Za učestvovanje u gašenju požara po 200 eura

Vlada je donijela i odluku o utvrđivanju visine novčane naknade pripadniku Vojske Crne Gore za vrijeme učešća u sastavu snaga Sjevernoatlantskog saveza u svrhu odgovora na krize, a odlukom je propisano da će visina dnevne naknade iznositi neto 85 eura

9261 pregleda 6 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Crne Gore i pripadnici službi zaštite i spašavanja lokalnih samouprava i dobrovoljnih vatrogasnih društava, koji su učestvovali u gašenju požara tokom marta i ljetnje sezone, biće nagrađeni sa po 200 eura, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o isplati finansijskih sredstava za nagrađivanje službenika koji su učestvovali u gašenju požara od 19. do 31. marta na području opštine Kolašin, kao i u periodu ljetnje požarne sezone.

Kako je saopšteno, na sjednici je donijet i program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za ovu godinu sa izvještajem o realizaciji za prošlu godinu.

“Programom je obuhvaćeno 17 projekata u ukupnom iznosu od 230,4 hiljada eura”, kaže se u saopštenju.

Projekti se, kako su objasnili iz Vlade, odnose na unapređenje stanja kulturnih dobara: Srednjovjekovni grad i rudnik Brskovo, ostaci manastira Samograd, Crkva svetih apostola Petra i Pavla, Žabljak Crnojevića, tvrđava Herceg Novog, Manastir Ćelija Dobrska, Stari grad Ulcinj (obrušeni dio zidina).

Dodaje se da se projekti odnose i na nematerijalna kulturna dobra - vještina izrade bihorskog ćilima i vještina izrade čunova na Skadarskom jezeru.

Vlada je donijela i Nacionalni plan zaštite i spašavanja od radijacionih i nuklearnih nesreća.

“U diskusiji je naglašeno da zaštita i spašavanje obuhvata skup mjera i radnji koje se preduzimaju u cilju otkrivanja, sprečavanja nastajanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica od radijacionih i nuklearnih nesreća koje mogu ugroziti stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, pri izradi plana pošlo se od činjenice da je Crna Gora nenuklearna država i da ne može biti izvor nuklearne nesreće.

“Ali da je okružena nuklearnim elektranama na osnovu čega se procjenjuje da bi mogla biti pogođena transnacionalnim akcidentom”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su naveli da Crna Gora posjeduje moderno i u skladu sa međunarodnim standardima, opremljeno skladište radioaktivnog otpada kojim upravlja Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica.

“I da je Centar spreman da uskladišti eventualne radioaktivne izvore ili radioaktivni otpadni materijal koji bi se nekim slučajem našao ili otkrio na teritoriji države”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je donijela odluku o utvrđivanju visine novčane naknade pripadniku Vojske Crne Gore VCG) za vrijeme učešća u sastavu snaga Sjevernoatlantskog saveza u svrhu odgovora na krize.

U diskusiji je, kako se dodaje, naglašeno da je Skupština donijela odluku o upućivanju do 60 pripadnika VCG u sastav snaga Sjevernoatlantskog saveza u svrhu odgovora na krize.

“Uzimajući u obzir bezbjednosne i geografske uslove u kojima će se sprovoditi ove aktivnosti, Odlukom je propisano da će visina dnevne naknade pripadnika Vojske za vrijeme učešća u sastavu snaga Sjevernoatlantskog saveza u svrhu odgovora na krize iznositi neto 85 eura”, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je utvrđen Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH) o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M3 na lokaciji Šćepan Polje (Crna Gora) i magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (BiH) i priključnih graničnih dionica.

Podsjeća se da su sporazumom, koji je potpisan u Kranju 5. jula prošle godine, definisani osnovni principi saradnje strana potpisnica u vezi sa zajedničkim nastupom prema potencijalnim zainteresovanim partnerima.

“U cilju uspješne realizacije datog projekta i u što kraćem roku, kako bi se doprinijelo unapređenju saobraćajne povezanosti između Crne Gore i BiH, i iskoristile mogućnosti koje pruža Ekonomski i investicioni plan Evropske komisije za Zapadni Balkan”, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su naveli da je za finansiranje tog projekta, prema preliminarnim procjenama, potrebno oko 2,5 miliona eura.

“Od kojih svaka strana snosi po 50 odsto ukupnih troškova, s tendencijom da se odgovarajuća bespovratna sredstva obezbijede iz dostupnih fondova Evropske unije”, kaže se u saopštenju.

Vlada je dala saglasnost za finansijsku podršku projektu izrade studije izvodljivosti potrebne za realizaciju sportske infrastrukture, sportskog centra i stadiona u Opštini Ulcinj u iznosu od 74.481 eura.

Bonus video: