Ovo su kadrovska rješenja sa sjednice Vlade

Imenovan v.d. direktor Uprave prihoda i carina, vršilac dužnosti glavnog državnog arhitekte, Savjet za zaštitu potrošača...

7900 pregleda 6 komentar(a)
Foto: Saša Matić/Vlada Crne Gore
Foto: Saša Matić/Vlada Crne Gore

Vlada je na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao premijer Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja.

Vlada je, kako je saopšteno, donijela:

- Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova Stanice Popović,

- Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne i međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Radovana Bogojevića,

- Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova Čedomira Fuštića,

- Rješenje o određivanju Stanice Popović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Generalnog direktorata za konzularne poslove i saradnju sa iseljeništvom u Ministarstvu vanjskih poslova,

- Rješenje o određivanju Radovana Bogojevića za vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova,

- Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda za obeštećenje Mirjane Vlahović Andrijašević,

- Rješenje o imenovanju Branke Perović za članicu Upravnog odbora Fonda za obeštećenje,

- Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Marije Lalatović,

- Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za predškolsko vaspitanje, osnovnu školu i inkluzivno obrazovanje u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Slavice Ilinčić,

- Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za vaspitanje i obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih zajednica u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Safeta Kalača,

- Rješenje o određivanju Slobodana Savovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje u Ministarstvu prosvjete,

- Rješenje o određivanju Aleksandre Kuč za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za predškolsko vaspitanje, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje u Ministarstvu prosvjete.

- Rješenje o određivanju Gorana Radevića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete,

- Rješenje o razrješenju članice Odbora za sprovođenje, praćenje, primjenu i tumačenje Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture Dragice Milić, i Rješenje o imenovanju Ratke Đurović za novu članicu Odbora,

- Rješenje o određivanju Aleksandra Aleksića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za materijalno finansijske i kadrovske poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

- Rješenje o prestanku mandata vršioca dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Gorana Maraša,

- Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora ranije Uprave za šume Jelice Paldrmić,

- Rješenje o određivanju Vladimira Đakovića za vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove,

- Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za nacionalne i EU naučne programe u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta dr Branka Bulatovića,

- Rješenje o određivanju mr Marijete Barjaktarović Lanzardi za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja,

- Rješenje o određivanju Milene Milonjić za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja,

- Rješenje o prestanku mandata sekretarke ranijeg Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Jovane Ostojić,

- Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Gorana Drobnjaka,

- Rješenje o određivanju Jovane Ostojić za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva prosvjete,

- Rješenje o određivanju Gorana Drobnjaka za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i EU fondove u Ministarstvu prosvjete,

- Rješenje kojim se za predsjednicu Savjeta za zaštitu potrošača imenuje Jasna Vujović, i za članove Savjeta: Zoran Vukašinović, Marina Radulović, Saša Lješković, mr Igor Jovanović, Spasoje Đurđić, Svetlana Đurović, Nataša Raičević, dr Ana Tripković Marković, Olivera Leković, doc. dr Nikola Dožić, Željko Tomović, Ivana Đuranović Sudar, Sonja Veljić Vlahović, Jadranka Vojvodić, Sanja Živković, prof. dr Boban Melović i Miličko Milikić,

- Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i upravni postupak u turizmu u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja Marjana Milačića,

- Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Danila Radunovića,

- Rješenje o imenovanju Sandre Obradović za članicu Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore,

- Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Mirka Žižića,

- Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za ekologiju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dr Dušana Bugarina,

- Rješenje o određivanju mr Vladana Stevovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte i razvoj arhitekture u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,

- Rješenje o određivanju Kemala Grbovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za ekologiju i klimatske promjene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,

- Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave prihoda i carina Rada Miloševića,

- Rješenje o određivanju Vladimira Bulajića za vršioca dužnosti direktora Uprave prihoda i carina,

- Rješenje o određivanju Tatjane Vujisić za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina,

- Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Biljane Peranović,

- Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Marije Vukčević Katnić,

- Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata državnog trezora u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Novice Vukovića,

- Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za državni budžet u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Bojana Paunovića,

- Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za imovinsko pravne poslove u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Milanke Otović,

- Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za upravljačku strukturu u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Anje Amidžić,

- Rješenje o određivanju Milena Živanović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za imovinsko pravne poslove u Ministarstvu finansija,

- Rješenje o određivanju Jelene Davidović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija,

- Rješenje o određivanju Bojana Paunovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija,

- Rješenje o određivanju Mladena Vlahovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za centralnu harmonizaciju i razvoj unutrašnjih kontrola u Ministarstvu finansija i

- Rješenje o određivanju Anje Amidžić za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za upravljačku strukturu u Ministarstvu finansija.

Bonus video: