Mugoša: Farmaceutska industrija će biti mnogo više zainteresovana za poslovanje na našem tržištu

„Naš krajnji cilj je da stvorimo adekvatne uslove kako bi farmaceutska industrija bila zainteresovana da plasira svoje proizvode na naše tržište, što bi pacijentima omogućilo veću dostupnost ljekova i medicinskih sredstava“, istakla je Mugoša

4023 pregleda 3 komentar(a)
Mugoša, Foto: CinMED/MINA
Mugoša, Foto: CinMED/MINA

Institut za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) je u prethodnih godinu postigao fascinantne rezultate, koji su ga pozicionirali kao instituciju koja garantuje kvalitet i bezbjednost ljekova i u koju građani i zdravstveni sistem mogu imati povjerenje, saopštila je direktorica Instituta Snežana Mugoša.

Ona je u intervjuu agenciji MINA kazala da su timski rad, kolegijalnost, saradnja i pozitivna energija bili pravi recept da u periodu od godinu postignu veliki uspjeh i izvanredno unaprijede procese rada.

„Uspjeli smo da ostvarimo cilj da Institut pozicioniramo, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom planu, kao instituciju koja garantuje kvalitet, bezbjednost i efikasnost ljekova i medicinskih sredstava, koja je nezavisna i nepristrasna i u čiji rad građani i cjelokupni zdravstveni sistem mogu imati puno povjerenje“, istakla je Doc. dr sci spec Mugoša.

Ona je rekla da svaku instituciju, pa i Institut, predstavljaju zaposleni, a da su rukovodioci svoju ulogu doživjeli na pravi način – da budu motivatori i kreatori uslova koji stvaraju stimulativno okruženje za ostvarivanje pravih rezultata.

„Iako nam tek predstoje godine u kojima ćemo postići nove uspjehe, ali i učiti jedni od drugih i zajedno rasti i razvijati se, uvjerena sam da je Institut stvorio tim koji pobjeđuje“, istakla je Mugoša.

Ona je kazala da se posljednjih godinu u Institutu puno radilo na unapređenju organizacije rada i valorizaciji sposobnosti, stručnosti, izuzetnih ideja i liderskih vještina eksperata, kao i na podizanju njihovih kompetencija.

Prema njenim riječima, novi menadžment Instituta je uveo organizacionu transformaciju, primjenjeni su novi standardi poslovanja i moderni modeli upravljanja ljudskim resursima, a kolegama je ukazano povjerenje.

„To je dovelo do toga da danas možemo sa sigurnošću da kažemo da smo ostvarili fascinantne rezultate na koje smo zaista ponosni, a koji će, uvjerena sam, služiti na čast budućim generacijama, svim našim saradnicima, zdravstvenom sistemu i našoj državi“, saopštila je Mugoša.

Ona je kazala da nije bilo lako očuvati nezavisnost Instituta u turbulentnom periodu, koji je okarakterisan i pandemijom COVID-19 i veoma složenim političkim, društvenim i ekonomskim dešavanjima.

„Reforme za koje smo se sa ogromnim zalaganjem, uz naše interne i eksterne stručnjake i saradnike, beskompromisno i pored velikih pritisaka izborili, bile su bazična odgovornost rukovodećeg tima institucije koja je izuzetno važna u sistemu zaštite zdravlja naših građana“, navela je Mugoša.

Ona je kazala da je Institut značajno skratio rokove za izdavanje dozvola za stavljanje u promet inovativnih ljekova i time stvorio preduslov za dostupnost novih terapija na Listi ljekova.

Prema riječima Mugoše, povećana je efikasnost u postupcima odobravanja generičkih ljekova, koji će stavljanjem na Listu ljekova, prema njenim riječima, omogućiti velike uštede za zdravstveni sistem i povećati broj terapijskih opcija za zdravstvene radnike i pacijente.

„Odobrili smo prve veterinarske ljekove i time postavili temelj za regulisanje tržišta veterinarskih ljekova. Pripremili smo brojne podzakonske akte, privodimo kraju izradu novog portala, a započeta je i digitalizacija svih poslovnih procesa uvođenjem aplikacija obaveznih u Evropskoj uniji“, dodala je Mugoša.

Kako je ukazala, Laboratorija Instituta intenzivno radi na obezbjeđivanju zaštite građana od ljekova koji ne ispunjavaju stroge standarde kvaliteta koje CInMED primjenjuje u svakodnevnom radu, dok inspektorat sprovodi nadzor, čime se sprečava ulazak falsifikovanih ljekova u legalni lanac snabdijevanja.

Ona je rekla da je CInMED tu da nudi i traži rješenje i da, zahvaljujući tom pristupu, dobija pohvale za rad od klijenata i partnera sa brojnih međunarodnih relevantnih adresa.

„Naročito želim da istaknem podršku koju je Institut dobio od najviših predstavnika Evropske komisije, Evropske agencije za ljekove, kao i evropskih i međunarodnih regulatornih organa u oblasti ljekova i medicinskih sredstava po pitanju daljeg razvojnog puta Instituta i pridruživanja evropskoj porodici regulatora, u nekim našim nadležnostima čak i prije pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji“, navela je Mugoša.

Na pitanje kako se procjenjuje kada je korist od lijeka za zdravlje veća od njegovih neželjenih dejstava, Mugoša je rekla da Institut prikuplja i vodi evidenciju o svim prijavama sumnji na neželjena dejstva ljekova koja su se ispoljila u Crnoj Gori, koje su podnijeli pacijenti i zdravstveni radnici.

„Pored toga, sve prijave iz Crne Gore se, bez ličnih podataka o pacijentima i zdravstvenim radnicima, prosljeđuju u globalnu bazu podataka“, objasnila je Mugoša.

Ona je kazala da, kada je potrebno, a u cilju zaštite pacijenata, Institut sprovodi adekvatne regulatorne mjere kao što su nove preporuke, mjere opreza, ograničenja u primjeni i promjene u doziranju lijeka, koje mogu doprinijeti unapređenju prakse propisivanja ljekova, pa samim tim i boljem ishodu liječenja.

„Prije nego što lijek dospije na tržište, u toku kliničkih ispitivanja dokazano je da je on bezbjedan i efikasan, što se potvrđuje i u toku postupka registracije lijeka“, rekla je Mugoša, napominjući da ipak, nakon stavljanja lijeka u promet, postoji mogućnost da se uoči neželjeno dejstvo koje nije zapaženo ranije.

Ona je pozvala građane da prijave neželjena dejstva ljekova putem različitih mehanizama koji su dostupni na portalu Institua - www.cinmed.me.

Na pitanje vezano za sve češće nestašice ljekova, Mugoša je odgovorila da CInMED nema nadležnost u postupcima snabdijevanja tržišta ljekovima, niti njihovog stavljanja na Listu ljekova i finansiranju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Ona je kazala da je CInMED u zdravstvenom sistemu važna karika za stvaranje uslova da ljekovi i medicinska sredstva dospiju na tržište Crne Gore i da postupanje Instituta u skladu sa zakonskim rokovima umnogome utiče na ranu dostupnost kako inovativnih, tako i generičkih ljekova.

„Sada kada nas prati dobar glas, kao jednog od najboljih regionalnih, a nadam se uskoro i evropskih regulatora, mišljenja smo da će farmaceutska industrija biti mnogo više zainteresovana za poslovanje na našem tržištu u uslovima transparentnosti, predvidljivosti i tržišne konkurencije“, rekla je Mugoša.

Govoreći o strateškim ciljevima za naredni period, Mugoša je kazala da su usvojili ključne strateške ciljeve koji su usmjereni na regulatornu harmonizaciju, digitalizaciju i optimizaciju procesa, kao i uspostavljanje partnerskih odnosa sa svim činiocima u zdravstvenom sistemu.

„Naš krajnji cilj je da stvorimo adekvatne uslove kako bi farmaceutska industrija bila zainteresovana da plasira svoje proizvode na naše tržište, što bi pacijentima omogućilo veću dostupnost ljekova i medicinskih sredstava“, istakla je Mugoša.

Dalji razvoj poslovanja Instituta, prema njenim riječima, treba da se zasniva na jačanju administrativnih i tehničkih kapaciteta, kao i povećanju nivoa kompetencija i daljem usavršavanju zaposlenih za obavljanje stručnih poslova.

Mugoša je saopštila da će Institut, prvi put od svog osnivanja, početkom decembra organizovati godišnju konferenciju pod nazivom Evropska perspektiva CInMED-a – saradnjom i partnerstvom do zajedničkog cilja.

Tokom konferencije će, kako je najavila, predstaviti nove nadležnosti Instituta, aktuelnosti u regulativi u oblasti medicinskih sredstava i organizovati edukacije u oblastima smjernica dobre prakse u distribuciji ljekova i u farmakovigilanci, i sistema zaštite od falsifikovanih i substandardnih ljekova.

„U saradnji sa kolegama iz Agencije za ljekove Italije, prezentovaćemo MEDI-THEFT projekat koji Institut sprovodi u saradnji sa EU partnerima, a čiji je cilj prevencija ulaska kradenih i falsifikovanih ljekova u legalni lanac snabdijevanja“, dodala je Mugoša.

Mugoša je rekla da su posebno ponosni na donatorski karakter konferencije, budući da su se kao nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore opredijelili da putem kotizacija obezbijede novac potreban za formiranje nove, savremene laboratorije fakulteta, u svrhu unapređenja kvaliteta izvođenja praktične nastave, kao i naučno-istraživačkog rada.

Ona je kazala da Institut kao društveno odgovorna institucija nastoji da pomogne kad se za to ukaže prilika, u okviru svojih mogućnosti.

„Kad svi damo koliko možemo, kao društvo smo dali veoma mnogo. Uvjerena sam da se svaki doprinos za dobrobit društva višestruko vrati“, dodala je Mugoša.

Bonus video: