Medresi 800.000 umjesto dosadašnjih 500.000 eura

Iz Vlade navode da je neophodno aneksom izmijeniti iznos kako bi se ispoštovao Zakon o budžetu

4165 pregleda 6 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Saša Matić/Vlada Crne Gore
Sa sjednice, Foto: Saša Matić/Vlada Crne Gore

Vlada je danas donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, kojom se osniva Uprava za igre na sreću kao samostalni organ.

Iz Vlade su ocijenili da će to dovesti do unapređenja rada i rezultata institucijalnog okvira u toj oblasti, odnosno do povećanja efikasnosti i cjelishodnosti.

„Samostalnost u odlučivanju doprinijeće skraćenju rokova i prosječnom trajanju obrade zahtjeva, a ujedno i boljoj saradnji sa drugim državnim organima“, istakli su iz Vlade.

Kako se dodali, još jedna od prednosti je što Uprava kao samostalan organ direktno može pristupiti pojedinim fondovima Evropske unije (EU), koji finansiraju borbu protiv pranja novca i sive ekonomije i sprečavanje negativnih uticaja na regulaciju tokova novca na tržištu igara na sreću.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta EU u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

Iz Vlade su objasnili da Savjet EU periodično vrši reviziju odluka koje se odnose na uvođenje restriktivnih mjera dodavanjem lica i entiteta koja su obuhvaćena odlukom, detalja u vezi sa licima i subjektima, kao i vremenskog roka primjene odluke i drugo.

„Izmjene i dopune Odluke su donijete kako bi se Crna Gora, u dijelu zajedničke vanjske i bezbjednosne politike, u potpunosti uskladila sa Odlukama Savjeta EU“, kaže se u saopštenju.

Na sjednici Vlade utvrđen je Nacrt izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice, s Programom održavanja Javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana.

Dokumentom se, kako su objasnili iz Vlade, vrši prenamjena planiranih površina lokacija koje su u užem gradskom području Podgorice i Golubovaca, kao i na pojedinim lokacijama izvan gradskog područja, zbog nemogućnosti realizacije sadržaja u okviru date namjene.

„Definišu se uslovi i smjernice za realizaciju planiranih objekata koji su od društvenog i javnog interesa, kao i lokacije za koje je predviđena izrada idejnog arhitektonskog konkursnog rješenja“, precizira se u saopštenju.

Navodi se da će se sadržaji prostora definisati se na osnovu sprovedenog javnog konkursa, jer se radi o vrlo atraktivnim djelovima grada.

Vlada je usvojila Program razvoja Evropske omladinske kartice (EYCA), sa Akcionim planom implementacije za period 2022-2024. godine.

Kako je saopšteno, Program predstavlja strateški dokument namijenjen daljem razvoju i implementaciji politika čiji je cilj unapređenje sveukupnog društvenog i socijalnog položaja mladih u Crnoj Gori.

Iz Vlade su naveli da je za realizaciju tog programa iz budžeta potrebno obezbijediti ukupno 130 hiljada eura, od čega za narednu godinu 66 hiljada, a za 2024. godinu 64 hiljade eura.

Oni su podsjetili da je Evropska omladinska kartica međunarodno priznata benefit kartica za mlade uzrasta od 13 do 29 godina, koji besplatno koriste preko 270 popusta u Crnoj Gori i 70 hiljada popusta u Evropi.

Vlada je usvojila Informaciju o finansiranju Srednje vjerske škole - Medresa „Mehmed Fatih" i prihvatila Aneks ugovora o finansiranju.

Iz Vlade su podsjetili da je martu 2018. godine prihvaćen Ugovor o finansiranju Srednje vjerske škole - Medresa Mehmed Fatih iz Podgorice, i da je Zakonom o budžetu za 2018, 2019, 2020. i 2021. godine opredjeljivano po 500 hiljada eura na godišnjem nivou za tu namjenu.

„Budžetom za ovu godinu opredijeljeno je 800 hiljada eura, pa je neophodno Aneksom izmijeniti iznos, sa dosadašnjih 500 na 800 hiljada, kako bi se ispoštovao Zakon o budžetu, te Medresi isplatilo preostalih 300 hiljada eura“, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o stanju u Skupštini opštine Bar u pogledu njenog održavanja u smislu člana 39 Zakona o lokalnoj samoupravi.

„Kako sjednica novoizabrane skupštine opštine Bar nije održana u zakonski predviđenom roku, Vlada je sazvala sjednicu za petak 16. decembar sa jednom tačkom dnevnog reda – izbor predsjednika Skupštine opštine Bar“, navodi se u saopštenju.

Donijeta je Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu, čime se, kako je saopšteno, stvaraju pravno-administrativni uslovi za upućivanje službenika Ministarstva vanjskih poslova u Holandiju i Dansku.

Bonus video: