Reproduktivno zdravlje pokriveno stidom

Iz NVO Juventas saopštili da su cijena i neinformisanost glavne barijere u vezi sa korišćenjem kontracepcije

5004 pregleda 4 komentar(a)
Brojni su benefiti edukacije (ilustracija), Foto: Shutterstock.com
Brojni su benefiti edukacije (ilustracija), Foto: Shutterstock.com

Glavne dvije barijere u vezi sa korišćenjem kontracepcije su cijena i nedovoljna informisanost, a prisutan je i stid, koji inače prati temu seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

To je saopštila zamjenica koordinatorke u nevladinoj organizaciji Juvetas Marija Mijović.

Evropski parlamentarni forum za seksualna i reproduktivna prava je ranije ove godine predstavio Atlas kontracepcije, prema kojem se Crna Gora, sa rezultatom od 45,7 odsto nalazi se na dnu liste, u društvu sa Slovačkom Grčkom, Hrvatskom, Mađarskom, Bjelorusijom, Bosnom i Hercegovinom i Rusijom.

Mijović je u izjavi za “Vijesti” kazala da je u manje razvijenijim zemljama prisutna “neka vrsta licemjernog odnosa prema toj temi”.

”Smatra se da je bolje ne govoriti o tome, a kada se govori, onda pozivati na apstinenciju i zabrane. Jedina posljedica izostavljanja teme reproduktivnog i seksualnog zdravlja iz školskog programa, medija, u porodici i u zdravstvenom sistemu jesu komplikacije u vezi sa tim: povećan broj neželjenih trudnoća, seksualno prenosivih infekcija, ali i trauma koje ostavljaju posljedice na mentalno zdravlje. Otvoren odnos, razgovor baziran na naučnim činjenicama i edukacija donosi samo brojne benefite”, naglasila je Mijović.

Prema njenim riječima, ne postoji nijedan zakon koji zdravstvenim osiguranicima olakšava nabavku dugotrajnih kontacepcijskih metoda kroz sistem javnog zdravstva, u kontekstu pokrivanja troškova navedenih sredstava.

”Na pozitivnoj listi, odnosno listi lijekova koji se izdaju na recept nalazi se samo jedan kontraceptiv, i riječ je o tableti Microgynon. Ipak, ovaj kontraceptiv se izdaje samo za potrebe hormonske terapije, ne i radi planiranja porodice. Crna Gora ima najnižu dostupnost kontraceptivnih sredstava u regionu”, upozorila je Mijović.

Ona napominje i da su hitna kontracepijska sredstva i hormonalna kontracepcijska sredstva bez recepta dostupna u Crnoj Gori.

”Nema sistemski besplatne kontracepcije (kroz sistem zdravstvene zaštite), namijenjene mladima ili grupama u povećanom riziku. Grupe u povećanom riziku imaju dostupne besplatne kondome u servisima za podršku osobama koje su u riziku od HIV/AIDS-a, međutim ove servise sprovode nevladine organizacije, koji se često finansiraju iz stranih fondova, pa je tako i njihova održivost upitna. Dob korisnika/ca usluga ovih servisa nije određena, jer se servisi uglavnom pružaju anonimno”, ukazuje Mijović.

Ona je ocijenila da je rješenje “uvođenje obaveznih sadržaja kroz školski sistem, popularizacija kontracepcije kroz medije, omogućavanje besplatne kontracepcije, kako hormonske, tako i mehaničke i kondoma i rušenje iracionog odnosa stida, jer kada govorimo o kontracepciji, mi govorimo o zdravlju”.

Atlas kontracepcije, objavljen je početkom februara, a Evropski parlamentarni forum za seksualna i reproduktivna prava predstavlja ga jednom godišnje od 2017.

Atlasom je obuhvaćeno 46 zemalja Evrope i one su rangirane prema mjerama koje se odnose na politike kontracepcije - od pristupa informacijama, nadoknade troškova za odrasle, mlade i ranjive grupe, do pristupa sredstvima za kontracepciju.

Atlas mjeri nekoliko segmenata u odnosu na kontracepciju - da li nabavku sredstava za kontracepciju pokriva zdravstveni sistem, pristup besplatnoj kontracepciji za mlade od 19 do 25 godina i ranjive grupe kao što su nezaposleni, oni sa smanjenim ekonomskim mogućnostima, Atlasom je obuhvaćen i pristup savjetovanju, kao i pristup adekvatnim i referentnim onlajn informacijama o kontracepciji.

Bonus video: