Đukanović: Svi moramo doprinijeti da ciljevi Pariskog sporazuma postanu realnost

"Revizijom nacionalno utvrđenog doprinosa, Crna Gora je kao ciljnu vrijednost postavila smanjenje emisija od 35 odsto do 2030. godine"

9009 pregleda 9 komentar(a)
Đukanović, Foto: Predsjednik Crne Gore
Đukanović, Foto: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik države Crne Gore, Milo Đukanović, poručio je da je pred nama ključna dekada za transformaciju i prelazak sa pregovora i planiranja na implementaciju.

Đukanoviće se obratio na Implementacionom samitu o klimi, Konferencija UN o klimatskim promjenama COP27 u Egiptu.

"U Glazgovu smo jasno kazali da moramo ubrzati napore, pojačati podršku i osnažiti otpornost", navodi se u saopštenju predsjednika Crne Gore.

Naveo je da posljednji izvještaj Međuvladinog panela potvrđuje da globalno političko liderstvo neće opredijeliti uspjeh, ukoliko ne bude odlučne multilateralne akcije sa svih nivoa društvenog, ekonomskog i tehnološkog sistema.

Istovremena implementacija i povećanje klimatske ambicije su, kako je kazao, jedini put ka dostizanju pariskog cilja.

"Revizijom nacionalno utvrđenog doprinosa, Crna Gora je kao ciljnu vrijednost postavila smanjenje emisija od 35 odsto do 2030. godine. Na Samitu u Glazgovu, Crna Gora je iskoračila najavom ambicije smanjenja emisije od 40 odsto, uvjerena u njenu dostižnost na temelju mjera utvrđenih u ključnim nacionalnim strateškim i razvojnim planovima", navodi se u saopštenju.

Kazao je da su aktivnosti na novoj reviziji u toku.

Saopštio je da je izrađena Mapa puta za implementaciju i Šema praćenja i evaluacije napretka.

Dodao je da je ažuriran popis emisija gasova, u skladu sa novom metodologijom Međuvladinog panela.

Poručio je da posljednji proračuni upućuju na potencijalno dalje smanjenje nivoa emisija od 45 odsto, za šta postoje realna utemeljena, ali izazovi su snažni i veoma skupi.

"Naročito u sektorima energetike i poljoprivrede imajući u vidu negativne efekte pandemije i poremećaje na globalnom planu usljed agresije na Ukrajinu", kazao je Đukanović.

Dodatno, trajuća unutrašnja politička nestabilnost ograničava fokus na razvojna pitanja i kontinuirano unapređenje kapaciteta za planiranje i sprovođenje klimatske politike i njenu inkorporaciju u sve sektore čime bi se stvarali preduslovi za postepeno smanjenje upotrebe uglja, dugoročni niskokarbonski razvoj i, kao krajnji cilj, klimatsku neutralnost.

I pored malog učešća u globalnoj emisiji, Crna Gora će, kako navode, nastaviti da preduzima sve neophodne korake u cilju poštovanja međunarodnih obaveza.

Istakao je da zelenu transformaciju vidimo kao priliku da uđemo u period dinamičnog i održivog razvoja koji će garantovati rast ekonomskih aktivnosti, a time i životnog standarda.

"Naš najveći izazov biće kako obezbijediti pravednu tranziciju. Zato podrška razvojnih i finansijskih partnera i snažniji upliv inostranih investicija iz tehnološki najnaprednijih zemalja ostaju neophodni", saopštio je Đukanović.

Upitao je da li smo spremni da u odlučujućoj dekadi ubrzamo klimatsku akciju i sačuvamo Planetu?

"Čini se da izbora nemamo", kazao je on.

Odgovornost za implementaciju obećanog i prihvaćenog je, kako je istakao, na svima nama.

"Ne samo na globalnom političkom liderstvu i partnerstvu između razvijenog svijeta i zemalja u razvoju; ne samo na hitnosti usaglašenog i klimatski odgovornog djelovanja vlada, investitora i biznis sektora; nego na svakom građaninu pojedinačno. Svi možemo i moramo doprinijeti da ciljevi Pariskog sporazuma postanu naša realnost. Vrijeme curi, a izazovi i problemi s kojima smo suočeni postaju sve kompleksniji", zaključio je Đukanović.

Bonus video: