Pripadnice RE populacije koje su doživjele nasilje imaće besplatnu pravnu podršku u Nikšiću

"Tokom projekta sprovešćemo anketu koja će obuhvatiti 120 žena, pripadnica romsko-egipćanske (RE) populacije, i analizirati da li su i koju vrstu nasilja preživjele", kazala je Vida Ristić

2973 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Kako bi uticali da se na lokalnom nivou usvoje, ali i izmjene, podzakonska akta, programi i javne politike koje direktno i indirektno doprinose unaprjeđenju kvaliteta rehabilitacije i reintegracije osoba koje su doživjele rodno zasnovano nasilje, sa fokusom na oblast socijalnog stanovanja, NVO "Romsko srce" otpočela je u Nikšiću realizaciju projekta "Spriječimo nasilje – živimo slobodno“.

"Tokom projekta sprovešćemo anketu koja će obuhvatiti 120 žena, pripadnica romsko-egipćanske (RE) populacije, i analizirati da li su i koju vrstu nasilja preživjele. Kroz saradnju sa institucijama, prije svega Ministarstva unutrašnjih poslova, analiziraćemo broj prijavljenih slučajeva, da li je bilo ponavljanja nasilja, kao i na koji se način postupa u procedurama“, kazala je koordinatorka projekta, Vida Ristić.

Prema njenim riječima, sve pripadnice RE populacije koje su doživjele nasilje imaće u okviru organizacije besplatnu pravnu podršku u trajanju minimum šest mjeseci.

Projekat "Spriječimo nasilje - živimo slobodno" finansiran je od strane Centra za ženska prava, kao dio projekta „Institucionalizacija kvalitetnih usluga rehabilitacije i integracije za žrtve nasilja“, finansiranog od strane Austrijske razvojne agencije.

Bonus video: