za Adis Abebu, te pojedinačnoj težini URM-1 piropatrone, u njoj je bilo ukupno deset ovakvih raketnih motora - dovoljno za zamjenu te komponente na svih deset etiopskih aviona tog tipa.

ACV tvrdi da je sve po propisima, ali na pitanja ne odgovaraju

Iz ACV-a su detaljno pojasnili procedure vezano za prevoz naoružanja i vojne opreme vazdušnim putem koji je regulisan nacionalnim zakonodavstvom, ali i Tehničkim instrukcijama za prevoz takvih zabranjenih opasnih materija vazdušnim putem, Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO), a koje se, prema njima, striktno primjenjuju u takvim slučajevima i kod nas.

”U skladu sa svim navedenim, namjenska industrija iz Mojkovca, TARA (Tara Aerospace and Defence Products a.d.), kada je ugovoren posao izvoza njihovih proizvoda, uz obavezno odobrenje državnih organa, MVP, ME, MO i MUP, dobija i od Agencije za civilno vazduhoplovstvo odobrenje u vidu ‘Rješenja o izdavanju izuzeća od zabrane prevoza opasnih materija u vazduhu’, sa navedenim svim uslovima i procedurama za strogo kontrolisani utovar predmetnih sredstava. Ti poslovi izvoza se po redovnim procedurama i odobrenjima obavljaju kada su ugovoreni. Transporti se obavljaju i civilnim i vojnim vazduhoplovima, uvijek sa vojnog dijela aerodroma (vojne platforme), tako da ništa ne može da se obavlja, kako smo već i naveli, bez odobrenja vojnih vlasti. Prevoz civilnim vazduhoplovom ne može da se obavi bez odobrenja Agencije, dok za prevoz vojnim vazduhoplovima, bilo našim ili stranim, nije potrebno odobrenje Agencije”, naveli su iz ACV-a uz napomenu da se u konkretnom slučaju radilo o transportu piropatrona za katapultirajuća pilotska sjedišta.

”Transport je obavljao vazduhoplov jordanskog vazduhoplovstva, za potrebe Ministarstva odbrane Etiopije, Agencija je izdala Rješenje o izuzeću, sa svim zahtijevanim tehničkim uslovima, koji su potrebni da budu zadovoljeni, a kasnije iz formalnih razloga, jer je vojni vazduhoplov u pitanju, povukla izdato Rješenje. Izdavanje i povlačenje Rješenja nije ničim uticalo na obavljanje ovog posla, jer je transport obavljen kako je i planirano, uz svakako neophodne stroge tehničke instrukcije i propisane uslove za obavljanje transporta, koje je dala Agencija. Svim gore navedenim, konstatujemo da nije došlo do povrede materijalnih propisa”.

Iz ACV-a nisu međutim odgovorili na pitanja kako je moguće da Rješenje datirano na 2. mart, ACG dobije dan ranije, da li su preispitivali postupanje zaposlenih u ovom slučaju, te da li postupanje nadzornika i za prevozu opasnih materija Milana Kuča upućuje na zaključak da on ne poznaje u dovoljnoj mjeri zakonska rješenja o prevozu opasnih materija, odnosno trgovini robom dvostruke namjene koja se prevozi vazdušnim putem.

Bonus video: