Đeka: Inkluzija kroz poboljšanje socioekonomskog i pravnog položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori

Crna Gora ima dobar zakonodavni okvir u oblasti antidiskriminacije, a postojeći dodatno inovira izradom novog krovnog Zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije, navodi se u saopštenju

3054 pregleda 0 komentar(a)
Sa Samita, Foto: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Sa Samita, Foto: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

"Ključni cilj naših strateških politika u oblasti socijalne inkluzije Roma i Egipćana kao najmarginalizovanije zajednice u društvu je poboljšanje socio-ekonomskog i pravnog položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, kroz izgradnju inkluzivnog i otvorenog društva zasnovanog na borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, anticiganizma i siromaštva", saopštio je ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka.

To je kazao na Samitu Zapadnog Balkana za borbu protiv rasne diskriminacije u Prištini.

Đeka dodaje da se "nacionalne politike u oblasti socijalne inkluzije Roma i Egipćana kao najmarginalizovanije društvene zajednice i u Crnoj Gori, razvijaju se i prate kroz ciljeve strateškog dokumenta koji je usvojen prošle godine".

Đeka je saopštio da Crna Gora ima dobar zakonodavni okvir u oblasti antidiskriminacije, a postojeći dodatno inovira izradom novog krovnog Zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije, navodi se u saopštenju.

Kako kaže, Crna Gora svoje nacionalne politike usmjerava u pravcu jačanja primjene antidiskriminatornih zakona, dok se saradnjom između zemalja i institucionalnih mehanizama konstantno snaže i uvezuju kontakti zaduženi za sprovođenje predmetnih politika.

Pozitivne primjere i neophodne aktivnosti koje se preduzimaju u cilju borbe protiv diskriminacije i anticiganizma, predstavio je nacionalni koordinator za praćenje i implementaciju Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori, Sokolj Beganaj.

On je dodao da najbolji primjer u toj borbi jeste podrška Vlade Crne Gore i državnih institucija, koji se ogleda i kroz nedavno održanom ministarskom sastanku zemalja Zapadnog Balkana o integraciji Roma u Podgorici.

Sa Samita je poručeno da samo udruženim naporima zemalja Zapadnog Balkana možemo suzbiti pojavu diskriminacije prema svim marginalizovanim grupama, zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: