"da se potrudi da se PUP Opštine Budva završi"

Vujičić: Novaković Đurović da ne prekida moratorijum na izgradnju u centru Budve i Bečićima

Vujičić navodi da je odlukom o usvajanju moratorijuma određeno da će zabrana gradnje trajati do usvajanja PUP Opštine Budva

3741 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Građanska akcija
Foto: Građanska akcija

Iz Građanske akcije predložili su ministarki ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ani Novaković Đurović da ne prekida moratorijum na izgradnju u obuhvatu DUP-a Budva Centar i DUP-a Bečići, te da se potrudi da se PUP Opštine Budva završi.

U saopštenju koje potpisuje Božidar Vujičić, navodi da je odlukom o usvajanju moratorijuma određeno da će zabrana gradnje trajati do usvajanja PUP Opštine Budva.

Prema njegovim riječima, moratorijum je usvojen sa samo jednim ciljem- "da se izradi PUP opštine i ne može se prekidati, dok se postupak usvajanja PUP opštine ne završi".

Kako kaže, Opština Budva je jedina opština u Crnoj Gori koja nije izradila PUP.

"Predlažemo vam da sa sajta ministarstva, iz registra važećih planskih dokumenata, uklonite sve lokalne prostorne planove opštine Budva, jer su svi već više od 7-8 godina prestali da važe. Ministarstvo ih tretira kao važeće na osnovu Stručnog uputstva sekretara ministarstva Zorana Tomića br. 04-1318/1 od 12.05.2014. godine, kojim se svim starješinama lokalnih uprava upućuje stručno tumačenje čl.162b Zakona o uređenju i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 35/13), da će svi planski dokumenti, koji su bili važeći na dan stupanja na snagu pomenutog zakona tj.23.07.2013. godine, važiti do usvajanja novih planova, odnosno neće važiti do datuma važenja plana koji je definisan odlukom o usvajanju plana. Navedeno stručno tumačenje člana 162b Zakona o uređenju i izgradnji objekata je apsolutno nezakonito i lokalne uprave su ga primjenjivale samo iz razloga što je uputstvo došlo iz Ministarstva održivog razvoja i turizma", navodi se u saopštenju.

Vujičić dodaje i da stručno uputstvo ne bi smjelo da važi za nju kao ministarku, "ako zbog ničega drugog, onda zbog činjenice da navedeno uputstvo nije važilo ni za vijeće sudija Upravnog suda, koje je donijelo presudu oznake U. broj 2409/18 od 28.05.2020. godine, kojom je sud poništio saglasnost glavnog državnog arhitekte za izgradnju u Bečićima uz sledeće obrazloženja: Međutim, kako se na usmenoj raspravi postavilo pitanje važnosti predmetnog plana, koji je donijet na period od pet godina, u rješenju je bilo neophodno navesti odgovarajuću odluku Skupštine opštine Budva (ako je produžena njegova važnost), posebno što ni sud, nakon odgovarajuće provjere, nije mogao sa sigurnošću utvrditi tu okolnost".

On je napomenuo da je DUP Bečići prestao da važi 2014. godine, a da je saglasnost za izgradnju objekta u Bečićima, koju je sud poništio, izdata 2018. godine.