"Privredni sud Crne Gore efikasan u rješavanju sporova u vezi sa autorskim pravima"

Na događaju se, kako navode, moglo čuti da se sistem kolektivnog ostvarivanja autorskog prava kroz istoriju pokazao kao najekonomičniji i pravno najsigurniji put do prava na korišćenje svjetskog repertoara muzike

4885 pregleda 1 komentar(a)
Sa održanog seminara, Foto: PAM CG
Sa održanog seminara, Foto: PAM CG

Privredni sud Crne Gore, kao nadležan za sporove u vezi sa autorskim pravima, efikasan je u njihovom rješavanju, što ima posebnu važnost za dalje unaprjeđenje zaštite autorskih muzičkih prava.

To je poručeno na seminaru koji je održan u multimedijalnoj sali PAM-a CG za korisnike autorskih muzičkih djela na temu “Zaštita autorskih muzičkih prava”.

Iz Organizacije za zaštitu prava autora Crne Gore – PAM CG saopštili su da su učesnici seminara imali priliku da se bolje informišu o sistemu kolektivnog ostvarivanja autorskih muzičkih prava kako u Crnoj Gori tako i u inostranstvu, radu prve kolektivne organizacije u Crnoj Gori, kao i o razlozima propisivanja obaveze plaćanja autorskih muzičkih djela.

Izvršni direktor PAM-a CG Vasilije Raičević upoznao je prisutne sa radom PAM-a CG i projektom u okviru kojeg je realizovan seminar.

On je tom priliko, kako navode, istakao da ovaj seminar predstavlja odličnu platformu za dijalog između Organizacije i korisnika i da će nesumnjivo doprinijeti još boljem razumijevanju kolektivne zaštite autorskih muzičkih prava od strane korisnika.

Dodaju da je tokom razgovora sa korisnicima posebno naglasio da stručna služba PAM-a CG stoji na raspolaganju svim korisnicima kako bi dobili sve potrebne informacije u cilju legalnog korišćenja muzike.

U razgovoru su uzeli učešće Slobodan Marković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, advokat i pravni zastupnik PAM-a CG Ibrahim Smailović i ugledni privrednici iz različitih grupa korisnika autorskih muzičkih djela, kao što su kablovski operateri, rtv emiteri, poslenici turističko - ugostiteljske privrede, organizatori muzičkih festivala i drugi.

Na seminaru se, kako navode, moglo čuti da se sistem kolektivnog ostvarivanja autorskog prava kroz istoriju pokazao kao najekonomičniji i pravno najsigurniji put do prava na korišćenje svjetskog repertoara muzike.

Dodaju da zbog toga svaki korisnik stiče i plaća pravo na korišćenje muzike preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog prava.

Postojanje kolektivnih organizacije je, kako navode, i u interesu korisnika, a ne samo autora, jer im omogućuje neprocjenjive uštede na troškovima pribavljanja prava i plaćanja, u odnosu na situaciju u kojoj bi oni morali pregovarati, ugovarati i plaćati svaku transakciju sa svakim autorom pojedinačno.

Na seminaru je, kako je saopšteno, istaknuto da je Privredni sud Crne Gore, kao nadležan za sporove u vezi sa autorskim pravima, efikasan u njihovom rješavanju, što ima posebnu važnost za dalje unapređenje zaštite autorskih muzičkih prava.

Zakon je, kako navode, precizan i ne ostavlja prostora za improvizacije i nagađanja, pogotovo što PAM CG na teritoriji Crne Gore štiti ne samo imovinska prava domaćih, već i miliona inostranih autora.

Zaključeno je da ovakvi razgovori nesumnjivo doprinose boljem razumijevanju kolektivne zaštite autorskih muzičkih prava, te da i u narednom periodu treba nastaviti sa njihovim organizovanjem.

"PAM CG je od 2011. godine punopravni član CISAC-a (Svjetske konfederacije društava autora i kompozitora) koji predstavlja najveću mrežu autora sa više od 230 autorskih društava i 4 miliona aktivnih stvaralaca svih repertoara", navodi se u saopštenju.

Iz PAM-a su saopštili da je seminar organizovan u cilju realizacije projekata: "Muzika za sve – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori".

Projekat se, kako navode, realizuje u okviru programa: "Organizacije civilnog društva u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE" koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa partnerima i saradnicima.

Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.