Istraživanje Misije OEBS-a u Crnoj Gori: Građani najviše povjerenja imaju u policiju i vojsku

"Čak 72,5 odsto građana uglavnom smatra da je situacija u Crnoj Gori uglavnom bezbjedna, dok je 61,4 odsto građana uglavnom zadovoljno efikasnošću policije u zaštiti bezbjednosti građana"

6460 pregleda 7 komentar(a)
Sa prezentacije istraživanja, Foto: Misija OEBS u Crnoj Gori
Sa prezentacije istraživanja, Foto: Misija OEBS u Crnoj Gori

Crnogorski građani najviše povjerenja imaju u policiju (41,7 odsto) i vojsku (41,4 odsto), zatim u vjerske institucije, lokalne samouprave, međunarodne organizacije i NVO sektor.

To su neki od ključnih nalaza istraživanja "Percepcija policije u Crnoj Gori", koje je naručila Misija OEBS-a u Crnoj Gori, a sprovela agencija "Damar" između 7. i 15. oktobra 2022. godine na uzorku od 1.000 ispitanika.

"Čak 72,5 odsto građana uglavnom smatra da je situacija u Crnoj Gori uglavnom bezbjedna, dok je 61,4 odsto građana uglavnom zadovoljno efikasnošću policije u zaštiti bezbjednosti građana", navodi se u saopštenju Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Kažu da rezultati prezentovani predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije pokazuju da je 64,9 odsto ispitanika imalo uglavnom pozitivan stav prema policiji, što je nešto manje nego prošle godine. Sa tvrdnjom da policija u Crnoj Gori služi kao servis građana, slaže se 55,3 odsto ispitanika, a 46,3 odsto smatra da policija uglavnom sarađuje sa građanima u njihovim sredinama. Međutim, polovina ispitanika se slaže sa konstatacijom da je policija pod uticajem političara.

"Čak 91,5 odsto ispitanika smatra da organizovani kriminal predstavlja najveću prijetnju bezbjednosti građana, dok 89,8 odsto navodi da je to narkomanija, zatim trgovina drogom, 89,5 odsto i korupcija, 85 odsto. Treba napomenuti da 81,5 odsto ispitanika nasilje u porodici doživljava kao najveću prijetnju po bezbjednost, što je povećanje od 6,2 odsto u odnosu na rezultate iz 2021. godine. Skoro polovina ispitanika smatra da je određeni ili mali broj policajaca umiješan u korupciju", piše u saopštenju.

Misija OEBS istraživanje
foto: Misija OEBS u Crnoj Gori

Novina u ovogodišnjem istraživanju, kako navode, bila su pitanja o stavovima građana prema vatrenom oružju.

"Istraživanje je pokazalo da 83,9 odsto ispitanika smatra da građani ne bi trebalo da posjeduju vatreno oružje. Skoro polovina ispitanika (47,6 odsto) izjavila je da bi bila spremna da vrati nelegalno oružje ako za to ne bi snosili pravne posljedice, a 42,9 odsto je reklo da bi Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije treba u kontinuitetu da budu angažovani na legalizaciji oružja tamo gdje postoji zakonski osnov za posjedovanje vatrenog oružja", navode iz Misije OEBS-a.

Dodaju da će Misija nastaviti da podržava aktivnosti u cilju razvoja i jačanja Uprave policije i daljeg razvoja profesionalne i demokratske policijske službe, sposobne za otkrivanje i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uz povećanje stepena bezbjednosti u zajednici. Misija će, takođe, raditi sa policijom na daljem jačanju i povećanju broja policajki.

"Misija očekuje usvajanje izmjena i dopuna Zakona o oružju koje će dati mogućnost da se, u partnerstvu sa nevladinim organizacijama, sprovede kampanja podizanja svijesti javnosti o važnosti legalizacije i dobrovoljne predaje oružja", zaključuje se u saopštenju.