Ministarstvo zdravlja: Šćekić smijenio Komara zbog brojnih nepravilnosti u radu

"Nesporno je utvrđeno da imenovani nije postupao u skladu sa zakonom, odnosno da se nije pridržavao propisa i opštih akata prilikom obavljanja dužnosti direktora zdravstvene ustanove"

13513 pregleda 18 komentar(a)
Šćekić, Foto: Luka Zeković
Šćekić, Foto: Luka Zeković

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić smijenio je direktora Dom zdravlja Herceg Novi Gorana Komara "zbog brojnih nepravilnosti u radu".

To je jutros saopšteno iz Ministarstva zdravlja.

Navodi se i da je na mjesto vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Herceg Novi, do izbora novog direktora, imenovan Aleksa Đekić, diplomirani pravnik.

Komar je juče "Vijestima" rekao da je Đekić komunalni policajac.

Komar tvrdi da ga je smijenila Socijalistička narodna partija (SNP), uz formalno obrazloženje ministra zdravlja da je ustanova napravila propuste prilikom zaključivanja ugovora o dopunskom radu.

Povodom smjene Komara, iz Ministarstva zdravlja juče nijesu odgovorili “Vijestima” na pitanja, a jutros su se oglasili saopštenjem.

"Prethodno je Ministarstvo zdravlja obrazovalo Komisiju za kontrolu rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač država, sa zadatkom da sprovede kontrolu rada i funkcionisanja navedenih zdravstvenih ustanova. Komisija je, shodno Planu i programu redovnih kontrola rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač država, izvršila kontrolu rada i u zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Herceg Novi, a predmet kontrole je funkcionisanje zdravstvene ustanove sa pravnog, ekonomskog i medicinskog aspekta", navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Dodaju da su uz to, povod za kontrolu u hercegnovskom Domu zdravlja bile "učestale pritužbe pacijenata i evidentni problemi u organizacionom smislu, što se reflektovalo kroz lošu saradnju u okviru samog menadžmenta".

"U izvještaju Komisije, a na osnovu dostavljene dokumentacije, utvrđeno je da se direktor nije pridržavao propisa i opštih akata. Komisija je utvrdila da je direktor suprotno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, isplaćivao naknade za članove Komisije za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite Doma zdravlja, kao i da nije obrazovao ni Komisiju za prevenciju bolničkih infekcija, što je propisano Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Pravilnikom o načinu i postupku sprovođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija".

U saopštenju se navodi i da Dom zdravlja Herceg Novi nema obrazovan Etički komitet, da direktor nije donio Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih, Pravilnik o arhivskom poslovanju i Odluku o poslovnoj i profesionalnoj tajni.

"Komisija Ministarstva zdravlja, utvrdila je i da su pojedine odluke o uvođenju prekovremenog rada donijete suprotno odredbama Zakona o radu, kao i da određeni broj zaključenih ugovora o dopunskom radu, takođe nije u skladu sa ovim i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao ni odredbama Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Uz to, direktor je zaključivao ugovore o djelu za obavljanje poslova koji su u opisu sistematizovanih radnih mjesta, čak i pored upozorenja sekretara ustanove, što je suprotno odredbama Zakona o radu i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Shodno navedenom, nesporno je utvrđeno da imenovani nije postupao u skladu sa zakonom odnosno da se nije pridržavao propisa i opštih akata prilikom obavljanja dužnosti direktora zdravstvene ustanove, zbog čega su ispunjeni uslovi za njegovo razrješenje u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti", zaključuje se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Bonus video: