Izvršitelj prinudno naplaćuje zakupninu od kompanije "Aquaterra solution"

Na zahtjev Opštine Budva, javni izvršitelj pokrenuo postupak namirenja duga od kompanije “Aquaterra solution” koja na brdu Topliš gazduje najvećim vodenim gradom na ovom dijelu Jadrana

20229 pregleda 5 komentar(a)
Vodeni grad na Toplišu, Foto: akvapark
Vodeni grad na Toplišu, Foto: akvapark

Javni izvršitelj je na zahtjev Sekretarijata za zaštitu imovine Opštine Budva donio rješenje o pokretanju postupka prinudnog namirenja 215.000 eura od kompanije “Aquaterra solution” na ime duga iz 2019. za zakupninu opštinske zemlje na brdu Topliš, gdje se nalazi veliki Akva park.

To je “Vijestima” potvrdio sekretar za zaštitu imovine Đorđe Zenović.

Kompaniji koja gazduje najvećim vodenim gradom na ovom dijelu Jadrana biće blokirani računi, kako bi se namirio dug.

Rješenje je izvršitelj donio na osnovu presude Apelacionog suda, koji je potvrdio presudu podgoričkog Privrednog suda, kojom je usvojen tužbeni zahtjev Opštine Budva, odnosno Sekretarijata za zaštitu imovine, a kojom je kompaniji “Aquaterra solution” naloženo da isplati 215.000 eura.

”Usvaja se tužbeni zahtjev, pa se obavezuje ‘Aquaterra solution’ da na ime duga zbog neplaćene zakupnine Opštini Budva isplati 215.447,19 eura sa zakonskom zateznom kamatom od 9. jula 2019. pa do konačne isplate u roku od osam dana od pravosnažnosti presude”.

Zakupnina za Akva park nije izmirena ni za 2020, ali ni za 2021. i 2022. iako je Akva park radio.

Početkom novembra Sekretarijat za zaštitu imovine Opštine Budva tužio je Privrednom sudu kompaniju “Aquaterra solutions” zatijevajući da se na ime zakupnine za 2020, 2021. i 2022. isplati ukupno 720.000 eura.

Kako se u tužbi navodi, Opština Budva i “Aquaterra solutions” zaključili su 24. decembra 2014. ugovor o davanju u dugoročni zakup 41.889 kvadrata radi izgradnje Akva parka.

”Ugovorne strane su saglasno konstatovale da zakupnina za predmetnu nepokretnost iznosi 240.000 eura, a ‘Aquaterra solutions’ se obavezao da zakupninu plaća godišnje, najkasnije do kraja prvog kvartala tekuće godine, na glavni račun trezora Opština Budva. Shodno naprijed citiranim odredbama Ugovora, Opština Budva je dana 19. jula ove godine, pozvala tužioca na zaključenje aneksa Ugovora o zakupu zemljišta na brdu Spas, a radi preciziranja iznosa zakupnine. Međutim, umjesto da shodno pozivu i pristupi zaključenju aneksa Ugovora o zakupu, “Aquaterra solutions” je na zvaničan mejl Sekretarijata za zaštitu imovine Opštine Budva, uputio dopis sa nacrtom anexa IV i V Ugovora o zakupu zemljišta za 2020. i 2021. godinu, kojim u članu 1 predlaže da se oslobode od odgovornosti za neispunjenje ugovorne obaveze plaćanja zakupnine za 2020. i 2021”, piše između ostalog u tužbi, te se od Privrednog suda traži da “Aquaterra solutions” obaveže da izvrši svoje ugovorene obaveze, odnosno isplati iznos predviđen ugovorom.

Projekat izgradnje akva parka promovisan je 2006. kada je tadašnji ministar Predrag Nenezić položio kamen temeljac. Cijeli projekat pada u vodu jer kiparska kompanija “Numerico trade limited” ne uspijeva da realizuje ideju, ostavljajući milionske dugove Opštini.

Slučaj u januaru 2011. preuzima tužilaštvo, kada u Opštinu Budva ulaze inspektori i plijene kompletnu dokumentaciju i odnose i kompjutere. Iako je tada bilo govora o jednoj od najvećih korupcionaških afera, jer su dugovi kiparske kompanije pali na “leđa” poreskih obveznika metropole turizma, nikada nije podignuta optužnica.

Opština, dok njome upravljaju kadrovi DPS-a, uspijeva da krajem 2014. animira “Aquaterra solution”, koja dostavlja na tenderu najpovoljniju ponudu. Firma iza koje je stajao ruski kapital dobija na trodecenijski zakup 41.889 kvadrata opštinske zemlje na Toplišu i pristaje da za dva miliona eura otkupi i opremu španskog proizvođača “Action waterscapes S.L.”, koju je ranije nabavila kiparska kompanija, a koja je godinama bila lagerovana u barskoj luci.

”Aquaterra solution” uspijeva da ispoštuje sve ugovorene obaveze i za dvije godine izgradi veliki vodeni grad, čije je svečano otvaranje bilo u junu 2016. godine, kada je vrpcu presjekao tadašnji gradonačelnik Budve Srđa Popović (DPS). Na više od četiri hektara izgrađene su 53 vodene atrakcije, a proteklih godina u Akva parku je radilo 140 radnika tokom sezone, uz svakodnevno više hiljada posjetilaca. Opština nikada nije pristala da inostranom partneru umanji cijenu vode, pa su troškovi bivali sve veći.

Bonus video: