Na ime Mila Đukanovića legalizacija nije tražena

Iz Opštine Nikšić tvrde da nemaju dokumentaciju na ime predsjednika države za tri na crno izgrađene kuće u Kočanima. Đukanović je početkom juna 2020. zvanično postao vlasnik kuća, koje je bez građevinske dozvole izgradio njegov brat Aco

67528 pregleda 103 komentar(a)
Ruševine, kako tvrdi Đukanović, ili uređene kuće: Imanje predsjednika države u Kočanima, Foto: Vijesti
Ruševine, kako tvrdi Đukanović, ili uređene kuće: Imanje predsjednika države u Kočanima, Foto: Vijesti

Za kompleks tri nelegalno izgrađene kuće u Kočanima, vlasništvu predsjednika države i lidera Demokratske partije socijalista, Opština Nikšić nema dokumentaciju.

To je “Vijestima” odgovoreno iz Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Nikšić, iz čega proizilazi da Đukanović nije podnosio zahtjev za legalizaciju divlje gradnje.

”Vijesti” su od Sekretarijata 30. septembra tražile da dostavi svu dokumentaciju koja se odnosi na izdavanje dozvola, urbanističko-tehničkih uslova, ali i eventualni zahtjev za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata na parcelama u vlasništvu Đukanovića.

Tražena je i informacija da li je i kako odlučivano o zahtjevu za legalizaciju ako ga je Đukanović podnosio.

”Postupajući po vašem zahtjevu, izvršili smo uvid u registarsku i arhivsku građu Sekretarijata i tom prilikom je konstatovano da se tražena informacija ne nalazi u posjedu ovog organa, odnosno da u navedenoj evidenciji nijesu pronađeni spisi predmeta na ime Mila Đukanovića”, zvanično je “Vijestima odgovoreno iz Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

Sekretarijat je rješenje donio 18. oktobra, a “Vijestima” je stiglo prije dva dana.

Đukanović je početkom juna 2020. godine zvanično postao vlasnik kuća u Kočanima, nedaleko od Nikšića, koje je bez građevinske dozvole izgradio njegov mlađi brat Aco.

On je do imovine došao razmjenom sa bratom, koji se istog dana uknjižio na kuću i zemlju u nikšićkim Rastocima, za koju navodi da je stekao razmjenom.

”Vijesti” su još 2019. godine objavile da dvije od tri kuće na porodičnom imanju Mila Đukanovića nijesu ruševine, kako ih je tada šef države prijavio u imovinskom kartonu, te da ih nema ni u katastarskoj evidenciji Uprave za nekretnine, ni u njegovom imovinskom kartonu.

U julu 2019. godine, na kuće se uknjižio Aco Đukanović.

Tada je upisan teret da nemaju građevinsku i upotrebnu dozvolu.

Godinu kasnije, predsjednik države u vlasništvo dobija nelegalne kuće i 2. juna 2020. knjiži porodičnu kuću od 63 kvadrata, koja se vodila na njegovog brata.

Na kuću i dalje stoji upisan teret u katastarskoj evidenciji Uprave za katastar i državnu imovinu - da nema građevinsku i upotrebnu dozvolu. Riječ je o kući sa suterenom, površine 42 metra kvadratna nestambenog prostora i prizemlju sa stambenim prostorom od 47 kvadrata.

Oko kuće je dvorište površine 500 metara kvadratnih, livada od 243 i pašnjaci od 227 i 440 kvadrata.

Prvi čovjek države tada je razmjenom dobio i kuću od 290 kvadrata, koja se vodila na njegovog brata. Riječ je takođe o nelegalno izgrađenoj kući, jer u katastru i dalje stoji kao teret da nema građevinsku i upotrebnu dozvolu.

Tada se Đukanović uknjižio i na nešto više od stotinu hiljada kvadrata zemlje u Kočanima, koju je, kako stoji u katastru, dobio u nasljeđe.

Na zemlji postoji i pomoćna zgrada od 63 metra kvadratna, za koju ne postoji građevinska dozvola, kao i kuća od 168 kvadrata koja u prizemlju ima 70 kvadrata nestambenog prostora i garažu od 81 metar kvadratni.

Tu je i prizemna pomoćna kuća od 270 kvadrata, za koju, kako piše, nema građevinske dozvole.

Za kompletan zemljišni kompleks sa objektima, kako piše u katastru, u septembru 2012. pokrenut je postupak eksproprijacije.

Predsjednik Crne Gore je u redovnom godišnjem izvještaju za 2018. dostavljenom Agenciji za sprečavanje korupcije, napisao da posjeduje ruševine “raznih objekata”, površina 30 i 40 metara kvadratnih.

Tada je Đukanović nadležnima prijavio da u Kočanima ima tri parcele ukupne površine 1.488 kvadrata, te da na najvećoj od njih (805 metara kvadratnih) posjeduje “dvije prizemne zgrade, ruševine raznog objekta”, površine 30 i 40 kvadrata, stečene kupovinom.

Na snimku iz vazduha koji su “Vijesti” tada objavile vidjelo se da su “ruševine” zapravo uređene kuće.

U posljednjem izvještaju predatom ASK-u u martu ove godine, Đukanović ne navodi da je nakon sprovednog ostavinskog postupka razmjenom vlasnik pomenutih objekata, nestambenog prostora od 168 i 70 kvadrata, garaže od 81, nestambenog prostora od 42 i stambenog od 47 kvadrata, te stambenog prostora od 170 metara kvadratnih.

Bonus video: